Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti:17 říjen 2023

1. Obecně

Comuto SA (se sídlem 84, avenue de la République, 75011 Paris, Francie) ( „BlaBlaCar“, „my“, „naše“ nebo „nás“), jednající jako správce údajů, se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Cílem těchto zásad (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) je, abyste se v nich dozvěděli o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování informací, které poskytujete prostřednictvím naší platformy (dále jen „platforma“), která je přístupná z webové stránky www.blablacar.cz nebo naší mobilní aplikace (dále jen „Platformy“).

Toto zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi Podmínkami, všemi ostatními dokumenty uvedenými v nich a našimi zásadami používání souborů cookie stanoví základ, podle něhož budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste tak porozuměli našim názorům a postupům týkajícím se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

2. Jaké informace od vás shromažďujeme a na jak dlouho?

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat tyto údaje:

2.1 Informace, které nám sdělíte

Informace, včetně informací, podle nichž vás lze identifikovat nebo informací o cestujících, pro které rezervujete sedadla („osobní údaje“), nám můžete sdělovat v těchto případech: při používání našich platforem, při vyplňování formulářů na platformách (například na registračním formuláři), když vstoupíte do některé z našich soutěží, reklamních akcí nebo průzkumů, když s námi komunikujete telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, a když nahlašujete problém související s používáním našich platforem.

Informace, které nám předáváte, mohou zahrnovat:

 • 2.1.1 Povinné informace potřebné k registraci ke službě a k jejímu poskytování, které poskytujeme na našich platformách nebo k přístupu k dalším námi poskytovaným službám, a to včetně vašeho jména, e-mailové adresy, data narození a hesla. Všechny tyto údaje jsou pro vytvoření účetu na naší platformě povinné. Kromě toho je při zveřejňování nebo rezervaci společných jízd vyžadováno vaše telefonní číslo. Při rezervaci autobusových jízdenek je povinná také vaše e-mailová adresa a informace o cestujících. Společnost BlaBlaCar vám nebude schopna poskytnout služby nabízené na našich platformách v případě, že požadované informace nebudou k dispozici, nebo se případně nebudete moci na našich platformách zaregistrovat k účtu ;
 • 2.1.2 Fotografie;
 • 2.1.3 Poštovní adresu;
 • 2.1.4 Podrobnosti o vašem automobilu;
 • 2.1.5 Vaše krátké představení, vaše pohlaví, pokud souhlasíte s poskytnutím této informace;
 • 2.1.6 Záznam o jakékoliv korespondenci mezi vámi a společností BlaBlaCar; můžeme zaznamenávat telefonní hovory mezi vámi a společností BlaBlaCar (například se zástupci služby pro vztahy s komunitou) a poslouchat je. Na začátku hovoru vám nabídneme možnost podat proti tomuto zpracování námitku;
 • 2.1.7 Záznam o veškerých rezervacích, které jste provedli, nebo inzeráty jízdy, které jste umístili pomocí nebo prostřednictvím našich platforem;
 • 2.1.8 Podrobnosti o účetnictví nebo finančních transakcích, včetně transakcí prováděných prostřednictvím našich platforem či jinak. To může zahrnovat informace, jako např. údaje o vaší platební kartě nebo bankovním účtu, podrobnosti o jízdách nebo úsecích, které jste nabídli nebo si rezervovali prostřednictvím našich platforem. K těmto informacím mohou případně patřit preference ohledně vaší cesty;
 • 2.1.9 Podrobnosti o vašich návštěvách našich platforem a prostředky, k nimž přistupujete;
 • 2.1.10 Vaše odpovědi na jakékoliv průzkumy nebo dotazníky, např. vaše názory na jízdy uskutečněné prostřednictvím naší platformy. Tyto informace mohou být použity k analytickým účelům a pro porozumění členům;
 • 2.1.11 Informace, které od vás můžeme vyžadovat, když nahlašujete problém s našimi platformami nebo našimi službami, jako je například vaše žádost o podporu;
 • 2.1.12 Informace o poloze, abychom mohli reagovat na vaše vyhledávání jízd ve vaší blízkosti nebo usnadnit zveřejnění vaší cesty;
 • 2.1.13 Kopie vašeho cestovního pasu, řidičského průkazu, občanského průkazu a podobných dokumentů, u nichž jste souhlasili, že nám je poskytnete v souvislosti s ověřeným profilem.

2.2 Informace, které shromažďujeme automaticky

2.2.1 Pokud se zaregistrujete prostřednictvím propojení s účtem na sociálních sítích, bude služba BlaBlaCar přistupovat k některým osobním údajům (například jméno, příjmení, obrázek o e-mail) na vašem účtu na sociálních sítích v souladu s platnými podmínkami těchto sociálních sítí. Můžeme také shromažďovat některé z vašich osobních údajů při komunikaci pomocí funkcí sociálních sítí třetích stran, např. pomocí funkce „To se mi líbí“.

2.2.2 S ohledem na každou z vašich návštěv na našich platformách můžeme shromažďovat v souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem informace o zařízení, které používáte, a o sítích, k nimž jste při používání našich služeb připojeni. To může zahrnovat následující informace: IP adresu, přihlašovací údaje, typ prohlížeče a verzi, typ prohlížeče a modulů plug-in a verze, operační systém a platformu informace o vaší návštěvě včetně adresy URL na různé stránky naší platformy, obsah, který jste si prohlíželi nebo hledali, použité výrazy pro vyhledávání, chyby při stahování, délku návštěvy určitých stránek, identifikátor reklam vašeho zařízení, interakci se stránkami a jakékoliv telefonní číslo používané ke kontaktování naší společnosti. Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím používání různých technologií, včetně souborů cookies (další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie).

2.2.3 Shromažďujeme také souhrnné informace o vaší aktivitě na naší platformě (např. množství nabídnutých jízd, rychlost odezvy na zprávu atd.). Takové informace mohou být zveřejněny ve veřejném profilu pokud jej máte.

2.2.4 V neposlední řadě o vás shromažďujeme informace od našich pojišťovacích partnerů nebo zprostředkovatelů v souvislosti s vaší žádostí o zařazení do pojistných programů nebo s vaším podpisem navrhovaných pojistných smluv, kdy vystupujeme jako pojišťovací zástupce.

2.3 Uchovávání dat

2.3.1 S výjimkou týkající se kategorií osobních údajů uvedených v bodech 2.3.2 a 2.3.3 níže budou vaše osobní údaje uchovávány po následujících lhůtách pro uchovávání dat:

 • 5 let po posledním použití naší platformy, pokud jste si nezrušili svůj účet;
 • 30 dnů po zrušení účtu s výjimkou případu, kdy jste obdrželi negativní hodnocení nebo zprávu. V tom případě budou vaše údaje uloženy po dobu 2 let od po zrušení účtu.

2.3.2 Následující kategorie osobních údajů mohou být ukládány s různou délkou trvání:

 • Finanční údaje (např. platby, náhrady atd.) jsou uloženy po dobu požadovanou podle platných daňových a účetních předpisů (např. účetní doklady jsou uloženy až po dobu 10 let);
 • Veškerý obsah vytvářený členy (např. komentáře , zpětná vazba a hodnocení) je anonymní po dobu doporučenou v bodě 2.3.1, ale zůstává k dispozici na naší platformě,
 • Údaje shromažďované pro ověření ID a pro účely odhalování podvodů se ukládají po dobu 1 roku.
 • Údaje o platební kartě, které jste odsouhlasili uložit pro své budoucí transakce na platformě, budou uloženy až do okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte, nebo do data vypršení platnosti platební karty, podle toho, co nastane dříve.

2.3.3 V případě, že váš účet bude pozastaven nebo blokován, budeme uchovávat vaše údaje po dobu 2 nebo 10 let podle závažnosti porušení, abychom vám zabránili v obcházení pravidel týkajících se naší platformy.

2.3.4. Některé vaše osobní údaje můžeme archivovat po dobu maximálně pěti (5) let, abychom splnili naše zákonné povinnosti a vyřizovat potenciální spory.

