Podmínky užití

Verze platná od 5. 8. 2020

1. Předmět

Společnost Comuto SA (dále jen „BlaBlaCar“) vyvinula platformu pro sdílení jízd v automobilu (spolujízdu) přístupnou na internetových stránkách na adrese www.blablacar.cz nebo ve formě mobilních aplikacíaplikací navržených pro (i) spojení řidičů cestujicích v jimi předem určeném směru se spolujezdci cestujicími ve stejném směru, s cílem umožnění jim sdílet jejich cestu a také náklady s tím spojené, také (ii) rezervace míst pro cestu autobusem nabízenou autobusovými dopravci jenž mají od BlablaCar oprávnění publikovat určité své jízdy na danné platformě (dále jen „Platforma„).

Účelem těchto podmínek je upravovat přístup a podmínky použití Platformy. Pokud se přihlásíte do platformy BlaBlaCar v jiné zemi, upozorňujeme, že budou platit i) podmínky platformy země kde jste přihlášen, ii) zásady ochrany osobních údajů platformy této země a iii) statutární zákon a předpisy této země. To také znamená, že informace o vašem profilu na platformě, včetně osobních údajů, mohou být předány do Comuto jako právnické osobě provozující platformu druhé země.

Rozumíte tomu a uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou žádné dohody, smlouvy ani smluvních vztahů jakékoli povahy, uskutečněné mezi členy této platformy nebo autobusovými dopravci.

Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“ nebo „Registrace pomocí e-mailové adresy“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto všeobecné podmínky použití.

2. Definice

V tomto dokumentu:

Autobusová reklama“ reklama týkající se cesty autobusem publikovaná na platformě autobusovým dopravcem;

Autobusový dopravce“ se rozumí, společnost která profesionálně přepravuje cestující jenž byla oprávněna BlaBlaCar zveřejňovat určité své cesty autobusem na platforme.

Distribucí“ se rozumí Distribusion Technologies GmbH, společnost se sídlem v Německu. Distribusion vyvíjí a provozuje globální distribuční systém (GDS) jízdenek pro pozemní dopravu, její partnerství s BlaBlaCar obsahuje a není omezena na dodávku informací o autobusech prostřednictvím jejich GDS systému, technické poskytování whitelabel řešení pro účely platby zákazníka , zpracování plateb, zúčtování a fakturace

Inzerát“ znamená inzerát na jízdu zveřejněnou na platformě řidičem;

BlaBlaCar“ je definována v článku 1 výše;

Všeobecné Podmínky“ znamenají tyto podmínky;

Účet“ znamená účet, který musí být vytvořen tak, abyste se stali členem a mohli přistupovat k určitým službám poskytovaným platformou;

Účet na Facebooku“ je definován v článku 3.2 níže;

Řidičem“ se rozumí člen využívající platformu, pomocí níž nabízí přepravu jiným osobám výměnou za příspěvek na náklady, a to na jízdu definovanou samotným řidičem;

Potvrzení rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Členský obsah“ je definován v článku 11.2 níže;

Členem“ je jakýkoliv jednotlivec, který si založil účet na platformě;

Cestující“ je člen, který přijal nabídku být přepraven řidičem nebo případně osoba, jejímž jménem si člen zarezervoval místo;

Příspěvek na náklady“ znamená u dané jízdy sumu peněz vyžadovanou řidičem a přijatou od cestujícího jako příspěvek na náklady na cestu;

Místem“ se rozumí sedadlo zarezervované cestujícím ve vozidle řidiče;

Platforma“ má význam uvedený v článku 1 výše;

Rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1. níže;

Službami“ jsou všechny služby poskytované společností BlaBlaCar prostřednictvím platformy;

Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky přístupné na adrese www.blablacar.cz;

Úsek“ má význam uvedený v článku 4.1 výše;

Jízdou“ se rozumí jízda, která je předmětem inzerátu zveřejněného řidičem na platformě a za kterou souhlasí přepravit cestující výměnou za příspěvek na náklady;

Jízda s rezervací“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Jízda bez rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.2 níže;

3. Registrace na platformě a založení účtu

3.1. Podmínky registrace na platformě

Platformu mohou používat jednotlivci ve věku 18 let nebo starší. Registrace na platformě nezletilou osobou je přísně zakázána. Při přístupu, používání nebo registraci na platformě prohlašujete a zaručujete, že je vám 18 let a více.

3.2. Založení účtu

Platforma umožňuje členům zveřejňovat a prohlížet inzeráty a komunikovat mezi sebou, aby si zarezervovali místo. Můžete si prohlížet inzeráty, i když nejste registrováni na platformě. Avšak nemůžete zde zadat žádný inzerát ani si zarezervovat místo, aniž byste si nejprve založili účet a stali se členem.

Chcete-li vytvořit účet, můžete:

 • (i) vyplnit všechna povinná pole v registračním formuláři;
 • (ii) nebo se přihlásit k účtu na Facebooku prostřednictvím naší platformy (dále jen jako „Účet na Facebooku“). Při používání takové funkce rozumíte tomu, že společnost BlaBlaCar bude mít přístup k, bude zveřejňovat na platformě a bude mít určité informace z vašeho účtu na Facebooku. V části „Ověření“ ve vašem profilu můžete kdykoliv odstranit propojení svého účtu s účtem na Facebooku. Chcete-li se dozvědět více o používání údajů z účtu na Facebooku, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení na Facebooku.

Před registrací na platformě je nutné si přečíst a přijmout tyto podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

Při vytváření účtu souhlasíte bez ohledu na zvolenou metodu s poskytnutím přesných a pravdivých informací a s tím, že je budete aktualizovat prostřednictvím svého profilu nebo oznámením společnosti BlaBlaCar, aby tak byla zaručena jejich relevance a přesnost po celou dobu vašich smluvních vztahů se společností BlaBlaCar.

V případě registrace e-mailem se zavazujete držet v tajnosti heslo zvolené při vytváření účtu a nikomu jej nesdělit. Pokud ztratíte nebo zveřejníte své heslo, zavazujete se ihned informovat společnost BlaBlaCar. Vy sami nesete zodpovědnost za používání svého účtu třetími osobami, pokud jste výslovně neupozornili společnost BlaBlaCar na ztrátu, podvodné užití třetí osobou nebo prozrazení hesla třetí osobě.

Souhlasíte, že nebudete pod svou vlastní identitou ani pod identitou třetích stran vytvářet ani používat jiný účet než ten, který jste původně vytvořili.

3.3. Ověření

Společnost BlaBlaCar může pro účely transparentnosti, zvýšení důvěry, nebo prevence či odhalování podvodů zřídit systém pro ověření některých informací, které poskytujete na svém profilu. To je zejména případ, kdy zadáte své telefonní číslo nebo nám poskytnete svůj doklad totožnosti.

Uznáváte a přijímáte, že jakýkoliv odkaz na platformě nebo ve službách na „ověřené“ informace nebo jakýkoli podobný termín znamená pouze to, že dotyčný člen úspěšně prošel stávajícím ověřovacím postupem na platformě nebo ve službách s cílem poskytnout vám více informací o daném členovi, u něhož zvažujete spolujízdu. Společnost BlaBlaCar nemůže zaručit pravdivost, spolehlivost ani platnost informací během procesu ověřování.

4. Využívání služeb

4.1. Zveřejňování inzerátů

Jako člen a za předpokladu, že splňujete podmínky níže, můžete vytvářet a zveřejňovat inzeráty na platformě zadáním informací o jízdě, kterou máte v úmyslu provést (datum/čas, ísto srazu a příjezd, počet nabízených míst, možnosti k dispozici, výše příspěvku na náklady atd.).

Při zveřejnění svého inzerátu můžete uvést města, v nichž souhlasíte zastavit, vyzvednout nebo vysadit cestující. Úseky jízdy mezi těmito místy, a nebo mezi jedním z těchto míst a místo srazu či místem určení jízdy představují „úseky“.

Jste oprávněni zveřejnit inzerát pouze v případě, že splňuje všechny tyto podmínky:

 • (i) máte platný řidičský průkaz;
 • (ii) nabízíte pouze inzeráty pro vozidla, která vlastníte nebo používáte s výslovným souhlasem vlastníka, a ve všech případech jste oprávněni používat vozidlo k účelům spolujízdy;
 • (iii) jste i nadále hlavním řidičem vozidla uvedeného v inzerátu;
 • (iv) vozidlo má platné pojištění třetích stran, především povinné ručení;
 • (v) nemáte žádné kontraindikace ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (vi) vozidlo, které máte v úmyslu použít k jízdě, je osobním vozidlem se 4 koly a maximálně 7 sedadly;
 • (vii) nehodláte na platformě zveřejnit další inzerát na stejnou jízdou;
 • (viii) nenabízíte více míst, než je počet dostupných sedadel ve vozidle;
 • (ix) všechna poskytovaná místa mají bezpečnostní pás, i když je vozidlo schváleno se sedadly bez bezpečnostního pásu;
 • (x) používáte vozidlo v dobrém technickém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním dokladem o STK.