3. Jak využíváme informace, které od vás shromažďujeme?

Použijeme informace, které shromažďujeme:

ÚČELY

PRÁVNÍ ZÁKLAD

3.1 k vykonávání našich povinností vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi námi a vámi nebo vámi a našimi obchodními partnery a k poskytování informací a služeb, které jste si vyžádali; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.2 abychom vám zasílali informace o službách e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky (např. při potvrzení rezervace); Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných závazků.
3.3 ke shromažďování plateb od vás nebo k převodu plateb, které shromažďujeme pod vaším jménem, na vás; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.4 abychom vám umožnili uložit údaje o vaší platební kartě pro vaše budoucí transakce na platformě; Toto zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vymazáním svých údajů ve vašem profilu nebo kontaktováním naší služby pro vztahy s komunitou.
3.5 abychom vám umožnili si přizpůsobit svůj členský profil na naší platformě; Toto zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vymazáním svých údajů ve vašem profilu nebo kontaktováním naší služby pro vztahy s komunitou.
3.6 abychom vám umožnili komunikovat s ostatními členy nebo autobusovými dopravci distribuovanými na platformě o našich službách nebo o jízdě či jízdách, které ,jste uskutečnili nebo uskutečníte, a/nebo organizovat takové jízdy; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.7 abychom vám umožnili a komunikaci s naší službou pro vztahy s komunitou; Toto zpracování je (i) nezbytné pro plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.
3.8. abychom zlepšili naši službu pro vztahy s komunitou a školili naše zástupce pro práci se zákazníky prostřednictvím záznamů vašich telefonních rozhovorů s námi;. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu (abychom vám poskytovali kvalitní zákaznickou podporu/zlepšovali naši zákaznickou podporu). Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku při každém kontaktu.
3.9  abychom zajistili shodu s (i) příslušnými zákony, (ii) našimi smluvními podmínkami a (iii) našimi zásadami ochrany osobních údajů. Některá porušení, která považujeme za nevhodná, mohou vést k pozastavení vašeho účtu na naší platformě. Pro tyto účely můžeme používat technologie pro automatickou analýzu vašeho používání našich publikací za účelem zjištění chování, které by mohlo představovat porušení předpisů z vaší strany; Toto zpracování je nezbytné (i) ke plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) na základě našeho oprávněného zájmu (zabránit obcházení pravidel platných na naší platformě); v takovém případě máte právo vznést námitku, (iii) k vytvoření, provádění či ochraně právních nároků.
3.10 abychom vám zasílali e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky v souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby, a to s vaším souhlasem, marketingové materiály, a abychom vám předkládali návrhy a doporučení týkající se zboží nebo služeb souvisejících s našimi službami, které by vás mohly zajímat. Používáme také vaše data, abychom vám cíleně prezentovali naše reklamy na platformách sociálních sítí nebo stránkách třetích stran, nebo abychom vytvořili seznamy výjimek pro reklamní zprávy. V příslušných oddílech na platformách nebo stránkách sociálních sítí třetích stran se můžete dozvědět další informace o tom, jak tyto funkce fungují, a data, která o vás získáme; Toto zpracování se zakládá (i) na vašem souhlasu.  Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat úpravou svých preferencí ve vašem profilu, kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru uvedený v každém z našich sdělení nebo kontaktováním naší služby pro vztahy s komunitou; (ii) na našem oprávněném zájmu (poskytovat vám relevantní reklamy); v tomto případě máte právo vznést námitku. Další informace naleznete v článku 6 – Cílené reklamy a naše sdělení zasílaná e-mailem a/nebo textovými zprávami.
3.11 abychom vás e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky informovali o změnách našich služeb nebo vám poskytli podporu při používání našich služeb; Toto zpracování je nezbytné (i) ke plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) k zajištění souladu s našimi právními povinnostmi nebo (iii) k vytvoření, provádění či ochraně právních nároků.
3.12 k ověřování informací obsažených ve vašem cestovním pasu, řidičském průkazu, občanském průkazu a dalších dokladech totožnosti, které od vás mohou být shromažďovány při registraci nebo kdykoli jindy během používání našich platforem; Toto zpracování se zakládá na (i) vašem souhlasu v rámci získání označení Ověřený profil (v tomto případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat kontaktováním naší služby pro vztahy s komunitou), (ii) je prováděno za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků nebo (iii) za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků. 
3.13 abychom spravovali naše platformy a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu. Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. zajištění bezpečnosti našich platforem a zlepšování jejich parametrů).
3.14 konitorování vztahů zákazníka a zejména k provádění (e-mailem nebo telefonicky) průzkumů a studií spokojenosti včetně anket, testů výrobků a statistik; Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. hodnocení naší platformy a poskytovaných služeb za účelem jejich zlepšování). Budete-li kontaktováni, proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.
3.15 ke zlepšování naší platforMY, abychom zajistili, že je obsah prezentován tím nejefektivnějším způsobem pro vás a pro vaše zařízení; Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. abychom vám poskytovali smysluplný obsah).
3.16 abychom vám umožnili využívat interaktivních funkcí našich služeb, když se tak rozhodnete učinit, např. vyhledávání jízd ve vašem okolí na základě vaší polohy nebo zveřejnění jízd na základě vaší polohy; Toto zpracování je nezbytné (i) pro plnění našich vzájemných smluvních závazků nebo (ii) se zakládá na vašem souhlasu, pokud to vyžaduje zákon. V takovém případě můžete svůj souhlas odvolat zakázáním přístupových oprávnění přímo v operačním systému telefonu.
3.17 jako součást naší snahy, aby naše platforma byla bezpečná a spolehlivá, zejména v boji proti podvodům; Toto zpracování se zakládá na (i) našem oprávněného zájmu (boj proti podvodům a zajištění bezpečnosti našich platforem), (ii) je prováděno za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků nebo (iii) pro splnění našich zákonných povinností.
3.18  ke změření a pochopení účinnosti reklamy, kterou  předkládáme, a abychom našim uživatelům poskytovali relevantní reklamu. Toto zpracování se zakládá na (i) našem oprávněném zájmu (tj. měření a optimalizace účinnosti našich reklamních kampaní) nebo (ii) se zakládá na vašem souhlasu, pokud to vyžaduje zákon. (Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit. Nastavení můžete upravit jednoduše v nastavení souborů cookie zobrazeném v zápatí stránky nebo v nastavení vašeho účtu BlaBlaCar.)

4. Kdo jsou příjemci informací, které od vás shromažďujeme, a za jakým účelem?

4.1  Když používáte naše služby, některé informace o vás jsou sdíleny s členy našich komunit nebo autobusovými dopravci distribuovanými na naší platformě, a to buď ve vašem veřejném profilu nebo během rezervace (např. předáváme vaše telefonní číslo členům, se kterými budete sdílet jízdu); abychom usnadnili organizaci vaší spolujízdy, je na vašem veřejném profilu zobrazen váš věk, což pomáhá udržovat vysokou úroveň důvěry mezi našimi členy.

4.2 Můžeme přijímat a odesílat informace o vás, včetně vašich osobních údajů, jinými entitami BlaBlaCaru a přidruženými společnostmi, a to pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4.3 Informace o vás můžeme poskytnout soudům, orgánům činným v trestním řízení, vládním nebo veřejným orgánům, daňovým úřadům nebo oprávněným třetím stranám, pokud a v rozsahu, v jakém to po nás vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že je to přiměřeně nezbytné k (i) reakci na nároky vznesené vůči BlaBlaCar, (ii) k dodržení požadavků soudního řízení, (iii) k uplatňování jakékoli dohody s našimi členy, jako jsou naše smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, (iv) v případě nouze zahrnující nebezpečí ohrožení veřejného zdraví, smrti nebo fyzického zranění osoby (v) v rámci vyšetřování nebo (vi) k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti BlaBlaCar, jejích členů nebo jiných osob.

4.4 Navíc úzce spolupracujeme s třetími stranami, které mohou být příjemci vašich osobních údajů, jako např.:

 • naši obchodní partneři, což jsou platformy sociálních sítí, které vám mohou poskytovat připojovací služby, jako je připojení informace o vašem profilu BlaBlaCar, z platforem sociálních sítí na naši platformu;
 • naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat své služby na našich platformách a u nichž se můžete rozhodnout k registraci. Tyto služby mohou být zejména pojišťovací služby, bankovní služby, služby spojené s půjčováním, atd.;
 • naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat naše služby na svých internetových stránkách;
 • naši subdodavatelé včetně subdodavatelů v technických a platebních službách nebo, službách ověřování identity a doručovacích službách, poskytovatelé analytických služeb.

4.5 Těmto třetím stranám uvedeným v bodě 4.3 nepředáváme žádné informace, které nám poskytnete, včetně vašich osobních údajů, s výjimkou:

 • 4.5.1 V případě, že zapojíme třetí stranu poskytovatele služeb za účelem plnění jakékoliv smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, abychom tak usnadnili nebo rozšířili naše služby (například v rámci plateb prováděných na naší platformě);
 • 4.5.2 Jako součást procesu rezervace a za účelem poskytnutí požadovaných služeb, se mohou na platformě zobrazovat informace, jako jsou např. fotografie, mobilní telefonní čísla, vaše jméno a/nebo e-mailové adresy, anebo mohou být takové informace předány jinému členovi;
 • 4.5.3 Jako součást našeho systému hodnocení bude vámi napsané hodnocení zveřejněno na platformě. Hodnocení, včetně vašeho zkráceného jména a fotografie, se zobrazují všem návštěvníkům této platformy;
 • 4.5.4 Používáme analytiku a poskytovatele vyhledávacích služeb, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich platforem;
 • 4.5.5 Je to od vás výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí, přihlásit se k odběru služby poskytované některým z našich partnerů, požádat o účast v nabídce nebo výhodné akci některého z našich partnerů);
 • 4.5.6 Můžeme distribuovat části naší platformy (včetně vámi zveřejněných jízd) pro zobrazení na webových stránkách našich obchodních partnerů prostřednictvím API nebo widgetů. V těchto případech se mohou informace z vašeho veřejného profilu na těchto webových stránkách zobrazovat;
 • 4.5.7 V případě, že prodáme nebo zakoupíme další společnost či majetek (v takovém případě můžeme předat vaše osobní údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové společnosti či majetku;
 • 4.5.8 Pokud bude společnost BlaBlaCar nebo všechny její části nebo jen některá část převzaty třetí stranou, budou osobní údaje, které společnost nebo její členové mají, jedním z převáděných aktiv.