Uznáváte, že jste výhradně odpovědní za obsah inzerátu, který zveřejníte na platformě. V důsledku tak vyjadřujete a zaručujete správnost a pravdivost všech informací obsažených ve vašem inzerátu a zavazujete se, že provedete jízdu za podmínek popsaných ve vašem inzerátu.

Pokud je vámi zadaný inzerát v souladu s podmínkami, bude zveřejněn na platformě, a tudíž se zobrazí členům a všem návštěvníkům, a to i nečlenům provádějícím vyhledávání na platformě nebo na internetových stránkách partnerů společnosti BlaBlaCar. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo dle svého uvážení a bez předchozího upozornění kdykoliv nezveřejnit či odstranit jakýkoliv inzerát, který nebude v souladu s podmínkami, nebo který bude považován za škodlivý pro pověst společnosti, platformy nebo služeb.

Uznáváte a přijímáte, že je na uvážení společnosti BlaBlaCar, která kritéria budou přijata v úvahu při klasifikaci a pořadí zobrazení vašeho inzerátu mezi ostatními inzeráty.

4.2. Rezervace místa

Metody rezervace místa závisí na povaze plánované jízdy. U některých jízd zřídila společnost BlaBlaCar on-line rezervační systém.

4.2.1. Jízda s rezervací

Společnost BlaBlaCar zřídila systém pro on-line rezervaci míst („rezervace“) u některých jízd nabízených na platformě („Jízdy s možností rezervace“).

Způsobilost určité jízdy pro rezervační systém je na uvážení společnosti BlaBlaCar, která si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit.

Když má cestující zájem o určitý inzerát na základě rezervace, může odeslat on-line požadavek na rezervaci. Tento požadavek je buď (i) automaticky přijat (v případě, že řidič zvolil tuto možnost při zveřejnění svého inzerátu) nebo (ii) bude přijat ručně řidičem. Po ověření požadavku na rezervaci řidičem obdrží cestující (je-li požadavek přijatý) potvrzení o rezervaci (dále jen „Potvrzení rezervace“).

Pokud jste řidič a vybrali jste možnost ručního potvrzení žádosti o rezervaci při zveřejnění inzerátu, jste povinni odpovědět na žádost o rezervaci ve lhůtě stanovené cestujícím při odeslání žádosti o rezervaci. Jinak žádost o rezervaci automaticky vyprší.

V okamžiku potvrzení rezervace vám společnost BlaBlaCar zašle telefonní číslo řidiče (pokud jste cestující) nebo číslo cestujcího (pokud jste řidič). Následně nesete výhradní zodpovědnost za realizaci smlouvy vůči dalšímu členovi.

4.2.2. Jízda bez rezervace

U jízd, na něž se nevztahuje on-line systém pro rezervace míst („Jízdy bez rezervace“) nabízí společnost BlaBlaCar službu, pomocí níž může cestující poslat zprávu řidiči o jízdě, o níž může mít cestující zájem. V okamžiku odeslání této zprávy vám společnost BlaBlaCar zašle telefonní číslo řidiče (pokud jste cestující) nebo číslo cestujícího (pokud jste řidič), pokud člen souhlasil se zobrazením svého telefonního čísla. Následně jste výhradně zodpovědní za přípravu podrobností o jízdě pro dalšího člena a vy sami přebíráte rizika spojená se zrušením, změnou podrobností o jízdě a nezaplacením příspěvku na náklady.

4.2.3. Pojmenovaný charakter rezervace míst a podmínky užití služeb jménem třetí strany

Jakékoliv užití služeb v roli cestujícího nebo řidiče souvisí s určitým jménem. Řidič a cestující musí odpovídat identitě sdělené společnosti BlaBlaCar a ostatním členům podílejících se na jízdě.

Společnost BlaBlaCar nicméně umožňuje svým členům, aby rezervovali jedno nebo více míst pro třetí stranu. V tomto případě se zavazujete, že řidiči v okamžiku rezervace nebo při odesílání zprávy řidičovi (v případě jízdy bez rezervace) přesně sdělíte křestní jména, věk a telefonní číslo osoby, jejímž jménem rezervujete určité místo. Je přísně zakázáno rezervovat místo pro nezletilé osoby mladší 13 let, které cestují samy. V případě, že provádíte rezervaci místa pro nezletilou osobu ve věku nad 13 let, která cestuje sama, zavazujete se vyžádat si předchozí souhlas řidiče a poskytnout mu řádně vyplněný a podepsaný souhlas zákonných zástupců této osoby.

Kromě toho je tato platforma určena pro rezervaci míst pro jednotlivce. Je zakázáno rezervovat místa pro přepravu jakýkoli objektů, balíčků, osamoceně přepravovaných zvířat nebo jakýchkoliv materiálních položek.

Dále je zakázáno zveřejňovat inzerát na jiné řidiče, než na vás samotné.

4.3. Rezervace autobusů

BlaBlaCar umožňuje rezervovat na platformě autobusovou jízdenku přímo od autobusového dopravce. Upozorňujeme, že jízda autobusem podléhá podmínkám příslušného autobusového dopravce. BlaBlaCar nenabízí žádnou dopravní službu v rámci cesty autobusem; pouze autobusový dopravce a vy vstoupíte do přepravní smlouvy pro Cestu Autobusem.

4.4. Systém hodnocení

4.4.1. Provoz

Společnost BlaBlaCar vám doporučuje napsat hodnocení o řidiči (pokud jste cestující) nebo o cestujícím (pokud jste řidič), s nimiž jste sdíleli danou jízdu, nebo s kým jste měli sdílet jízdu. Není však dovoleno, abyste napsali hodnocení o dalším cestujícím, pokud jste byli sami cestujícím, nebo o členovi, s nímž jste necestovali, nebo s nímž jste neměli cestovat.

Vaše hodnocení a hodnocení napsané jiným členem o vás, pokud existují, se zobrazují a zveřejňují na platformě pouze po uplynutí jedné z těchto lhůt, přičemž vybranou variantou je kratší lhůta: (i) ihned poté, co jste oba napsali hodnocení, nebo (ii) po dobu 14 dnů po prvním hodnocení.

Máte možnost reagovat na určité hodnocení, které jiný člen napsal na vašem profilu po 14denní prodlevě po datu přijetí hodnocení. Hodnocení a vaše odpověď, nastane-li taková situace, budou zveřejněny na vašem profilu.

4.4.2. Moderování

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo vymazat jakoukoli recenzi, jakoukoliv otázku, jakýkoliv komentář nebo odpověď, jenž bude považován za porušujicí tyto podmínky.

4.4.3. Omezení

Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že (i) jste obdrželi alespoň tři hodnocení a (ii) průměrná známka z obdržených hodnocení je nižší nebo rovna 3.

5. Finanční podmínky

5.1. Příspěvek na náklady

Příspěvek na náklady je určen vámi, řidičem, na vaši výhradní zodpovědnost. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem finančně profitovat z používání naší platformy. V důsledku souhlasíte s tím, že omezíte příspěvek na náklady vůči cestujícím jen na výši skutečných nákladů na jízdu. Jinak ponesete sami rizika na změnu charakteru transakce provedené prostřednictvím platformy.

Při zveřejnění inzerátu navrhne společnost BlaBlaCar částku příspěvku na náklady, v rámci níž jsou vzaty v úvahu především povaha jízdy a ujetá vzdálenost. Tato částka je uvedena pouze jako vodítko a je jen na vás, abyste ji zvýšili nebo snížili při uvážení skutečně vzniklých nákladů na jízdu. Aby nedocházelo ke zneužívání, společnost BlaBlaCar omezuje možnost úpravy příspěvku na náklady.

5.2. Zaokrouhlení

Uznáváte a přijímáte, že společnost BlaBlaCar může na základě svého výhradního uvážení zaokrouhlit nahoru nebo dolů částku příspěvku na náklady.

5.3. Zaplacení příspěvku na náklady řidiči

Cestující se zavazuje zaplatit příspěvek na náklady řidiči nejpozději na výstupním místě.

Řidič se zavazuje, že nebude vyžadovat žádné platby celého nebo části příspěvku na náklady před uskutečněním jízdy.

5.4. Zaplacení za cestu autobusem

Co se týče cest autobusem, je cena jízdenky za cestujícího je stanovena podle vlastního uvážení autobusového dopravce.

Při rezervaci cesty autobusem přes naši platformu, budete platit cenu za jízdenky autobusovému dopravci od kterého kupujete jízdenku. Společnost BlaBlaCar proto využívá poskytovatele distribuční sítě třetí strany Distribusion, a to jejího poskytování platebních služeb. Distribusion vyvíjí a provozuje globální distribuční systém (GDS) jízdenek pro pozemní dopravu, její partnerství s BlaBlaCar obsahuje a není omezena na dodávku informací o autobusech prostřednictvím jejich GDS systému, technické poskytování whitelabel řešení pro účely platby zákazníka , zpracování plateb, zúčtování a fakturace. Distribusion a její poskytování platebních služeb od vás vybere platbu a převede výdělek autobusovému dopravci, od kterého si jízdenku zakoupíte.

BlaBlaCar nenese žádnou odpovědnost za řízení, zprostředkování nebo dokončení plateb za cesty autobusem. BlaBlaCar není zodpovědný za transakce mezi vámi, Distribusion a autobusovým dopravcem.

V případě jakýchkoli stížností nebo dotazů týkajících se placení cest autobusem kontaktujte prosím BlaBlaCar pod www.blablacar.it/contact. Vaši stížnost nebo dotaz předáme Distribusion. Jestliže chcete zrušit vaši cestu autobusem, prosím přejděte k článku o zrušení.

6. Nekomerční a neobchodní účel služeb a platformy

Souhlasíte s tím, že budete používat služby a platformu jen za účelem navázání kontaktu s lidmi, kteří s vámi chtějí sdílet jízdu, na neobchodním a nekomerčním základě.

Jako řidič souhlasíte s tím, že nebudete požadovat příspěvek na náklady vyšší než skutečně vzniklé náklady a kvůli nimž by mohl být generován zisk, přičemž upřesňujeme, že v rámci sdílení nákladů ponesete jako řidič svoji vlastní část nákladů vzniklých při jízdě. Jste sami zodpovědní za výpočet nákladů, které vám mohou při jízdě vzniknout a za kontrolu, že požadovaná částka od vašich cestujících nepřekračuje náklady skutečně vzniklé (bez vašeho podílu na nákladech).

Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet v případě, že používáte vozidlo se šoférem nebo jiné obchodní vozidlo či taxi nebo služební vozidlo, a vzhledem k tomu generujete zisk z platformy. Zavazujete se poskytnout společnosti BlaBlaCar na její prosté vyžádání kopii osvědčení o registraci svého vozu a/nebo jiný doklad potvrzující, že jste oprávněni používat toto vozidlo na platformě a z této platformy negenerujete žádný zisk.

Společnost BlaBlaCar si rovněž vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že na platformě provozujete aktivity, kdy vzhledem k povaze nabízených jízd, jejich frekvenci, počtu převážených cestujících a požadovaných příspěvků na náklady vzniká situace, při níž generujete zisk, nebo z jakéhokoliv důvodu, kdy je společnosti BlaBlaCar patrné, že generujete na platformě zisk.

7. Zrušení

Spolujízda

Dojde-li před odjezdem ke zrušení a kvůli cestujícímu je zrušeno místo či místa, budou taková místa automaticky zpřístupněna ostatním cestujícím, kteří je mohou rezervovat on-line a v souladu s tím podléhají těmto podmínkám.

Cesty autobusem

V souvislosti s cestami autobusem se na vaše právo na zrušení vztahují všeobecné podmínky příslušného autobusového dopravce a je uvedeno na vaší jízdence.

8. Chování uživatelů platformy a členů

8.1. Závazky všech uživatelů platformy

Uznáváte, že jste výhradně zodpovědní za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností týkajících se využívání platformy.

Kromě toho se při použití platformy a při jízdách zavazujete k tomuto:

 • (i) nebudete využívat platformu k profesionálním, komerčním nebo výdělečným účelům;
 • (ii) nebudete odesílat společnosti BlaBlaCar (zejména po vytvoření nebo aktualizaci svého účtu) nebo ostatním členům žádné nepravdivé, zavádějící, škodlivé nebo podvodné informace;
 • (iii) nebudete mluvit ani se chovat ani nezveřejňovat žádný obsah na platformě způsobem, který je hanlivý, poškozující, obscénní, pornografický, vulgární, urážlivý, agresivní, nemístný, nevyžádaný, násilný, výhružný, obtěžující, rasově motivovaný nebo se sexuálními konotacemi, podněcuje k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, povzbuzuje činnosti nebo použití zakázaných látek nebo je obecněji v rozporu s cíli této platformy a které by mohl porušovat práva společnosti BlaBlaCar nebo třetí strany nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • (iv) neporušíte práva ani pověst společnosti BlaBlaCar, zejména jejího práva duševního vlastnictví;
 • (v) nezaložíte si na platformě více než jeden účet a nezaložíte si účet jménem třetí strany;
 • (vi) nebudete se snažit obcházet on-line rezervační systém platformy, zejména se nebudete pokoušet odeslat jinému členovi své kontaktní údaje, aby tak rezervace proběhla mimo platformu;
 • (vii) nebudete kontaktovat jiného člena, a to zejména prostřednictvím platformy, za jiným účelem, než je vymezení podmínek pro spolujízdu;
 • (viii) budete respektovat tyto podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

8.2. Závazky řidičů

Jako řidič se navíc při použití platformy zavazujete k tomuto:

 • (i) budete dodržovat veškeré zákony a předpisy vztahující se na jízdu vozidlem, zejména budete mít pojištění občanskoprávní odpovědnosti (povinné ručení) platné v době jízdy a budete držitelem platného řidičského průkazu;
 • (ii) ověříte si, že se vaše pojištění vztahuje na sdílení automobilů a že vaši cestující jsou považováni za třetí osoby ve vašem vozidle, a jsou proto kryty pojištěním po celou dobu jízdy, i když překračují hranice;
 • (iii) nepodstoupíte žádné riziko při jízdě, nepřijmete žádný produkt, který by mohl omezit vaši pozornost a vaši schopnost řídit ostražitě a zcela bezpečně;
 • (iv) inzeráty budete zveřejňovat pouze na jízdy, které skutečně plánujete;
 • (v) uskutečníte jízdu, jak je popsáno v inzerátu (zejména s ohledem na použití nebo nepoužití dálnice) a budete respektovat časy a místa odsouhlasená s ostatními členy (zejména dodržení nástupního a výstupního místa);
 • (vi) nevezmete více cestujících než je počet míst k sezení uvedených v inzerátu;
 • (vii) budete používat vozidlo v dobrém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním osvědčením o technické způsobilosti vozidla (STK);
 • (viii) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo jakémukoliv cestujícímu, který o to požádá, svůj řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o pojištění, vaše osvědčení o technické způsobilosti vozidla (STK) a jakýkoliv doklad prokazující vaši schopnost používat vozidlo jako řidič na platformě;
 • (ix) v případě zpoždění nebo změny času nebo jízdy budete neprodleně informovat své cestující;
 • (x) v případě přeshraniční jízdy budete mít připraven pro cestující a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (xi) počkáte na cestující na dohodnutém místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém čase;
 • (xii) nebudete zveřejňovat inzerát související s vozidlem, které vám nepatří nebo které nejste oprávněni používat pro účely spolujízdy;
 • (xiii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu;
 • (xiv) nebudete prostřednictvím platformy generovat žádný zisk;
 • (xv) nemáte žádnou kontraindikaci ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (xvi) budete se během jízdy přiměřeně a zodpovědně chovat v souladu s myšlenkou spolujízdy;
 • (xvii) nebude odmítat žádné rezervace na základě rasy, barvy pleti, etnického původu, národnosti, náboženství, sexuální orientace, rodinného stavu, zdravotního postižení, fyzického vzhledu, rodinného stavu, těhotenství, zvláštní zranitelnost vzhledem k ekonomické situaci, jména, bydliště, zdraví, politického přesvědčení, věku.
 • (xviii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, a to i na místě setkání

8.3. Závazky cestujících

Spolujízda

Využijete-li platformy jako cestující, zavazujete s k tomuto:

 • (i) budete se odpovídajícím způsobem během jízdy chovat tak, abyste nerozptylovali řidiče a nebránili mu v soustředění ani nerušili klid a pohodu ostatních cestujících;
 • (ii) budete respektovat vozidlo řidiče a jeho čistotu;
 • (iii) v případě zpoždění ihned informujete řidiče;
 • (iv) zaplatíte řidiči dohodnutý příspěvek na náklady;
 • (v) počkáte na řidiče v místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém termínu;
 • (vi) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo kterémukoliv řidiči, který o to požádá, váš občanský průkaz nebo jakýkoli jiný doklad prokazující svoji totožnost;
 • (vii) během jízdy nebudete převážet žádný předmět, zboží, látky ani zvířata, která by mohla bránit v jízdě a koncentraci řidiče, nebo by jejich povaha, držení nebo přeprava byla v rozporu s platnými právními předpisy;
 • (viii) v případě přeshraniční jízdy budete mít připraven pro řidiče a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (ix) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, včetně místa setkání.