4.6 V souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem (v tomto případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že kontaktujete naši službu pro vztahy s komunitou) můžeme zkombinovat informace o vás, včetně vašich osobních údajů a informací ze souborů cookies, které odesíláme a přijímáme od našich obchodních partnerů. Tyto informace a kombinované informace můžeme použít pro výše uvedené účely.

4.7 Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že pokud se rozhodnete nám předat své informace, včetně osobních údajů, prostřednictvím propojujících služeb našich obchodních partnerů, mohou se na vás vztahovat také jakékoliv zásady ochrany osobních údajů a/nebo oznámení kteréhokoliv našeho obchodního partnera, a to navíc k těmto zásadám ochrany osobních údajů. Nemáme kontrolu nad sběrem a/nebo zpracováním vašich informací prováděných v konečné fázi našimi obchodními partnery na jejich vlastních platformách.

5. Jak používáme a moderujeme vaše zprávy?

5.1 Můžeme číst zprávy, které si vyměňujete s ostatními členy naší komunity prostřednictvím našich platforem kvůli prevenci podvodů, zlepšování služeb, účelům souvisejícím s podporou členů komunity a prosazováním smluv uzavřených s našimi členy (např. našimi podmínkami). Aby se například zabránilo obcházení našeho rezervačního systému online, můžeme skenovat a analyzovat zprávy odeslané prostřednictvím našich platforem, aby se ověřilo, že neobsahují žádné kontaktní údaje nebo odkazy na jiné webové stránky, a případně mohou být zprávy zablokovány nebo zcela nebo částečně filtrovány.

5.2 Nikdy neskenujeme ani neanalyzujeme vaše zprávy s ostatními členy naší společnosti pro obchodní a reklamní účely. Můžeme použít automatizované metody moderování těchto zpráv, avšak v tomto ohledu neprovádíme žádné automatizované individuální rozhodování.

6. Cílené reklamy a naše sdělení zasílaná e-mailem a/nebo textovými zprávami

V souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem můžeme použít informace, které nám poskytnete na naší platformě k elektronickým účelům přímého marketingu (například (i) odběr našeho zpravodaje, (ii) doručování pozvánek na naše akce nebo jiných sdělení, o nichž si myslíme, že by vás mohla zajímat, nebo (ii) abychom vám prezentovali cílenou reklamu na platformách sociálních sítí nebo na webových stránkách třetích stran) na základě vašeho profilu a zájmů.

Pro elektronická marketingová sdělení: Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv (i) úpravou svých preferencí ve vašem profilu, (ii) kliknutím na odkaz pro odhlášení, který poskytujeme v každém vám zasílaném sdělení, nebo (iii) kontaktováním naší společnosti prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu 13 níže.

Pro cílenou reklamu a obsah:
(i) na sociálních sítích (například Facebook): můžete vyjádřit nesouhlas kdykoli konfigurací nastavení týkajících se reklamy přímo prostřednictvím vašeho účtu na sociálních sítích nebo kontaktováním naší společnosti podle článku 13 níže;
(ii) na webových stránkách třetích stran: viz naše zásady souborů cookie, kde se dozvíte, jak vyjádřit nesouhlas.

7. Jsou vaše informace přenášeny, jak a kam?

Vaše osobní údaje, které o vás máme, ukládáme v zásadě na území Evropské unie („EU“).

Avšak vzhledem k tomu, že například někteří naši poskytovatelé služeb sídlí v zemích mimo Evropskou unii („třetí země“), přenášíme některé vaše údaje rovněž do třetích zemí. K nim mohou patřit i třetí země, kde Evropská komise nevydala rozhodnutí o tom, že taková třetí strana musí zajistit odpovídající úroveň ochrany. V takovém případě zajišťujeme, že přenos bude proveden v souladu s příslušnou legislativou a budou přijata odpovídající bezpečnostní opatření (zejména standardní smluvní klauzule, jak je vydala Evropská komise), aby byla zaručena dostatečná úroveň ochrany soukromí jednotlivých osob a jejich základní práva.

Jestliže zašlete inspektorovi ochrany osobních údajů skupiny ([email protected]) žádost, můžeme vám poskytnout podrobnosti týkající se takových odpovídajících bezpečnostních opatření (například znění standardních smluvních klauzulí vydaných Evropskou komisí).

8. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům?

8.1 Máte právo získat kopii vašich osobních údajů, které vlastníme (vaše právo na přístup kúdajům).

8.2 V případě zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, jak je popsáno v článku 3.

8.3 Můžete požádat osmazání osobních údajů nebo opravu nepřesných osobních údajů (právo na vymazání a opravu). Upozorňujeme, že určité údaje, které se vás týkají, můžeme uchovávat, protože je to tak vyžadováno ze zákona, nebo k tomu máme právní důvody. Například pokud se domníváme, že jste se dopustili podvodu nebo porušili naše smluvní podmínky a chceme vám zabránit v obcházení pravidel platných pro naši komunitu.

8.4 Máte právo kdykoli vznést námitku proti (i) zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebo (ii) jinému zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu (právo vznést námitku proti zpracování).

8.5 Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování). Upozorňujeme, že to platí pouze v případě, že (i) napadnete přesnost vašich osobních údajů a my ověřujeme jejich přesnost, (ii) jste uplatnili právo na vznesení námitky a my dosud zvažujeme, jak je uvedeno v příslušném zákoně, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi, nebo (iii) jsme vaše osobní údaje zpracovali nezákonným způsobem a vy požadujete omezení jejich zpracování, nikoli jejich výmaz; nebo (iv) již nadále nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale jsou stále nezbytné k tomu, abyste mohli zakládat, uplatňovat nebo hájit své zákonné nároky.

8.6 Máte právo na přenositelnost údajů, tj. právo obdržet osobní údaje které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu , a právo předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost údajů).

8.7 Máte také právo podat stížnost k příslušnému orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů nebo požádat o nápravu soudní cestou, pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena.

8.8 Máte také právo stanovit pokyny týkající se osudu vašich osobních údajů po vaší smrti.

8.9 Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte inspektora ochrany osobních údajů skupiny prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 13 níže.

9. Soubory cookie a podobné technologie

Další informace naleznete na stránce zásad souborů cookie.

10. Důvěrnost vašeho hesla

Pokud jste si vybrali heslo, pomocí něhož můžete přistupovat k vašemu účtu na naší platformě, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělili.

11. Odkazy na jiné webové stránky a sociální média

Na naší platformě se mohou čas od času vyskytovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností a obráceně. Pokud na některém z těchto webů na odkaz kliknete, upozorňujeme, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním svých osobních údajů na těchto webových stránkách zkontrolujte jejich zásady.

12. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

V budoucnu můžeme provést jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů a tyto změny budou zveřejněny na této stránce. Bude-li to vhodné, budeme vás informovat, nebo si vyžádáme váš souhlas. Na tuto stránku se často vracejte, abyste se seznámili s jakýmikoliv aktualizacemi nebo změnami našich zásad ochrany osobních údajů.

13. Kontakt a inspektor ochrany osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkajících se vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu adresovaného:

————— O ——————- O ——————–
Verze platná od 24.12.2021, aktualizace 06.01.2023

1. Obecně

Comuto SA (se sídlem 84, avenue de la République, 75011 Paris, Francie) ( „BlaBlaCar“, „my“, „naše“ nebo „nás“), jednající jako správce údajů, se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Cílem těchto zásad (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) je, abyste se v nich dozvěděli o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování informací, které poskytujete prostřednictvím naší platformy (dále jen „platforma“), která je přístupná z webové stránky www.blablacar.cz nebo naší mobilní aplikace (dále jen „Platformy“).

Toto zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi Podmínkami, všemi ostatními dokumenty uvedenými v nich a našimi zásadami používání souborů cookie stanoví základ, podle něhož budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste tak porozuměli našim názorům a postupům týkajícím se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

2. Jaké informace od vás shromažďujeme a na jak dlouho?

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat tyto údaje:

2.1 Informace, které nám sdělíte

Informace, včetně informací, podle nichž vás lze identifikovat nebo informací o cestujících, pro které rezervujete sedadla („osobní údaje“), nám můžete sdělovat v těchto případech: při používání našich platforem, při vyplňování formulářů na platformách (například na registračním formuláři), když vstoupíte do některé z našich soutěží, reklamních akcí nebo průzkumů, když s námi komunikujete telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, a když nahlašujete problém související s používáním našich platforem.