V případě, že provedete rezervaci na jedno nebo více míst pro třetí stranu, tak v souladu s ustanovením článku 4.2.3 výše zaručujete, že tato třetí strana bude respektovat ustanovení v tomto článku a obecně tyto podmínky. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě porušení třetí stranou, na jejíž jméno jste rezervovali místo na základě těchto podmínek.

V souvislosti s cestou autobusem se zavazujete dodržovat podmínky autobusového dopravce.

9. Pozastavení účtů, omezení přístupu a ukončení

Své smluvní vztahy se společností BlaBlaCar můžete ukončit kdykoliv, bez nákladů a bez udání důvodu. To provedete v části „Uzavřít můj účet“ ve vašem profilu.

V případě, že (i) porušíte tyto podmínky včetně, avšak výhradně vašich závazků v roli člena, které jsou uvedeny v článcích 6 a 8 výše, (ii) překročíte limit uvedený v článku 4.3.3 výše nebo (iii) pokud má společnost BlaBlaCar oprávněný důvod se domnívat, že je to nezbytné k ochraně bezpečnosti a integrity této společnosti, jejích členů nebo třetích osob nebo za účelem předcházení podvodům či vyšetřování, vyhrazuje si společnost BlaBlaCar právo:

 • (i) ihned a bez předchozího upozornění ukončit podmínky vázající vás ke společnosti BlaBlaCar ; a/nebo
 • (ii) zabránit zveřejnění nebo odstranit jakékoli hodnocení, inzerát, zprávu, obsah, žádost o rezervaci nebo jakýkoliv obsah, který jste odeslali prostřednictvím platformy; a/nebo
 • (iii) omezit váš přístup a vaše užívání platformy; a/nebo
 • (iv) dočasně nebo trvale pozastavit váš účet.

Je-li to nezbytné, budete upozorněni na zavedení takového opatření, abychom vám umožnili situaci vysvětlit společnosti BlaBlaCar. Společnost BlaBlaCar rozhodne na základě vlastního uvážení, zda zavedená opatření zruší.

10. Osobní údaje

V souvislosti s používáním platformy bude společnost BlaBlaCar shromažďovat a zpracovávat některé z vašich osobních údajů. Při využívání platformy, a když se registrujete jako člen, uznáváte a souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností BlaBlaCar v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními v Zásadách ochrany osobních údajů.

11. Duševní vlastnictví

11.1. Obsah publikovaný společností BlaBlaCar

V závislosti na obsahu poskytovaném jejími členy je společnost BlaBlaCar jediným držitelem veškerých práv k duševnímu vlastnictví vztahujících se k této službě, platformě, jejímu obsahu (zejména texty, obrázky, vzory, loga, videa, zvuky, data, grafika) a na software a databáze, pomocí nichž je zajištěn provoz této platformy.

Společnost BlaBlaCar vám uděluje nevýhradní, osobní a nepřenosné právo na používání platformy a služeb k osobnímu a soukromému použití na nekomerčním základě a v souladu s cíli platformy a služeb.

Je zakázáno jakkoliv jinak využívat nebo těžit z platformy a služeb a jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti BlaBlaCar. Obzvláště je zakázáno:

 • (i) reprodukování, úpravy, přizpůsobení, distribuce, veřejná prezentace a šíření platformy, služeb a obsahu s výjimkou výslovného svolení společnosti BlaBlaCar;
 • (ii) dekompilace a reverzní inženýrství platformy nebo služeb s výjimkami stanovenými v platných textech;
 • (iii) extrahování nebo pokus o extrahování (zejména při použití robotů pro dolování dat nebo jiných podobných nástrojů pro sběr dat) podstatné části údajů platformy.

11.2. Vámi zveřejněný obsah na platformě

Za účelem umožnění poskytování služeb a v souladu s účelem platformy udělujete společnosti BlaBlaCar nevýhradní licenci k používání obsahu a údajů, které poskytujete v rámci svého používání služeb (dále jen váš „Členský obsah“). Aby společnost BlaBlaCar mohla distribuovat obsah přes digitální sítě a v souladu s jakýmkoli komunikačním protokolem (zejména internet a mobilní sítě) a poskytnout tento obsah platformy veřejnosti, poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění pro celý svět a po celou dobu trvání svých smluvních vztahů se společností BlaBlaCar reprodukovat, reprezentovat, přizpůsobovat a překládat váš členský obsah takto:

 • (i) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění reprodukovat celý nebo část vašeho členského obsahu na jakémkoliv digitálním záznamovém médiu, ať už známém nebo dosud neznámém, a to zejména na libovolném serveru, pevném disku, na paměťové kartě nebo jakýchkoliv jiných rovnocenných médiích, v jakémkoli formátu a jakýmkoliv způsobem, ať už známým nebo dosud neznámým, a to v rozsahu nezbytném pro jakékoli operace ukládání, zálohování, přenosu nebo stahování související s fungováním platformy a poskytováním služeb;
 • (ii) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění přizpůsobit a přeložit členský obsah a reprodukovat tyto úpravy na jakýchkoliv digitálních médiích, současných i budoucích uvedených v bodě (i), s cílem poskytovat služby, a to zejména v různých jazycích. Toto právo zahrnuje především možnost provést změny formátování vašeho členského obsahu s ohledem na vaše morální práva, za účelem respektování grafického charakteru platformy a/nebo aby to bylo technicky slučitelné s ohledem na zveřejnění prostřednictvím platformy.

12. Role společnosti BlaBlaCar

Platforma představuje online platformu pro navazování kontaktů, prostřednictvím níž mohou členové vytvářet a zveřejňovat inzeráty na jízdy pro účely spolujízdy. Tyto inzeráty si mohou zejména prohlížet i ostatní členové, aby tak zjistili podmínky jízdy a případně si přímo zarezervovali místo ve vozidle u člena, který zveřejnil inzerát na platformě.

Při použití platformy a při přijetí těchto podmínek uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou i) jakékoli dohody uzavřené mezi vámi a ostatními členy za účelem sdílení nákladů souvisejících s jízdou, ani ii) Smlouvy o přepravě pro cestu autobusem mezi vámi a autobusovým dopravcem.

Společnost BlaBlaCar nemá žádnou kontrolu nad chováním svých členů autobusových dopravců a uživatelů platformy. Společnost nevlastní, nevyužívá, nedodává ani nespravuje vozidla, která jsou předmětem inzerátů a na platformě nenabízí žádné jízdy.

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar nemá kontrolu nad platností, pravdivostí nebo zákonností nabízených inzerátů, míst a jízd a cest autobusem. Ve své roli prostředníka, společnost BlaBlaCar neposkytuje žádné dopravní služby a nepůsobí ve funkci přepravce; role společnosti BlaBlaCar je omezena na usnadnění přístupu k platformě.

Členové (řidiči i cestující) jednají na základě své výlučné a plné odpovědnosti.

V roli zprostředkovatele nemůže být společnost BlaBlaCar činěna zodpovědnou za skutečné provedení jízdy, a to zejména kvůli těmto důvodům:

 • (i) chybné údaje uvedené autobusovým dopravcem pro cestu autobusem, a nebo řidičem v jeho inzerátu nebo jakýmkoli jiným způsobem s ohledem na danou jízdu a její podmínky;
 • (ii) zrušení nebo změna jízdy členem a nebo cesty autobusem autobusovým dopravcem;
 • (iii) nezaplacení příspěvku na náklady pro cestující v rámci jízdy;
 • (iv) chování členů v průběhu, před nebo po jízdě.

13. Provoz, dostupnost a funkčnost platformy

Společnost BlaBlaCar se v maximální míře snaží, aby platforma byla přístupná 7 dní v týdnu po 24 hodin denně. Avšak přístup k platformě může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.

Kromě toho si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo změnit nebo pozastavit celý nebo část přístupu k platformě nebo jejím funkcím na základě vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.

14. Změny podmínek

Tyto podmínky a dokumenty uvedené pomocí odkazu vyjadřují úplnou dohodu mezi vámi a společností BlaBlaCar co do vašeho používání služeb. Jakýkoliv jiný dokument, zejména jakákoliv zmínka na platformě (často pokládané dotazy atd.), jsou pouze informativního charakteru.

Společnost BlaBlaCar může tyto podmínky upravit, aby je přizpůsobila svému technologickému a komerčním prostředí a platným právním předpisům. Jakékoliv změny těchto podmínek budou zveřejněny na platformě se zmínkou o dni nabytí účinnosti. Společnost BlaBlaCar vás upozorní před tím, než podmínky vstoupí v platnost.

15. Rozhodné právo – spor

Tyto podmínky jsou psány v češtině a podléhají českému právu.

Bude-li to nutné, můžete také své stížnosti týkající se naší platformy nebo našich služeb předložit na portálu pro rozhodčí řešení sporů umístěné on-line Evropskou komisí. K dispozici je zde. Evropská komise zašle stížnost příslušnému národnímu ombudsmanovi. V souladu s pravidly platnými pro rozhodčí řízení jste povinni před jakoukoliv žádostí o rozhodčí řízení oznámit společnosti BlaBlaCar písemně jakýkoliv spor za účelem nalezení smírného řešení.

16. Zákonné upozornění

Platforma je zveřejněna společností Comuto SA, což je společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 131 962 087 eur, zapsaná v obchodním rejstříku města Paříže pod číslem 491.904.546 (DPH: FR76491904546), se sídlem na adrese 84, avenue de la République, 75011 Paris (Francie), zastoupená Nicolasem Brussonem, ředitelem pro publikování webových stránek.

Web je hostován na serverech společnosti Comuto SA.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na společnost Comuto SA pomocí tohoto kontaktního formuláře.

_________
Verze platná od 5. 4. 2017

1. Předmět

Společnost Comuto SA (dále jen „BlaBlaCar“) vyvinula platformu pro sdílení jízd v automobilu (spolujízdu) přístupnou na internetových stránkách na adrese www.blablacar.cz nebo ve formě mobilních aplikací. Platforma je navržena tak, aby propojila řidiče a cestujícího do daného místa určení s cestujícími, kteří cestuj stejným směrem, takže mohou sdílet Jízdu, a tedy i náklady s tím spojené (dále jen jako „Platforma“).

Účelem těchto podmínek je upravovat přístup a podmínky použití platformy. Pečlivě si je přečtěte. Rozumíte tomu a uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou žádné dohody, smlouvy ani smluvních vztahů jakékoli povahy, která by vstupovala mezi členy své platformy.

Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“ nebo „Registrace pomocí e-mailové adresy“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto obecné podmínky použití.

2. Definice

V tomto dokumentu:

Inzerát“ znamená inzerát na jízdu zveřejněnou na platformě řidičem;

BlaBlaCar“ je definována v článku 1 výše;

Podmínky“ znamenají tyto podmínky;

Účet“ znamená účet, který musí být vytvořen tak, abyste se stali členem a mohli přistupovat k určitým službám poskytovaným platformou;

Účet na Facebooku“ je definován v článku 3.2 níže;

Řidičem“ se rozumí člen využívající platformu, pomocí níž nabízí přepravu jiným osobám výměnou za příspěvek na náklady, a to na jízdu definovanou samotným řidičem;

Potvrzení rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Členský obsah“ je definován v článku 11.2 níže;

Členem“ je jakýkoliv jednotlivec, který si založil účet na platformě;

Cestující“ je člen, který přijal nabídku být přepraven řidičem nebo případně osoba, jejímž jménem si člen zarezervoval místo;

Příspěvek na náklady“ znamená u dané jízdy sumu peněz vyžadovanou řidičem a přijatou od cestujícího jako příspěvek na náklady na cestu;

Místem“ se rozumí sedadlo zarezervované cestujícím ve vozidle řidiče;

Platforma“ má význam uvedený v článku 1 výše;

Rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1. níže;

Službami“ jsou všechny služby poskytované společností BlaBlaCar prostřednictvím platformy;

Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky přístupné na adrese www.blablacar.cz;

Úsek“ má význam uvedený v článku 4.1 výše;

Jízdou“ se rozumí jízda, která je předmětem inzerátu zveřejněného řidičem na platformě a za kterou souhlasí přepravit cestující výměnou za příspěvek na náklady;

Jízda s rezervací“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Jízda bez rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.2 níže;

3. Registrace na platformě a založení účtu

3.1. Podmínky registrace na platformě

Platformu mohou používat jednotlivci ve věku 18 let nebo starší. Registrace na platformě nezletilou osobou je přísně zakázána. Při přístupu, používání nebo registraci na platformě prohlašujete a zaručujete, že je vám 18 let a více.

3.2. Založení účtu

Platforma umožňuje členům zveřejňovat a prohlížet inzeráty a komunikovat mezi sebou, aby si zarezervovali místo. Můžete si prohlížet inzeráty, i když nejste registrováni na platformě. Avšak nemůžete zde zadat žádný inzerát ani si zarezervovat místo, aniž byste si nejprve založili účet a stali se členem.

Chcete-li vytvořit účet, můžete:

 • (i) vyplnit všechna povinná pole v registračním formuláři;
 • (ii) nebo se přihlásit k účtu na Facebooku prostřednictvím naší platformy (dále jen jako „Účet na Facebooku“). Při používání takové funkce rozumíte tomu, že společnost BlaBlaCar bude mít přístup k, bude zveřejňovat na platformě a bude mít určité informace z vašeho účtu na Facebooku. V části „Ověření“ ve vašem profilu můžete kdykoliv odstranit propojení svého účtu s účtem na Facebooku. Chcete-li se dozvědět více o používání údajů z účtu na Facebooku, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení na Facebooku.

Před registrací na platformě je nutné si přečíst a přijmout tyto podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

Při vytváření účtu souhlasíte bez ohledu na zvolenou metodu s poskytnutím přesných a pravdivých informací a s tím, že je budete aktualizovat prostřednictvím svého profilu nebo oznámením společnosti BlaBlaCar, aby tak byla zaručena jejich relevance a přesnost po celou dobu vašich smluvních vztahů se společností BlaBlaCar.

V případě registrace e-mailem se zavazujete držet v tajnosti heslo zvolené při vytváření účtu a nikomu jej nesdělit. Pokud ztratíte nebo zveřejníte své heslo, zavazujete se ihned informovat společnost BlaBlaCar. Vy sami nesete zodpovědnost za používání svého účtu třetími osobami, pokud jste výslovně neupozornili společnost BlaBlaCar na ztrátu, podvodné užití třetí osobou nebo prozrazení hesla třetí osobě.

Souhlasíte, že nebudete pod svou vlastní identitou ani pod identitou třetích stran vytvářet ani používat jiný účet než ten, který jste původně vytvořili.

3.3. Ověření

Společnost BlaBlaCar může pro účely transparentnosti, zvýšení důvěry, nebo prevence či odhalování podvodů zřídit systém pro ověření některých informací, které poskytujete na svém profilu. To je zejména případ, kdy zadáte své telefonní číslo nebo nám poskytnete svůj doklad totožnosti.

Uznáváte a přijímáte, že jakýkoliv odkaz na platformě nebo ve službách na „ověřené“ informace nebo jakýkoli podobný termín znamená pouze to, že určitý člen úspěšně prošel stávajícím ověřovacím postupem na platformě nebo ve službách s cílem poskytnout vám více informací o daném členovi, u něhož zvažuje spolujízdu. Společnost BlaBlaCar nemůže zaručit pravdivost, spolehlivost ani platnost informací během procesu ověřování.

4. Využívání služeb

4.1. Zveřejňování inzerátů

Jako člen a za předpokladu, že splňujete podmínky níže, můžete vytvářet a zveřejňovat inzeráty na platformě zadáním informací o jízdě, kterou máte v úmyslu provést (datum/čas, sběrná místa a příjezd, počet nabízených míst, možnosti k dispozici, výše příspěvku na náklady atd.).

Při zveřejnění svého inzerátu můžete uvést místa, v nichž souhlasíte zastavit, vyzvednout nebo vysadit cestující. Úseky jízdy mezi těmito místy, mezi jedním z těchto míst a sběrným místem či místem určení jízdy představují „úseky“.