Informace, které nám předáváte, mohou zahrnovat:

 • 2.1.1 Povinné informace potřebné k registraci ke službě a k jejímu poskytování, které poskytujeme na našich platformách nebo k přístupu k dalším námi poskytovaným službám, a to včetně vašeho jména, e-mailové adresy, data narození, pohlaví, čísla mobilního telefonu a hesla, když vytváříte přístup. Všechny tyto údaje jsou povinné. Společnost BlaBlaCar vám nebude schopna poskytnout služby nabízené na našich platformách v případě, že požadované informace nebudou k dispozici, nebo se případně nebudete moci na našich platformách zaregistrovat k účtu ;
 • 2.1.2 Fotografie;
 • 2.1.3 Poštovní adresu;
 • 2.1.4 Vaše telefonní číslo;
 • 2.1.5 Podrobnosti o vašem automobilu;
 • 2.1.6 Vaše krátké představení, vaše pohlaví, pokud souhlasíte s poskytnutím této informace;
 • 2.1.7 Záznam o jakékoliv korespondenci mezi vámi a společností BlaBlaCar; můžeme zaznamenávat telefonní hovory mezi vámi a společností BlaBlaCar (například se zástupci služby pro vztahy s komunitou) a poslouchat je. Na začátku hovoru vám nabídneme možnost podat proti tomuto zpracování námitku;
 • 2.1.8 Záznam o veškerých rezervacích, které jste provedli, nebo inzeráty jízdy, které jste umístili pomocí nebo prostřednictvím našich platforem;
 • 2.1.9 Podrobnosti o účetnictví nebo finančních transakcích, včetně transakcí prováděných prostřednictvím našich platforem či jinak. To může zahrnovat informace, jako např. údaje o vaší platební kartě nebo bankovním účtu, podrobnosti o jízdách nebo úsecích, které jste nabídli nebo si rezervovali prostřednictvím našich platforem. K těmto informacím mohou případně patřit preference ohledně vaší cesty, například prohlášení, že jste ochotni předložit doklad o očkování;
 • 2.1.10 Podrobnosti o vašich návštěvách našich platforem a prostředky, k nimž přistupujete;
 • 2.1.11 Vaše odpovědi na jakékoliv průzkumy nebo dotazníky, např. vaše názory na jízdy uskutečněné prostřednictvím naší platformy. Tyto informace mohou být použity k analytickým účelům a pro porozumění členům;
 • 2.1.12 Informace, které od vás můžeme vyžadovat, když nahlašujete problém s našimi platformami nebo našimi službami, jako je například vaše žádost o podporu;
 • 2.1.13 Informace o poloze, když jste dali souhlas ke shromažďováním a zpracováním těchto údajů tak, abychom mohli reagovat na vaše vyhledávání jízd ve vaší blízkosti;
 • 2.1.14 Kopie vašeho cestovního pasu, řidičského průkazu, občanského průkazu a podobných dokumentů, u nichž jste souhlasili, že nám je poskytnete.

2.2 Informace, které shromažďujeme automaticky

2.2.1 Pokud se zaregistrujete prostřednictvím propojení s účtem na sociálních sítích, bude služba BlaBlaCar přistupovat k některým osobním údajům (například jméno, příjmení, obrázek o e-mail) na vašem účtu na sociálních sítích v souladu s platnými podmínkami těchto sociálních sítí. Můžeme také shromažďovat některé z vašich osobních údajů při komunikaci pomocí funkcí sociálních sítí třetích stran, např. pomocí funkce „To se mi líbí“.

2.2.2 S ohledem na každou z vašich návštěv na našich platformách můžeme shromažďovat v souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem informace o zařízení, které používáte, a o sítích, k nimž jste při používání našich služeb připojeni. To může zahrnovat následující informace: IP adresu, přihlašovací údaje, typ prohlížeče a verzi, typ prohlížeče a modulů plug-in a verze, operační systém a platformu informace o vaší návštěvě včetně adresy URL na různé stránky naší platformy, obsah, který jste si prohlíželi nebo hledali, použité výrazy pro vyhledávání, chyby při stahování, délku návštěvy určitých stránek, identifikátor reklam vašeho zařízení, interakci se stránkami a jakékoliv telefonní číslo používané ke kontaktování naší společnosti. Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím používání různých technologií, včetně souborů cookies (další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie).

2.2.3 Shromažďujeme také souhrnné informace o vaší aktivitě na naší platformě (např. množství nabídnutých jízd, rychlost odezvy na zprávu atd.). Takové informace mohou být zveřejněny ve veřejném profilu pokud jej máte.

2.3 Uchovávání dat

2.3.1 S výjimkou týkající se kategorií osobních údajů uvedených v bodech 2.3.2 a 2.3.3 níže budou vaše osobní údaje uchovávány po následujících lhůtách pro uchovávání dat:

 • 5 let po posledním použití naší platformy, pokud jste si nezrušili svůj účet;
 • 30 dnů po zrušení účtu s výjimkou případu, kdy jste obdrželi negativní hodnocení nebo zprávu. V tom případě budou vaše údaje uloženy po dobu 2 let od po zrušení účtu.

2.3.2 Následující kategorie osobních údajů mohou být ukládány s různou délkou trvání:

 • Finanční údaje (např. platby, náhrady atd.) jsou uloženy po dobu požadovanou podle platných daňových a účetních předpisů (např. účetní doklady jsou uloženy až po dobu 10 let);
 • Veškerý obsah vytvářený členy (např. komentáře , zpětná vazba a hodnocení) je anonymní po dobu doporučenou v bodě 2.3.1, ale zůstává k dispozici na naší platformě,
 • Údaje shromažďované pro ověření ID se ukládají po dobu 1 roku.

2.3.3 V případě, že váš účet bude pozastaven nebo blokován, budeme uchovávat vaše údaje po dobu 2 nebo 10 let podle závažnosti porušení, abychom vám zabránili v obcházení pravidel týkajících se naší platformy.

2.3.4. Některé vaše osobní údaje můžeme archivovat po dobu maximálně pěti (5) let, abychom splnili naše zákonné povinnosti a vyřizovat potenciální spory.

3. Jak využíváme informace, které od vás shromažďujeme?

Použijeme informace, které shromažďujeme:

ÚČELY

PRÁVNÍ ZÁKLAD

3.1 k vykonávání našich povinností vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi námi a vámi nebo vámi a našimi obchodními partnery a k poskytování informací a služeb, které jste si vyžádali; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.2 abychom vám zasílali informace o službách e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky (např. při potvrzení rezervace); Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných závazků.
3.3 ke shromažďování plateb od vás nebo k převodu plateb, které shromažďujeme pod vaším jménem, na vás; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.4 abychom vám umožnili si přizpůsobit svůj členský profil na naší platformě; Toto zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu.
3.5 abychom vám umožnili komunikovat s ostatními členy nebo autobusovými dopravci distribuovanými na platformě o našich službách nebo o jízdě či jízdách, které ,jste uskutečnili nebo uskutečníte, a/nebo organizovat takové jízdy; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků nebo je prováděno s vaším souhlasem.
3.6 abychom vám umožnili a komunikaci s naší službou pro vztahy s komunitou; Toto zpracování je (i) nezbytné pro plnění našich vzájemných smluvních závazků, je (ii) prováděno s vaším souhlasem nebo (iii) je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.
3.7. abychom zlepšili naši službu pro vztahy s komunitou a školili naše zástupce pro práci se zákazníky prostřednictvím záznamů vašich telefonních rozhovorů s námi;
Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu (abychom vám poskytovali kvalitní zákaznickou podporu/zlepšovali naši zákaznickou podporu).
3.8  abychom zajistili shodu s (i) příslušnými zákony, (ii) našimi smluvními podmínkami a (iii) našimi zásadami ochrany osobních údajů. Některá porušení, která považujeme za nevhodná, mohou vést k pozastavení vašeho účtu na naší platformě. Pro tyto účely můžeme používat technologie pro automatickou analýzu vašeho používání našich publikací za účelem zjištění chování, které by mohlo představovat porušení předpisů z vaší strany; Toto zpracování je nezbytné (i) ke plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) je založeno na vašem souhlasu nebo (iii) k vytvoření, provádění či ochraně právních nároků.
3.9 abychom vám zasílali e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky v souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby, a to s vaším souhlasem, marketingové materiály, a abychom vám předkládali návrhy a doporučení týkající se zboží nebo služeb souvisejících s našimi službami, které by vás mohly zajímat. Používáme také vaše data, abychom vám cíleně prezentovali naše reklamy na platformách sociálních sítí nebo stránkách třetích stran. V příslušných oddílech na platformách nebo stránkách sociálních sítí třetích stran se můžete dozvědět další informace o tom, jak tyto funkce fungují, a data, která o vás získáme; Toto zpracování se zakládá na vašem souhlasu, pokud to vyžaduje zákon, nebo na našem oprávněném zájmu (tj. abychom vám poskytovali smysluplnou reklamu).
3.10 abychom vás e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky informovali o změnách našich služeb nebo vám poskytli podporu při používání našich služeb; Toto zpracování je nezbytné (i) ke plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) k zajištění souladu s našimi právními povinnostmi nebo (iii) k vytvoření, provádění či ochraně právních nároků.
3.11 k ověřování informací obsažených ve vašem cestovním pasu, řidičském průkazu, občanském průkazu a dalších dokladech totožnosti, které od vás mohou být shromažďovány při registraci nebo kdykoli jindy během používání našich platforem; Toto zpracování se zakládá na (i) vašem souhlasu, (ii) je prováděno za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků, (iii) pro splnění našich zákonných povinnostínebo (iv) v našem oprávněném zájmu (tj. abychom vám mohli poskytnout důležité informace). Budete-li kontaktováni, v naposledy uvedeném případě můžete vznést proti tomuto zpracování námitku.
3.12 abychom spravovali naše platformy a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu. Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. zajištění bezpečnosti našich platforem a zlepšování jejich parametrů).
3.13 k monitorování vztahů zákazníka a zejména k provádění (e-mailem nebo telefonicky) průzkumů a studií spokojenosti včetně anket, testů výrobků a statistik; Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. hodnocení naší platformy a poskytovaných služeb za účelem jejich zlepšování). Budete-li kontaktováni, proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.
3.14 ke zlepšování naší platforMY, abychom zajistili, že je obsah prezentován tím nejefektivnějším způsobem pro vás a pro vaše zařízení; Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. abychom vám poskytovali smysluplný obsah).
3.15 abychom vám umožnili využívat interaktivních funkcí našich služeb, když se tak rozhodnete učinit, např. vyhledávání jízd ve vašem okolí na základě vaší polohy; Toto zpracování je nezbytné (i) pro plnění našich vzájemných smluvních závazků nebo (ii) se zakládá na vašem souhlasu, pokud to vyžaduje zákon.
3.16 jako součást naší snahy, aby naše platforma byla bezpečná a spolehlivá, zejména v boji proti podvodům; Toto zpracování se zakládá na (i) našem oprávněného zájmu (zajištění bezpečnosti našich platforem), (ii) je prováděno za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků nebo (iii) pro splnění našich zákonných povinností.
3.17 ke změření a pochopení účinnosti reklamy, kterou  předkládáme, a abychom našim uživatelům poskytovali relevantní reklamu. Toto zpracování se zakládá na (i) našem oprávněném zájmu (tj. měření a optimalizace účinnosti našich reklamních kampaní) nebo (ii) se zakládá na vašem souhlasu, pokud to vyžaduje zákon.

4. Kdo jsou příjemci informací, které od vás shromažďujeme, a za jakým účelem?

4.1 Když používáte naše služby, některé informace o vás jsou sdíleny s členy našich komunit nebo autobusovými dopravci distribuovanými na naší platformě, a to buď ve vašem veřejném profilu nebo během rezervace (např. předáváme vaše telefonní číslo členům, se kterými budete sdílet jízdu).

4.2 Můžeme přijímat a odesílat informace o vás, včetně vašich osobních údajů, jinými entitami BlaBlaCaru a přidruženými společnostmi, a to pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4.3 Informace o vás můžeme poskytnout soudům, orgánům činným v trestním řízení, vládním nebo veřejným orgánům, daňovým úřadům nebo oprávněným třetím stranám, pokud a v rozsahu, v jakém to po nás vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že je to přiměřeně nezbytné k (i) reakci na nároky vznesené vůči BlaBlaCar, (ii) k dodržení požadavků soudního řízení, (iii) k uplatňování jakékoli dohody s našimi členy, jako jsou naše smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, (iv) v případě nouze zahrnující nebezpečí ohrožení veřejného zdraví, smrti nebo fyzického zranění osoby (v) v rámci vyšetřování nebo (vi) k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti BlaBlaCar, jejích členů nebo jiných osob.

4.4 Navíc úzce spolupracujeme s třetími stranami, které mohou být příjemci vašich osobních údajů, jako např.:

 • naši obchodní partneři, což jsou platformy sociálních sítí, které vám mohou poskytovat připojovací služby, jako je připojení informace o vašem profilu BlaBlaCar, z platforem sociálních sítí na naši platformu;
 • naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat své služby na našich platformách a u nichž se můžete rozhodnout k registraci. Tyto služby mohou být zejména pojišťovací služby, bankovní služby, služby spojené s půjčováním, atd.;
 • naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat naše služby na svých internetových stránkách;
 • naši subdodavatelé včetně subdodavatelů v technických a platebních službách nebo, službách ověřování identity a doručovacích službách, poskytovatelé analytických služeb.

4.5 Těmto třetím stranám uvedeným v bodě 4.3 nepředáváme žádné informace, které nám poskytnete, včetně vašich osobních údajů, s výjimkou:

 • 4.5.1 V případě, že zapojíme třetí stranu poskytovatele služeb za účelem plnění jakékoliv smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, abychom tak usnadnili nebo rozšířili naše služby (například v rámci plateb prováděných na naší platformě);
 • 4.5.2 Jako součást procesu rezervace a za účelem poskytnutí požadovaných služeb, se mohou na platformě zobrazovat informace, jako jsou např. fotografie, mobilní telefonní čísla, vaše jméno a/nebo e-mailové adresy, anebo mohou být takové informace předány jinému členovi;
 • 4.5.3 Jako součást našeho systému hodnocení bude vámi napsané hodnocení zveřejněno na platformě. Hodnocení, včetně vašeho zkráceného jména a fotografie, se zobrazují všem návštěvníkům této platformy;
 • 4.5.4 Používáme analytiku a poskytovatele vyhledávacích služeb, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich platforem;
 • 4.5.5 Je to od vás výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí, přihlásit se k odběru služby poskytované některým z našich partnerů, požádat o účast v nabídce nebo výhodné akci některého z našich partnerů);
 • 4.5.6 Můžeme distribuovat části naší platformy (včetně vámi zveřejněných jízd) pro zobrazení na webových stránkách našich obchodních partnerů prostřednictvím API nebo widgetů. V těchto případech se mohou informace z vašeho veřejného profilu na těchto webových stránkách zobrazovat;
 • 4.5.7 V případě, že prodáme nebo zakoupíme další společnost či majetek (v takovém případě můžeme předat vaše osobní údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové společnosti či majetku;
 • 4.5.8 Pokud bude společnost BlaBlaCar nebo všechny její části nebo jen některá část převzaty třetí stranou, budou osobní údaje, které společnost nebo její členové mají, jedním z převáděných aktiv.

4.6 V souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem můžeme zkombinovat informace o vás, včetně vašich osobních údajů a informací ze souborů cookies, které odesíláme a přijímáme od našich obchodních partnerů. Tyto informace a kombinované informace můžeme použít pro výše uvedené účely.

4.7 Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že pokud se rozhodnete nám předat své informace, včetně osobních údajů, prostřednictvím propojujících služeb našich obchodních partnerů, mohou se na vás vztahovat také jakékoliv zásady ochrany osobních údajů a/nebo oznámení kteréhokoliv našeho obchodního partnera, a to navíc k těmto zásadám ochrany osobních údajů. Nemáme kontrolu nad sběrem a/nebo zpracováním vašich informací prováděných v konečné fázi našimi obchodními partnery na jejich vlastních platformách.

5. Jak používáme a moderujeme vaše zprávy?

5.1 Můžeme číst zprávy, které si vyměňujete s ostatními členy naší komunity prostřednictvím našich platforem kvůli prevenci podvodů, zlepšování služeb, účelům souvisejícím s podporou členů komunity a prosazováním smluv uzavřených s našimi členy (např. našimi podmínkami). Aby se například zabránilo obcházení našeho rezervačního systému online, můžeme skenovat a analyzovat zprávy odeslané prostřednictvím našich platforem, aby se ověřilo, že neobsahují žádné kontaktní údaje nebo odkazy na jiné webové stránky, a případně mohou být zprávy zablokovány nebo zcela nebo částečně filtrovány.

5.2 Nikdy neskenujeme ani neanalyzujeme vaše zprávy s ostatními členy naší společnosti pro obchodní a reklamní účely. Můžeme použít automatizované metody moderování těchto zpráv, avšak v tomto ohledu neprovádíme žádné automatizované individuální rozhodování.