Jste oprávněni zveřejnit inzerát pouze v případě, že splňuje všechny tyto podmínky:

 • (i) máte platný řidičský průkaz;
 • (ii) nabízíte pouze inzeráty pro vozidla, která vlastníte nebo používáte s výslovným souhlasem vlastníka, a ve všech případech jste oprávněni používat vozidlo k účelům spolujízdy;
 • (iii) jste i nadále hlavním řidičem vozidla uvedeného v inzerátu;
 • (iv) vozidlo má platné pojištění třetích stran, především povinné ručení;
 • (v) nemáte žádné kontraindikace ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (vi) vozidlo, které máte v úmyslu použít k jízdě, je osobním vozidlem se 4 koly a maximálně 7 sedadly;
 • (vii) nehodláte na platformě zveřejnit další inzerát na stejnou jízdou;
 • (viii) nenabízíte více míst, než je počet dostupných sedadel ve vozidle;
 • (ix) všechna poskytovaná místa mají bezpečnostní pás, i když je vozidlo schváleno se sedadly bez bezpečnostního pásu;
 • (x) používáte vozidlo v dobrém technickém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním dokladem o STK.

Uznáváte, že jste výhradně odpovědní za obsah inzerátu, který zveřejníte na platformě. V důsledku tak vyjadřujete a zaručujete správnost a pravdivost všech informací obsažených ve vašem inzerátu a zavazujete se, že provedete jízdu za podmínek popsaných ve vašem inzerátu.

Pokud je vámi zadaný inzerát v souladu s podmínkami, bude zveřejněn na platformě, a tudíž se zobrazí členům a všem návštěvníkům, a to i nečlenům provádějícím vyhledávání na platformě nebo na internetových stránkách či v mobilních aplikacích partnerů společnosti BlaBlaCar. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo dle svého uvážení a bez předchozího upozornění kdykoliv nezveřejnit či odstranit jakýkoliv inzerát, který nebude v souladu s podmínkami, nebo který bude považován za škodlivý pro pověst společnosti, platformy nebo služeb.

Uznáváte a přijímáte, že je na uvážení společnosti BlaBlaCar, která kritéria budou přijata v úvahu při klasifikaci a pořadí zobrazení vašeho inzerátu mezi ostatními inzeráty.

4.2. Rezervace místa

Metody rezervace místa závisí na povaze plánované jízdy. U některých jízd zřídila společnost BlaBlaCar on-line rezervační systém.

4.2.1. Jízda s rezervací

Společnost BlaBlaCar zřídila systém pro on-line rezervaci míst („rezervace“) u některých jízd nabízených na platformě („Jízdy s možností rezervace“).

Způsobilost určité jízdy pro rezervační systém je na uvážení společnosti BlaBlaCar, která si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit.

Když má cestující zájem o určitý inzerát na základě rezervace, může odeslat on-line požadavek na rezervaci. Tento požadavek je buď (i) automaticky přijat (v případě, že řidič zvolil tuto možnost při zveřejnění svého inzerátu) nebo (ii) bude přijat ručně řidičem. Po ověření požadavku na rezervaci řidičem obdrží cestující (je-li požadavek přijatý) potvrzení o rezervaci (dále jen „Potvrzení rezervace“).

Pokud jste řidič a vybrali jste možnost ručního potvrzení žádosti o rezervaci při zveřejnění inzerátu, jste povinni odpovědět na žádost o rezervaci ve lhůtě stanovené cestujícím při odeslání žádosti o rezervaci. Jinak žádost o rezervaci automaticky vyprší.

V okamžiku potvrzení rezervace vám společnost BlaBlaCar zašle telefonní číslo řidiče (pokud jste cestující) nebo číslo cestujcího (pokud jste řidič). Následně nesete výhradní zodpovědnost za realizaci smlouvy vůči dalšímu členovi.

4.2.2. Jízda bez rezervace

U jízd, na něž se nevztahuje on-line systém pro rezervace míst („Jízdy bez rezervace“) nabízí společnost BlaBlaCar službu, pomocí níž může cestující poslat zprávu řidiči o jízdě, o níž může mít cestující zájem. V okamžiku odeslání této zprávy vám společnost BlaBlaCar zašle telefonní číslo řidiče (pokud jste cestující) nebo číslo cestujícího (pokud jste řidič), pokud člen souhlasil se zobrazením svého telefonního čísla. Následně jste výhradně zodpovědní za přípravu podrobností o jízdě pro dalšího člena a vy sami přebíráte rizika spojená se zrušením, změnou podrobností o jízdě a nezaplacením příspěvku na náklady.

4.2.3. Pojmenovaný charakter rezervace míst a podmínky užití služeb jménem třetí strany

Jakékoliv užití služeb v roli cestujícího nebo řidiče souvisí s určitým jménem. Řidič a cestující musí odpovídat identitě sdělené společnosti BlaBlaCar a ostatním členům podílejících se na jízdě.

Společnost BlaBlaCar nicméně umožňuje svým členům, aby rezervovali jedno nebo více míst pro třetí stranu. V tomto případě se zavazujete, že řidiči v okamžiku rezervace nebo při odesílání zprávy řidičovi (v případě jízdy bez rezervace) přesně sdělíte křestní jména, věk a telefonní číslo osoby, jejímž jménem rezervujete určité místo. Je přísně zakázáno rezervovat místo pro nezletilé osoby mladší 13 let, které cestují samy. V případě, že provádíte rezervaci místa pro nezletilou osobu ve věku nad 13 let, která cestuje sama, zavazujete se vyžádat si předchozí souhlas řidiče a poskytnout mu řádně vyplněný a podepsaný souhlas zákonných zástupců této osoby.

Kromě toho je tato platforma určena pro rezervaci míst pro jednotlivce. Je zakázáno rezervovat místa pro přepravu jakýkoli objektů, balíčků, osamoceně přepravovaných zvířat nebo jakýchkoliv materiálních položek.

Dále je zakázáno zveřejňovat inzerát na jiné řidiče, než na vás samotné.

4.3. Systém hodnocení

4.3.1. Provoz

Společnost BlaBlaCar vám doporučuje napsat hodnocení o řidiči (pokud jste cestující) nebo o cestujícím (pokud jste řidič), s nimiž jste sdíleli danou jízdu, nebo s kým jste měli sdílet jízdu. Není však dovoleno, abyste napsali hodnocení o dalším cestujícím, pokud jste byli sami cestujícím, nebo o členovi, s nímž jste necestovali, nebo s nímž jste neměli cestovat.

Vaše hodnocení a hodnocení napsané jiným členem o vás, pokud existují, se zobrazují a zveřejňují na platformě pouze po uplynutí jedné z těchto lhůt, přičemž vybranou variantou je kratší lhůta: (i) ihned poté, co jste oba napsali hodnocení, nebo (ii) po dobu 14 dnů po prvním hodnocení.

Máte možnost reagovat na určité hodnocení, které jiný člen napsal na vašem profilu po 14denní prodlevě po datu přijetí hodnocení, pokud obdržíte hodnocení 1, 2 nebo 3 body. Hodnocení a vaše odpověď, nastane-li taková situace, budou zveřejněny na vašem profilu.

4.3.2. Moderování

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo vymazat jakoukoli recenzi, jakoukoliv otázku, jakýkoliv komentář nebo odpověď, pokud to bude považovat za porušení těchto podmínek.

4.3.3. Omezení

Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že (i) jste obdrželi alespoň tři hodnocení a (ii) průměrná známka z obdržených hodnocení je nižší nebo rovna 3.

5. Finanční podmínky

5.1. Příspěvek na náklady

Příspěvek na náklady je určen vámi, řidičem, na vaši výhradní zodpovědnost. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem finančně profitovat z používání naší platformy. V důsledku souhlasíte s tím, že omezíte příspěvek na náklady vůči cestujícím jen na výši skutečných nákladů na jízdu. Jinak ponesete sami rizika na změnu charakteru transakce provedené prostřednictvím platformy.

Při zveřejnění inzerátu navrhne společnost BlaBlaCar částku příspěvku na náklady, v rámci níž jsou vzaty v úvahu především povaha jízdy a ujetá vzdálenost. Tato částka je uvedena pouze jako vodítko a je jen na vás, abyste ji zvýšili nebo snížili při uvážení skutečně vzniklých nákladů na jízdu. Aby nedocházelo ke zneužívání, společnost BlaBlaCar omezuje možnost úpravy příspěvku na náklady.

5.2. Zaokrouhlení

Uznáváte a přijímáte, že společnost BlaBlaCar může na základě svého výhradního uvážení zaokrouhlit nahoru nebo dolů částku příspěvku na náklady.

5.3. Zaplacení příspěvku na náklady řidiči

Cestující se zavazuje zaplatit příspěvek na náklady řidiči nejpozději na výstupním místě.

Řidič se zavazuje, že nebude vyžadovat žádné platby celého nebo části příspěvku na náklady před uskutečněním jízdy.

6. Nekomerční a neobchodní účel služeb a platformy

Souhlasíte s tím, že budete používat služby a platformu jen za účelem navázání kontaktu s lidmi, kteří s vámi chtějí sdílet jízdu, na neobchodním a nekomerčním základě.

Jako řidič souhlasíte s tím, že nebudete požadovat příspěvek na náklady vyšší než skutečně vzniklé náklady a kvůli nimž by mohl být generován zisk, přičemž upřesňujeme, že v rámci sdílení nákladů ponesete jako řidič svoji vlastní část nákladů vzniklých při jízdě. Jste sami zodpovědní za výpočet nákladů, které vám mohou při jízdě vzniknout a za kontrolu, že požadovaná částka od vašich cestujících nepřekračuje náklady skutečně vzniklé (bez vašeho podílu na nákladech).

Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet v případě, že používáte vozidlo se šoférem nebo jiné obchodní vozidlo či taxi nebo služební vozidlo, a vzhledem k tomu generujete zisk z platformy. Zavazujete se poskytnout společnosti BlaBlaCar na její prosté vyžádání kopii osvědčení o registraci svého vozu a/nebo jiný doklad potvrzující, že jste oprávněni používat toto vozidlo na platformě a z této platformy negenerujete žádný zisk.

Společnost BlaBlaCar si rovněž vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že na platformě provozujete aktivity, kdy vzhledem k povaze nabízených jízd, jejich frekvenci, počtu převážených cestujících a požadovaných příspěvků na náklady vzniká situace, při níž generujete zisk, nebo z jakéhokoliv důvodu, kdy je společnosti BlaBlaCar patrné, že generujete na platformě zisk.

7. Zrušení

Dojde-li před odjezdem ke zrušení a kvůli cestujícímu je zrušeno místo či místa, budou taková místa automaticky zpřístupněna ostatním cestujícím, kteří je mohou rezervovat on-line a v souladu s tím podléhají těmto podmínkám.

8. Chování uživatelů platformy a členů

8.1. Závazky všech uživatelů platformy

Uznáváte, že jste výhradně zodpovědní za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností týkajících se využívání platformy.

Kromě toho se při použití platformy a při jízdách zavazujete k tomuto:

 • (i) nebudete využívat platformu k profesionálním, komerčním nebo výdělečným účelům;
 • (ii) nebudete odesílat společnosti BlaBlaCar (zejména po vytvoření nebo aktualizaci svého účtu) nebo ostatním členům žádné nepravdivé, zavádějící, škodlivé nebo podvodné informace;
 • (iii) nebudete mluvit ani se chovat ani nezveřejňovat žádný obsah na platformě způsobem, který je hanlivý, poškozující, obscénní, pornografický, vulgární, urážlivý, agresivní, nemístný, nevyžádaný, násilný, výhružný, obtěžující, rasově motivovaný nebo se sexuálními konotacemi, podněcuje k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, povzbuzuje činnosti nebo použití zakázaných látek nebo je obecněji v rozporu s cíli této platformy a které by mohl porušovat práva společnosti BlaBlaCar nebo třetí strany nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • (iv) neporušíte práva ani pověst společnosti BlaBlaCar, zejména jejího práva duševního vlastnictví;
 • (v) nezaložíte si na platformě více než jeden účet a nezaložíte si účet jménem třetí strany;
 • (vi) nebudete se snažit obcházet on-line rezervační systém platformy, zejména se nebudete pokoušet odeslat jinému členovi své kontaktní údaje, aby tak rezervace proběhla mimo platformu;
 • (vii) nebudete kontaktovat jiného člena, a to zejména prostřednictvím platformy, za jiným účelem, než je vymezení podmínek pro spolujízdu;
 • (viii) budete respektovat tyto podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

8.2. Závazky řidičů

Jako řidič se navíc při použití platformy zavazujete k tomuto:

 • (i) budete dodržovat veškeré zákony a předpisy vztahující se na jízdu vozidlem, zejména budete mít pojištění občanskoprávní odpovědnosti (povinné ručení) platné v době jízdy a budete držitelem platného řidičského průkazu;
 • (ii) ověříte si, že se vaše pojištění vztahuje na sdílení automobilů a že vaši cestující jsou považováni za třetí osoby ve vašem vozidle, a jsou proto kryty pojištěním po celou dobu jízdy, i když překračují hranice;
 • (iii) nepodstoupíte žádné riziko při jízdě, nepřijmete žádný produkt, který by mohl omezit vaši pozornost a vaši schopnost řídit ostražitě a zcela bezpečně;
 • (iv) inzeráty budete zveřejňovat pouze na jízdy, které skutečně plánujete;
 • (v) uskutečníte jízdu, jak je popsáno v inzerátu (zejména s ohledem na použití nebo nepoužití dálnice) a budete respektovat časy a místa odsouhlasená s ostatními členy (zejména dodržení nástupního a výstupního místa);
 • (vi) nevezmete více cestujících než je počet míst k sezení uvedených v inzerátu;
 • (vii) budete používat vozidlo v dobrém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním osvědčením o technické způsobilosti vozidla (STK);
 • (viii) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo jakémukoliv cestujícímu, který o to požádá, svůj řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o pojištění, vaše osvědčení o technické způsobilosti vozidla (STK) a jakýkoliv doklad prokazující vaši schopnost používat vozidlo jako řidič na platformě;
 • (ix) v případě zpoždění nebo změny času nebo jízdy budete neprodleně informovat své cestující;
 • (x) v případě přeshraniční jízdy budete mít připraven pro cestující a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (xi) počkáte na cestující na dohodnutém místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém čase;
 • (xii) nebudete zveřejňovat inzerát související s vozidlem, které vám nepatří nebo které nejste oprávněni používat pro účely spolujízdy;
 • (xiii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu;
 • (xiv) nebudete prostřednictvím platformy generovat žádný zisk;
 • (xv) nemáte žádnou kontraindikaci ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (xvi) budete se během jízdy přiměřeně a zodpovědně chovat v souladu s myšlenkou spolujízdy;
 • (xvii) nebude odmítat žádné rezervace na základě rasy, barvy pleti, etnického původu, národnosti, náboženství, sexuální orientace, rodinného stavu, zdravotního postižení, fyzického vzhledu, rodinného stavu, těhotenství, zvláštní zranitelnost vzhledem k ekonomické situaci, jména, bydliště, zdraví, politického přesvědčení, věku.
 • (xviii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, a to i na místě setkání

8.3. Závazky cestujících

Využijete-li platformy jako cestující, zavazujete s k tomuto:

 • (i) budete se odpovídajícím způsobem během jízdy chovat tak, abyste nerozptylovali řidiče a nebránili mu v soustředění ani nerušili klid a pohodu ostatních cestujících;
 • (ii) budete respektovat vozidlo řidiče a jeho čistotu;
 • (iii) v případě zpoždění ihned informujete řidiče;
 • (iv) zaplatíte řidiči dohodnutý příspěvek na náklady;
 • (v) počkáte na řidiče v místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém termínu;
 • (vi) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo kterémukoliv řidiči, který o to požádá, váš občanský průkaz nebo jakýkoli jiný doklad prokazující svoji totožnost;
 • (vii) během jízdy nebudete převážet žádný předmět, zboží, látky ani zvířata, která by mohla bránit v jízdě a koncentraci řidiče, nebo by jejich povaha, držení nebo přeprava byla v rozporu s platnými právními předpisy;
 • (viii) v případě přeshraniční jízdy budete mít připraven pro řidiče a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (ix) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, včetně místa setkání.

V případě, že provedete rezervaci na jedno nebo více míst pro třetí stranu, tak v souladu s ustanovením článku 4.2.3 výše zaručujete, že tato třetí strana bude respektovat ustanovení v tomto článku a obecně tyto podmínky. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě porušení třetí stranou, na jejíž jméno jste rezervovali místo na základě těchto podmínek.

9. Pozastavení účtů, omezení přístupu a ukončení

Své smluvní vztahy se společností BlaBlaCar můžete ukončit kdykoliv, bez nákladů a bez udání důvodu. To provedete v části „Uzavřít můj účet“ ve vašem profilu.