6. Cílené reklamy a naše sdělení zasílaná e-mailem a/nebo textovými zprávami

V souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem můžeme použít informace, které nám poskytnete na naší platformě k elektronickým účelům přímého marketingu (například (i) odběr našeho zpravodaje, (ii) doručování pozvánek na naše akce nebo jiných sdělení, o nichž si myslíme, že by vás mohla zajímat, nebo (ii) abychom vám prezentovali cílenou reklamu na platformách sociálních sítí nebo na webových stránkách třetích stran) na základě vašeho profilu a zájmů.

Pro elektronická marketingová sdělení: Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv (i) zrušením zaškrtnutí příslušného políčka na vašem členském účtu, (ii) kliknutím na odkaz pro odhlášení, který poskytujeme v každém vám zasílaném sdělení, nebo (iii) kontaktováním naší společnosti prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu 13 níže.

Pro cílenou reklamu a obsah:
(i) na sociálních sítích (například Facebook): můžete vyjádřit nesouhlas kdykoli konfigurací nastavení týkajících se reklamy přímo prostřednictvím vašeho účtu na sociálních sítích nebo kontaktováním naší společnosti podle článku 13 níže;
(ii) na webových stránkách třetích stran: viz naše zásady souborů cookie, kde se dozvíte, jak vyjádřit nesouhlas.

7. Jsou vaše informace přenášeny, jak a kam?

Vaše osobní údaje, které o vás máme, ukládáme v zásadě na území Evropské unie („EU“).

Avšak vzhledem k tomu, že například někteří naši poskytovatelé služeb sídlí v zemích mimo Evropskou unii („třetí země“), přenášíme některé vaše údaje rovněž do třetích zemí. K nim mohou patřit i třetí země, kde Evropská komise nevydala rozhodnutí o tom, že taková třetí strana musí zajistit odpovídající úroveň ochrany. V takovém případě zajišťujeme, že přenos bude proveden v souladu s příslušnou legislativou a budou přijata odpovídající bezpečnostní opatření (zejména standardní smluvní klauzule, jak je vydala Evropská komise), aby byla zaručena dostatečná úroveň ochrany soukromí jednotlivých osob a jejich základní práva.

Jestliže zašlete inspektorovi ochrany osobních údajů skupiny ([email protected]) žádost, můžeme vám poskytnout podrobnosti týkající se takových odpovídajících bezpečnostních opatření (například znění standardních smluvních klauzulí vydaných Evropskou komisí).

8. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům?

8.1 Máte právo získat kopii vašich osobních údajů, které vlastníme (vaše právo na přístup kúdajům).

8.2 Můžete požádat osmazání osobních údajů nebo opravu nepřesných osobních údajů (právo na vymazání a opravu). Upozorňujeme, že určité údaje, které se vás týkají, můžeme uchovávat, protože je to tak vyžadováno ze zákona, nebo k tomu máme právní důvody. Například pokud se domníváme, že jste se dopustili podvodu nebo porušili naše smluvní podmínky a chceme vám zabránit v obcházení pravidel platných pro naši komunitu.

8.3 Máte právo kdykoli vznést námitku proti (i) zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebo (ii) jinému zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu (právo vznést námitku proti zpracování).

8.4 Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování). Upozorňujeme, že to platí pouze v případě, že (i) napadnete přesnost vašich osobních údajů a my ověřujeme jejich přesnost, (ii) jste uplatnili právo na vznesení námitky a my dosud zvažujeme, jak je uvedeno v příslušném zákoně, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi, nebo (iii) jsme vaše osobní údaje zpracovali nezákonným způsobem a vy požadujete omezení jejich zpracování, nikoli jejich výmaz; nebo (iv) již nadále nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale jsou stále nezbytné k tomu, abyste mohli zakládat, uplatňovat nebo hájit své zákonné nároky.

8.5 Máte právo na přenositelnost údajů, tj. právo obdržet osobní údaje které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu , a právo předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost údajů).

8.6 Máte také právo podat stížnost k příslušnému orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů nebo požádat o nápravu soudní cestou, pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena.

8.7 Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte inspektora ochrany osobních údajů skupiny prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 13 níže.

9. Soubory cookie a podobné technologie

Další informace naleznete na stránce zásad souborů cookie.

10. Důvěrnost vašeho hesla

Pokud jste si vybrali heslo, pomocí něhož můžete přistupovat k vašemu účtu na naší platformě, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělili.

11. Odkazy na jiné webové stránky a sociální média

Na naší platformě se mohou čas od času vyskytovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností a obráceně. Pokud na některém z těchto webů na odkaz kliknete, upozorňujeme, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním svých osobních údajů na těchto webových stránkách zkontrolujte jejich zásady.

12. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

V budoucnu můžeme provést jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů a tyto změny budou zveřejněny na této stránce. Bude-li to vhodné, budeme vás informovat, nebo si vyžádáme váš souhlas. Na tuto stránku se často vracejte, abyste se seznámili s jakýmikoliv aktualizacemi nebo změnami našich zásad ochrany osobních údajů.

13. Kontakt a inspektor ochrany osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkajících se vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu adresovaného:

—–
Podmínky užití | Ochrana Osobních Údajů | Využití Cookies
Verze platná od 5.08.2020 

1. Obecně

Comuto SA (se sídlem 84, avenue de la République, 75011 Paris, Francie) ( „BlaBlaCar“, „my“, „naše“ nebo „nás“), jednající jako správce údajů, se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Toto oznámení (dále jen „Ochrana údajů“) je navrženo tak, abyste se v něm dozvěděli o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování informací, které poskytujete prostřednictvím této webové stránky nebo naší mobilní aplikace (dále jen „Platformy“).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (společně s našimi Podmínkami, všemi ostatními dokumenty uvedenými v nich a naším oznámením o využití cookies stanoví základ, podle něhož budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste tak porozuměli našim názorům a postupům týkajícím se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

2. Jaké informace od vás shromažďujeme a na jak dlouho?

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat tyto údaje:

2.1 Informace, které nám sdělíte

Informace, včetně informací, podle nichž vás lze identifikovat („osobní údaje“), nám můžete sdělovat v těchto případech: při používání našich platforem, při vyplňování formulářů na platformách (například na registračním formuláři), když vstoupíte do některé z našich soutěží, reklamních akcí nebo průzkumů, když s námi komunikujete telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, a když nahlašujete problém s našimi platformami.

Informace, které nám předáváte, mohou zahrnovat:

 • 2.1.1 Povinné informace potřebné k registraci ke službě, které poskytujeme na našich platformách nebo k přístupu k dalším námi poskytovaným službám, a to včetně vašeho jména, e-mailové adresy, data narození, pohlaví, čísla mobilního telefonu a hesla. Všechny tyto údaje jsou povinné. Společnost BlaBlaCar vám nebude schopna poskytnout služby nabízené na našich platformách v případě, že požadované informace nebudou k dispozici, a proto se nebudete moci na našich platformách zaregistrovat k účtu ;
 • 2.1.2 Fotografie;
 • 2.1.3 Poštovní adresu;
 • 2.1.4 Podrobnosti o vašem automobilu;
 • 2.1.5 Vaše krátké představení;
 • 2.1.6 Záznam o jakékoliv korespondenci mezi vámi a námi;
 • 2.1.7 Záznam o veškerých rezervacích, které jste provedli, nebo inzeráty jízdy, které jste umístili pomocí nebo prostřednictvím našich platforem;
 • 2.1.8 Podrobnosti o účetnictví nebo finančních transakcích, včetně transakcí prováděných prostřednictvím našich platforem či jinak. To může zahrnovat informace, jako např. údaje o vaší platební kartě nebo bankovním účtu, podrobnosti o jízdách nebo nebo úsecích, které jste nabídli nebo si rezervovali prostřednictvím našich platforem;
 • 2.1.9 Podrobnosti o vašich návštěvách našich platforem a prostředky, k nimž přistupujete;
 • 2.1.10 Vaše odpovědi na jakékoliv průzkumy nebo dotazníky, např. vaše názory na jízdy, o něž jste se podělili s ostatními členy naší komunity. Tyto informace mohou být použity k analytickým účelům a pro porozumění členům;
 • 2.1.11 Informace, které od vás můžeme vyžadovat, když nahlašujete problém s našimi platformami nebo našimi službami, jako je například vaše žádost o podporu;
 • 2.1.12 Informace o poloze, když jste dali souhlas ke shromažďováním a zpracováním těchto údajů;
 • 2.1.13 a cestovní pas, řidičský průkaz, občanský průkaz a veškeré další dokumenty, u nichž jste souhlasili, že nám je poskytnete.

2.2 Informace, které shromažďujeme automaticky

2.2.1 Pokud se zaregistrujete prostřednictvím propojení s účtem na sociálních sítích, bude služba BlaBlaCar přistupovat k některým osobním údajům (například jméno, příjmení, obrázek, e-mail, počet přátel na Facebooku atd.) na vašem účtu na sociálních sítích v souladu s platnými podmínkami těchto sociálních sítí. Můžeme také shromažďovat některé z vašich osobních údajů při komunikaci pomocí funkcí sociálních sítí třetích stran, např. pomocí funkce „To se mi líbí“.

2.2.2 S ohledem na každou z vašich návštěv na našich platformách můžeme shromažďovat v souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem informace o zařízení, které používáte, a o sítích, k nimž jste při používání našich služeb připojeni. To může zahrnovat následující informace: IP adresu, přihlašovací údaje, typ prohlížeče a verzi, typ prohlížeče a modulů plug-in a verze, operační systém a platformu, identifikátor reklam, informace o vaší návštěvě včetně adresy URL stránek navštívených na, prostřednictvím a z našich platforem, produkty, které jste si prohlíželi nebo hledali, chyby při stahování, délku návštěvy určitých stránek, interakci se stránkami a jakékoliv telefonní číslo používané k volání na číslo zákaznického servisu. Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím používání různých technologií, včetně souborů cookies (další informace naleznete v našem oznámení o používání souborů Cookie).

2.2.3 Shromažďujeme také souhrnné informace o vaší aktivitě na naší platformě (např. množství nabídnutých jízd, rychlost odezvy na zprávu atd.). Takové informace mohou být zveřejněny ve veřejném profilu na naší platformě.

2.3 Uchovávání dat

2.3.1 S výjimkou týkající se kategorií osobních údajů uvedených v bodech 2.3.2 a 2.3.3 níže budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání vztahu s námi a pak vyřazeny z používání:

 • 5 let po posledním použití naší platformy, pokud jste si nezrušili svůj účet;
 • 1 rok po zrušení účtu s výjimkou případu, kdy jste obdrželi negativní hodnocení nebo zprávu. V tom případě budou vaše osobní údaje uloženy buď na (i) období 2 let po posledním negativním hodnocení nebo zprávě nebo na (ii) 1 rok po zrušení účtu, podle toho, co je delší.

2.3.2 Následující kategorie osobních údajů mohou být ukládány s různou délkou trvání:

 • Finanční údaje (např. platby, náhrady atd.) jsou uloženy po dobu požadovanou podle platných daňových a účetních předpisů;
 • Veškerý obsah vytvářený členy (např. komentáře a hodnocení) je anonymní, ale zůstává k dispozici na našich platformách.

2.3.3 V případě, že váš účet bude pozastaven nebo blokován, budeme uchovávat vaše údaje po dobu mezi 2 až 10 lety, abychom vám zabránili v obcházení pravidel týkajících se našich platforem.

3. Jak využíváme informace, které od vás shromažďujeme?

Použijeme informace, které shromažďujeme:

ÚČELY

PRÁVNÍ ZÁKLAD

3.1 k vykonávání našich povinností vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi námi a vámi a k poskytování informací a služeb, které jste si od nás vyžádali; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.2 abychom vám zasílali informace o službách e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky (např. při potvrzení rezervace); Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných závazků a/nebo je prováděno s vaším souhlasem.
3.3 ke shromažďování plateb od vás nebo k převodu plateb, které shromažďujeme pod vaším jménem, na vás; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.4 abychom vám umožnili si přizpůsobit svůj členský profil na našich platformách; Toto zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu.
3.5 abychom vám umožnili komunikovat s ostatními členy o našich službách nebo o jízdě či jízdách, které sdílíte nebo budete sdílet s ostatními členy, a/nebo organizovat takové jízdy; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků a/nebo je prováděno s vaším souhlasem.
3.6 abychom vám umožnili přístup k našim službám podpory a komunikace s naším týmem členské podpory; Toto zpracování je (i) nezbytné pro plnění našich vzájemných smluvních závazků, je (ii) prováděno s vaším souhlasem a/nebo (iii) je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.
3.7  abychom zajistili shodu s (i) příslušnými zákony, (ii) našimi smluvními podmínkami a (iii) naší ochranou osobních údajů. Některá porušení, která považujeme za nevhodná, mohou vést k pozastavení vašeho účtu; Toto zpracování je nezbytné (i) ke plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) k zajištění souladu s našimi právními povinnostmi a/nebo (iii) k vytvoření, provádění či ochraně právních nároků.
3.8 abychom vám zasílali v souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby, a to s vaším souhlasem, marketingové materiály a informace nezbytné k usnadnění služeb nebo za účelem rezervace, a abychom vám předkládali návrhy a doporučení týkající se zboží nebo služeb souvisejících s našimi službami, které by vás mohly zajímat. Používáme také vaše data, abychom vám cíleně prezentovali naše reklamy na platformách sociálních sítí. V příslušných oddílech na platformách sociálních sítí třetích stran se můžete dozvědět další informace o tom, jak tyto funkce fungují, a data, která o vás získáme; Toto zpracování se zakládá na vašem souhlasu a/nebo na našem oprávněném zájmu (tj. abychom vám poskytovali smysluplnou reklamu).
3.9 abychom vás informovali o změnách našich služeb; Toto zpracování je nezbytné (i) ke plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) k zajištění souladu s našimi právními povinnostmi a/nebo (iii) k vytvoření, provádění či ochraně právních nároků.
3.10 k ověřování informací obsažených ve vašem cestovním pasu, řidičském průkazu, občanském průkazu a dalších dokladech totožnosti, které od vás mohou být shromažďovány při registraci nebo kdykoli jindy během používání našich platforem; Toto zpracování se zakládá na (i) vašem souhlasu, (ii) je prováděno za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků a/nebo (iii) pro splnění našich zákonných povinností.
3.11 abychom spravovali naše platformy a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, analytiky a pro účely průzkumů; Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. zajištění bezpečnosti našich platforem a zlepšování jejich parametrů).
3.12 ke zlepšování našich platforem, abychom zajistili, že je obsah prezentován tím nejefektivnějším způsobem pro vás a pro vaše zařízení; Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. abychom vám poskytovali smysluplný obsah).
3.13 abychom vám umožnili využívat interaktivních funkcí našich služeb, když se tak rozhodnete učinit; Toto zpracování je nezbytné (i) pro plnění našich vzájemných smluvních závazků a/nebo (ii) se zakládá na vašem souhlasu.
3.14 jako součást naší snahy, aby naše platformy byly bezpečné a spolehlivé; Toto zpracování se zakládá na (i) našem oprávněného zájmu (zajištění bezpečnosti našich platforem), (ii) je prováděno za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků a/nebo (iii) pro splnění našich zákonných povinností.
3.15 ke změření a pochopení účinnosti reklamy, kterou vám a ostatním uživatelům předkládáme, a abychom vám poskytovali relevantní reklamu. Toto zpracování se zakládá na (i) našem oprávněném zájmu (tj. měření a optimalizace účinnosti našich reklamních kampaní) a/nebo (ii) se zakládá na vašem souhlasu.

4. Kdo jsou příjemci informací, které od vás shromažďujeme, a za jakým účelem?

4.1 Když používáte naše služby, některé informace o vás jsou sdíleny s členy našich komunit, a to buď ve vašem veřejném profilu nebo během rezervace (např. předáváme vaše telefonní číslo členům, se kterými budete sdílet jízdu).

4.2 Můžeme přijímat a odesílat informace o vás, včetně vašich osobních údajů, pokud používáte některou z platforem, kde působíme, nebo z jiných entit BlaBlaCaru a přidružených společností, a to pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně soukromí.

4.3 Navíc úzce spolupracujeme s třetími stranami, které mohou být příjemci vašich osobních údajů, jako např.:

 • naši obchodní partneři, což jsou platformy sociálních sítí, které vám mohou poskytovat připojovací služby, jako je připojení informace o vašem profilu, z platforem sociálních sítí na naše platformy;
 • naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat své služby na našich platformách a u nichž se můžete rozhodnout k registraci: tyto služby mohou být jakékoliv služby související s našimi službami, jako např. pojišťovací služby, bankovní služby, služby spojené s půjčováním, atd. Například můžeme poskytovat pojišťovnám, jako je např. AXA, některé z vašich informací za účelem potvrzení, že máte nárok na pojištění;
 • Autobusoví dopravci při nákupu autobusových cestovních jízdeneknaši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat naše služby na svých internetových stránkách;
 • naši subdodavatelé v technických a platebních službách nebo, službách ověřování identity a doručovacích službách, poskytovatelé analytických služeb.