V případě, že (i) porušíte tyto podmínky včetně, avšak výhradně vašich závazků v roli člena, které jsou uvedeny v článcích 6 a 8 výše, (ii) překročíte limit uvedený v článku 4.3.3 výše nebo (iii) pokud má společnost BlaBlaCar oprávněný důvod se domnívat, že je to nezbytné k ochraně bezpečnosti a integrity této společnosti, jejích členů nebo třetích osob nebo za účelem předcházení podvodům či vyšetřování, vyhrazuje si společnost BlaBlaCar právo:

 • (i) ihned a bez předchozího upozornění ukončit podmínky vázající vás ke společnosti BlaBlaCar ; a/nebo
 • (ii) zabránit zveřejnění nebo odstranit jakékoli hodnocení, inzerát, zprávu, obsah, žádost o rezervaci nebo jakýkoliv obsah, který jste odeslali prostřednictvím platformy; a/nebo
 • (iii) omezit váš přístup a vaše užívání platformy; a/nebo
 • (iv) dočasně nebo trvale pozastavit váš účet.

Je-li to nezbytné, budete upozorněni na zavedení takového opatření, abychom vám umožnili situaci vysvětlit společnosti BlaBlaCar. Společnost BlaBlaCar rozhodne na základě vlastního uvážení, zda zavedená opatření zruší.

10. Osobní údaje

V souvislosti s používáním platformy bude společnost BlaBlaCar shromažďovat a zpracovávat některé z vašich osobních údajů. Při využívání platformy, a když se registrujete jako člen, uznáváte a souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností BlaBlaCar v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními v Zásadách ochrany osobních údajů.

11. Duševní vlastnictví

11.1. Obsah publikovaný společností BlaBlaCar

V závislosti na obsahu poskytovaném jejími členy je společnost BlaBlaCar jediným držitelem veškerých práv k duševnímu vlastnictví vztahujících se k této službě, platformě, jejímu obsahu (zejména texty, obrázky, vzory, loga, videa, zvuky, data, grafika) a na software a databáze, pomocí nichž je zajištěn provoz této platformy.

Společnost BlaBlaCar vám uděluje nevýhradní, osobní a nepřenosné právo na používání platformy a služeb k osobnímu a soukromému použití na nekomerčním základě a v souladu s cíli platformy a služeb.

Je zakázáno jakkoliv jinak využívat nebo těžit z platformy a služeb a jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti BlaBlaCar. Obzvláště je zakázáno:

 • (i) reprodukování, úpravy, přizpůsobení, distribuce, veřejná prezentace a šíření platformy, služeb a obsahu s výjimkou výslovného svolení společnosti BlaBlaCar;
 • (ii) dekompilace a reverzní inženýrství platformy nebo služeb s výjimkami stanovenými v platných textech;
 • (iii) extrahování nebo pokus o extrahování (zejména při použití robotů pro dolování dat nebo jiných podobných nástrojů pro sběr dat) podstatné části údajů platformy.

11.2. Vámi zveřejněný obsah na platformě

Za účelem umožnění poskytování služeb a v souladu s účelem platformy udělujete společnosti BlaBlaCar nevýhradní licenci k používání obsahu a údajů, které poskytujete v rámci svého používání služeb (dále jen váš „Členský obsah“). Aby společnost BlaBlaCar mohla distribuovat obsah přes digitální sítě a v souladu s jakýmkoli komunikačním protokolem (zejména internet a mobilní sítě) a poskytnout tento obsah platformy veřejnosti, poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění pro celý svět a po celou dobu trvání svých smluvních vztahů se společností BlaBlaCar reprodukovat, reprezentovat, přizpůsobovat a překládat váš členský obsah takto:

 • (i) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění reprodukovat celý nebo část vašeho členského obsahu na jakémkoliv digitálním záznamovém médiu, ať už známém nebo dosud neznámém, a to zejména na libovolném serveru, pevném disku, na paměťové kartě nebo jakýchkoliv jiných rovnocenných médiích, v jakémkoli formátu a jakýmkoliv způsobem, ať už známým nebo dosud neznámým, a to v rozsahu nezbytném pro jakékoli operace ukládání, zálohování, přenosu nebo stahování související s fungováním platformy a poskytováním služeb;
 • (ii) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění přizpůsobit a přeložit členský obsah a reprodukovat tyto úpravy na jakýchkoliv digitálních médiích, současných i budoucích uvedených v bodě (i), s cílem poskytovat služby, a to zejména v různých jazycích. Toto právo zahrnuje především možnost provést změny formátování vašeho členského obsahu s ohledem na vaše morální práva, za účelem respektování grafického charakteru platformy a/nebo aby to bylo technicky slučitelné s ohledem na zveřejnění prostřednictvím platformy.

12. Role společnosti BlaBlaCar

Platforma představuje online platformu pro navazování kontaktů, prostřednictvím níž mohou členové vytvářet a zveřejňovat inzeráty na jízdy pro účely spolujízdy. Tyto inzeráty si mohou zejména prohlížet i ostatní členové, aby tak zjistili podmínky jízdy a případně si přímo zarezervovali místo ve vozidle u člena, který zveřejnil inzerát na platformě.

Při použití platformy a při přijetí těchto podmínek uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou jakékoli dohody uzavřené mezi vámi a ostatními členy za účelem sdílení nákladů souvisejících s jízdou.

Společnost BlaBlaCar nemá žádnou kontrolu nad chováním svých členů a uživatelů platformy. Společnost nevlastní, nevyužívá, nedodává ani nespravuje vozidla, která jsou předmětem inzerátů a na platformě nenabízí žádné jízdy.

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar nemá kontrolu nad platností, pravdivostí nebo zákonností nabízených inzerátů, míst a jízd. Ve své roli prostředníka při sdílení automobilů společnost BlaBlaCar neposkytuje žádné dopravní služby a nepůsobí ve funkci přepravce; role společnosti BlaBlaCar je omezena na usnadnění přístupu k platformě.

Členové (řidiči i cestující) jednají na základě své výlučné a plné odpovědnosti.

V roli zprostředkovatele nemůže být společnost BlaBlaCar činěna zodpovědnou za skutečné provedení jízdy, a to zejména kvůli těmto důvodům:

 • (i) chybné údaje uvedené řidičem v inzerátu nebo jakýmkoli jiným způsobem s ohledem na danou jízdu a její podmínky;
 • (ii) zrušení nebo změna jízdy členem;
 • (iii) nezaplacení příspěvku na náklady pro cestující v rámci jízdy;
 • (iv) chování členů v průběhu, před nebo po jízdě.

13. Provoz, dostupnost a funkčnost platformy

Společnost BlaBlaCar se v maximální míře snaží, aby platforma byla přístupná 7 dní v týdnu po 24 hodin denně. Avšak přístup k platformě může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.

Kromě toho si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo změnit nebo pozastavit celý nebo část přístupu k platformě nebo jejím funkcím na základě vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.

14. Změny podmínek

Tyto podmínky a dokumenty uvedené pomocí odkazu vyjadřují úplnou dohodu mezi vámi a společností BlaBlaCar co do vašeho používání služeb. Jakýkoliv jiný dokument, zejména jakákoliv zmínka na platformě (často pokládané dotazy atd.), jsou pouze informativního charakteru.

Společnost BlaBlaCar může tyto podmínky upravit, aby je přizpůsobila svému technologickému a komerčním prostředí a platným právním předpisům. Jakékoliv změny těchto podmínek budou zveřejněny na platformě se zmínkou o dni nabytí účinnosti. Společnost BlaBlaCar vás upozorní před tím, než podmínky vstoupí v platnost.

15. Rozhodné právo – spor

Tyto podmínky jsou psány v češtině a podléhají českému právu.

Bude-li to nutné, můžete také své stížnosti týkající se naší platformy nebo našich služeb předložit na portálu pro rozhodčí řešení sporů umístěné on-line Evropskou komisí. K dispozici je zde. Evropská komise zašle stížnost příslušnému národnímu ombudsmanovi. V souladu s pravidly platnými pro rozhodčí řízení jste povinni před jakoukoliv žádostí o rozhodčí řízení oznámit společnosti BlaBlaCar písemně jakýkoliv spor za účelem nalezení smírného řešení.

16. Zákonné upozornění

Platforma je zveřejněna společností Comuto SA, což je společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 131 962 087 eur, zapsaná v obchodním rejstříku města Paříže pod číslem 491.904.546 (DPH: FR76491904546), se sídlem na adrese 84, avenue de la République, 75011 Paris (Francie), zastoupená Frédéricem Mazzellou, ředitelem pro publikování webových stránek.

Web je hostován na serverech společnosti Comuto SA.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na společnost Comuto SA pomocí tohoto kontaktního formuláře.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte politikou cookies

Nabídni jízdu