4.4 Těmto třetím stranám nepředáváme žádné informace, které nám poskytnete, včetně vašich osobních údajů, s výjimkou:

 • 4.4.1 V případě, že je nutné zapojit třetí stranu, poskytovatele služeb, za účelem plnění jakékoliv smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, abychom tak usnadnili nebo rozšířili naše služby (například pokud vám naúčtujeme nějaké poplatky nebo od vás vybereme nějaké peníze související s jakýmikoliv službami na platformách);
 • 4.4.2 Jako součást procesu rezervace a za účelem poskytnutí požadovaných služeb, se mohou na platformách zobrazovat informace, jako jsou např. fotografie, mobilní telefonní čísla, vaše jméno a/nebo e-mailové adresy, anebo mohou být takové informace předány cestujícím (pokud jste řidič) či řidiči (pokud jste cestující);
 • 4.4.3 Jako součást našeho systému hodnocení bude vámi napsané hodnocení zveřejněno na platformách. Hodnocení, včetně vašeho zkráceného jména a fotografie, se zobrazují všem návštěvníkům těchto platforem;
 • 4.4.4 Používáme analytiku a poskytovatele vyhledávacích služeb, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich platforem;
 • 4.4.5 Je to od vás výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
 • 4.4.6 Můžeme distribuovat části našich platforem (včetně vámi zveřejněných jízd) pro zobrazení na webových stránkách našich obchodních partnerů prostřednictvím API nebo widgetů. V těchto případech se mohou informace z vašeho veřejného profilu na těchto webových stránkách zobrazovat;
 • 4.4.7 Společnost BlaBlaCar může rovněž zpřístupnit vaše informace, pokud to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, abychom mohli (i) reagovat na nároky vůči společnosti BlaBlaCar, (ii) při soudním řízením, (iii) při prosazování jakýchkoliv dohod s našimi členy, jako jsou např. naše obchodní podmínky a naše ochrana osobních údajů, (iv) v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, (v) v rámci vyšetřování nebo (vi) ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti společnosti BlaBlaCar, jejích členů nebo jiných osob;
 • 4.4.8 V případě, že prodáme nebo zakoupíme další společnost či majetek (v takovém případě můžeme předat vaše osobní údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové společnosti či majetku;
 • 4.4.9 Pokud bude společnost BlaBlaCar nebo všechny její části nebo jen některá část převzaty třetí stranou, budou osobní údaje, které společnost nebo její členové mají, jedním z převáděných aktiv.

4.5 V souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem můžeme zkombinovat informace o vás, včetně vašich osobních údajů a informací ze souborů cookies, které odesíláme a přijímáme od našich obchodních partnerů. Tyto informace a kombinované informace můžeme použít pro výše uvedené účely.

4.6 Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že pokud se rozhodnete nám předat své informace, včetně osobních údajů, prostřednictvím propojujících služeb našich obchodních partnerů, mohou se na vás vztahovat také jakékoliv zásady ochrany osobních údajů a/nebo oznámení kteréhokoliv našeho obchodního partnera, a to navíc k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů. Nemáme kontrolu nad sběrem a/nebo zpracováním vašich informací prováděných v konečné fázi našimi obchodními partnery na jejich vlastních platformách.

5. Jak používáme a moderujeme vaše zprávy?

5.1 Můžeme zkontrolovat, skenovat nebo analyzovat zprávy, které si vyměňujete s ostatními členy naší komunity prostřednictvím našich platforem kvůli prevenci podvodů, zlepšování služeb, účelům souvisejícím s podporou členů komunity a prosazováním smluv uzavřených s našimi členy (např. našimi podmínkami). Aby se například zabránilo obcházení našeho rezervačního systému online, můžeme skenovat a analyzovat zprávy odeslané prostřednictvím našich platforem, aby se ověřilo, že neobsahují žádné kontaktní údaje nebo odkazy na jiné webové stránky.

5.2 Nikdy nebudeme skenovat nebo analyzovat vaše zprávy s ostatními členy naší společnosti pro obchodní a reklamní účely. Můžeme použít automatizované metody moderování těchto zpráv, avšak v tomto ohledu neprovádíme žádné automatizované individuální rozhodování.

6. Cílené reklamy na sociálních mediálních platformách a naše sdělení zasílaná e-mailem a/nebo textovými zprávami

V souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem můžeme použít informace, které nám poskytnete na našich platformách k elektronickým účelům přímého marketingu (například (i) odběr našeho zpravodaje, pozvánky na naše akce nebo jiná sdělení, o nichž si myslíme, že by vás mohla zajímat, nebo (ii) abychom vám prezentovali cílenou reklamu na platformách sociálních sítí nebo na webových stránkách třetích stran).

Pro elektronická marketingová sdělení: Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv (i) zrušením zaškrtnutí příslušného políčka na vašem členském účtu, (ii) kliknutím na odkaz pro odhlášení, který poskytujeme v každém vám zasílaném sdělení společnosti BlaBlaCar, nebo (iii) kontaktováním naší společnosti prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu 13 níže.

Pro cílenou reklamu a obsah:
(i) na sociálních sítích (například Facebook a Twitter): můžete vyjádřit nesouhlas kdykoli konfigurací nastavení týkajících se reklamy prostřednictvím vašeho účtu na sociálních sítích;
(ii) na webových stránkách třetích stran: viz naše zásady souborů cookie, kde se dozvíte, jak vyjádřit nesouhlas.

7. Jsou vaše informace přenášenY? Jak a kam?

Vaše osobní údaje, které o vás máme, ukládáme v zásadě na území Evropské unie („EU“).

Avšak vzhledem k tomu, že například někteří naši poskytovatelé služeb sídlí v zemích mimo Evropskou unii („třetí země“), přenášíme některé vaše údaje rovněž do třetích zemí. K nim mohou patřit i třetí země, kde Evropská komise nevydala rozhodnutí o tom, že taková třetí strana musí zajistit odpovídající úroveň ochrany (například Spojené státy). V takovém případě zajišťujeme, že přenos bude proveden v souladu s příslušnou legislativou a budou přijata odpovídající bezpečnostní opatření (zejména standardní smluvní klauzule, jak je vydala Evropská komise), aby byla zaručena dostatečná úroveň ochrany soukromí jednotlivých osob a jejich základní práva.

Jestliže zašlete inspektorovi ochrany osobních údajů skupiny ([email protected]) žádost, můžeme vám poskytnout podrobnosti týkající se takových odpovídajících bezpečnostních opatření (například znění standardních smluvních klauzulí vydaných Evropskou komisí).

8. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům?

8.1 Máte právo získat kopii vašich osobních údajů, které vlastníme (vaše právo na přístup kúdajům).

8.2 Můžete požádat osmazání osobních údajů nebo opravu nepřesných osobních údajů (právo na vymazání a opravu). Upozorňujeme, že určité údaje, které se vás týkají, můžeme uchovávat, protože je to tak vyžadováno ze zákona, nebo k tomu máme právní důvody (např. je naším oprávněným zájmem zajistit bezpečnou a zabezpečenou platformu pro ostatní uživatele).

8.3 Máte právo kdykoli vznést námitku proti (i) zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebo (ii) zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci (právo vznést námitku proti zpracování). Upozorňujeme, že vdruhém uvedeném případě toto právo platí pouze tehdy, je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu.

8.4 Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování). Upozorňujeme, že to platí pouze v případě, že (i) napadnete přesnost vašich osobních údajů a my ověřujeme jejich přesnost, (ii) jste uplatnili právo na vznesení námitky a my dosud zvažujeme, jak je uvedeno v příslušném zákoně, zda naše oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů vdaném případě převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo (iii) jsme vaše osobní údaje zpracovali nezákonným způsobem, ale vy je nechcete vymazat nebo chcete, abychom je uchovali kvůli zjištění, podání nebo obraně právních nároků.

8.5 Máte právo obdržet soubor osobních údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli a jež zpracováváme v rámci realizace naší smlouvy či proto, že jste k tomu dříve poskytli souhlas, nebo právo požádat nás o odeslání takového souboru jinému správci údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů).

8.6 Chcete-li svá práva uplatnit, obraťte se na inspektora ochrany osobních údajů skupiny ([email protected]).

8.7 Máte také právo podat stížnost k příslušnému orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů nebo požádat o nápravu soudní cestou, pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena.

9. Soubory cookie a podobné technologie

Další informace naleznete na stránce Oznámení o souborech cookie.

10. Důvěrnost vašeho hesla

Pokud jste si vybrali heslo, pomocí něhož můžete přistupovat k určitým částem našich platforem, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělili.

11. Odkazy na jiné webové stránky a sociální média

Na našich platformách se mohou čas od času vyskytovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností a obráceně. Pokud na některém z těchto webů na odkaz kliknete, upozorňujeme, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním svých osobních údajů na těchto webových stránkách zkontrolujte jejich zásady.

12. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

V budoucnu můžeme provést jakékoli změny v naší ochraně osobních údajů a tyto změny budou zveřejněny na této stránce. Bude-li to vhodné, budeme vás informovat, nebo si vyžádáme váš souhlas. Na tuto stránku se často vracejte, abyste se seznámili s jakýmikoliv aktualizacemi nebo změnami naší ochrany osobních údajů.

13. Kontakt a inspektor ochrany osobních údajů

Pokud se na nás budete kdykoli chtít obrátit se svými názory k našim postupům ochrany osobních údajů, nebo v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vašich osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím některé z těchto možností:

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride