Podmínky užití

Podmínky užití vstupující v platnost dne 19. dubna 2024.

1. Předmět

Společnost Comuto SA (dále jen „BlaBlaCar“) vyvinula platformu pro sdílení jízd v automobilu (spolujízdu) přístupnou na internetových stránkách na adrese www.blablacar.cz nebo ve formě mobilních aplikací navržených pro (i) spojení řidičů cestujicích v jimi předem určeném směru se spolujezdci cestujicími ve stejném směru, s cílem umožnění jim sdílet jejich cestu a také náklady s tím spojené, (ii) rezervovat si jízdenky na autobusové zájezdy provozované autobusovými dopravci (dále jen “Platforma“).

Účelem těchto podmínek je upravovat přístup a podmínky použití Platformy. Pečlivě si je přečtěte, prosím.

Rozumíte tomu a uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou žádné dohody, smlouvy ani smluvních vztahů jakékoli povahy, uskutečněné mezi členy této platformy nebo autobusovými dopravci.

Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“ nebo „Registrace pomocí e-mailové adresy“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto všeobecné podmínky použití.

Pokud svůj účet používáte k přihlášení do platformy BlaBlaCar v jiné zemi (např. www.blablacar.fr; www.blablacar.it; www.blablacar.ru), vezměte prosím na vědomí, že (i) platí podmínky této platformy, (ii) zásady ochrany osobních údajů této platformy a (iii) zákonná pravidla a předpisy této země. To také znamená, že informace o vašem účtu včetně osobních údajů mohou být předány právnické osobě provozující tuto jinou platformu. Vezměte prosím na vědomí, že společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo omezit přístup k platformě uživatelům, kteří jsou důvodně identifikováni jako uživatelé nacházející se mimo území Evropské unie.

2. Definice

V tomto dokumentu:

Autobusová reklama” je reklama týkající se cesty autobusem autobusového dopravce zveřejněný na platformě;

Autobusový dopravce” je společnost která profesionálně přepravuje cestující a jízdenky, na jejichž cesty distribuuje na platformě společnost BlaBlaCar;

Jízdenka” znamená;

Inzerát“ znamená inzerát na jízdu zveřejněnou na platformě řidičem;

BlaBlaCar“ je definována v článku 1 výše;

Inzerát na spolujízdu“ znamená reklamu týkající se jízdy zveřejněnou na platformě řidičem;

Jízdenkou“ se rozumí jmenovitý platný přepravní doklad vydaný spotřebiteli po rezervaci cesty  autobusem jako důkaz existující přepravní smlouvy mezi cestujícími a autobusovým dopravcem, která se řídí VOP prodeje, aniž by tím byly dotčeny jakékoli zvláštní podmínky dodatečně stanovené mezi cestujícím a autobusovým dopravcem a uvedené na jízdence;

Podmínky“ znamenají tyto podmínky;

VOP prodeje“ znamenají všeobecné obchodní podmínky prodeje příslušného autobusového dopravce v závislosti na zákazníkem vybraném autobusovém zájezdu a zvláštní obchodní podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách a které byly zákazníkem uznány za přečtené před objednáním;

Zákazník“ znamená jakoukoli fyzickou osobu (člena či nečlena), která si prostřednictvím platformy koupí pro sebe nebo pro někoho jiného, kdo bude cestujícím, autobusovou jízdenku na cestu realizovanou autobusovým dopravcem;

Objednávka” znamená operaci, kterou si zákazník objednává služby u společnosti BlaBlaCar Bus, bez ohledu na použitý způsob, s jedinou výjimkou nákupu jízdenek přímo na prodejním místě, a která obnáší povinnost cestujícího nebo případně zástupce zaplatit cenu za příslušné služby;

Účet“ znamená účet, který musí být vytvořen tak, abyste se stali členem a mohli přistupovat k určitým službám poskytovaným platformou;

Účet na Facebooku“ je definován v článku 3.2 níže;

Řidičem“ se rozumí člen využívající platformu, pomocí níž nabízí přepravu jiným osobám výměnou za příspěvek na náklady, a to na jízdu definovanou samotným řidičem;

Potvrzení rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Členský obsah“ je definován v článku 11.2 níže;

Členem“ je jakýkoliv jednotlivec, který si založil účet na platformě;

Cestující“ je člen, který přijal nabídku být přepraven řidičem nebo případně osoba, jejímž jménem si člen zarezervoval místo;

Příspěvek na náklady“ znamená u dané jízdy sumu peněz vyžadovanou řidičem a přijatou od cestujícího jako příspěvek na náklady na cestu;

Místem“ se rozumí sedadlo zarezervované cestujícím ve vozidle řidiče, nebo ve vozidle provozovaném autobusovým dopravcem;

Prodejním místem” se rozumí fyzické přepážky a terminály uvedené na webových stránkách, na kterých jsou jízdenky nabízeny k prodeji.

Dopravní služby“ znamenají dopravní služby, které si osoba cestující autobusem objednala a které poskytuje autobusový dopravce.

Cena“ je pro danou jízdu autobusem cenou včetně všech daní, poplatků a nákladů na příslušné služby, kterou zákazník zaplatí na platformě v okamžiku potvrzení objednávky za místo v rámci dané jízdy autobusem.

Platforma“ má význam uvedený v článku 1 výše;

Rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1. níže;

Službami“ jsou všechny služby poskytované společností BlaBlaCar prostřednictvím platformy;

Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky přístupné na adrese www.blablacar.cz;

Úsek“ má význam uvedený v článku 4.1 výše;

“Jízda“ označuje neurčitě jízdu autobusem nebo spolujízdu;

Spolujízdou“ se rozumí jízda, která je předmětem inzerátu zveřejněného řidičem na platformě a za kterou souhlasí přepravit cestující výměnou za příspěvek na náklady;

Jízdou autobusem“ se rozumí jízda, která je předmětem reklamy na Platformě a na kterou autobusový dopravce nabízí místa v autobusech výměnou za Cenu;

Servisní poplatek“ má význam uvedený v článku 5.2  níže.

3. Registrace na platformě a založení účtu

3.1. Podmínky registrace na platformě

Platformu mohou používat jednotlivci ve věku 18 let nebo starší. Registrace na platformě nezletilou osobou je přísně zakázána. Při přístupu, používání nebo registraci na platformě prohlašujete a zaručujete, že je vám 18 let a více.

3.2. Založení účtu

Platforma umožňuje členům zveřejňovat a prohlížet inzeráty na spolujízdu a komunikovat mezi sebou, aby si zarezervovali místo. Můžete si prohlížet inzeráty, i když nejste registrováni na platformě. Avšak nemůžete zde zadat žádný inzerát na spolujízdu ani si zarezervovat místo, aniž byste si nejprve založili účet a stali se členem.

Chcete-li vytvořit účet, můžete:

 • (i) vyplnit všechna povinná pole v registračním formuláři;
 • (ii) nebo se přihlásit k účtu na Facebooku prostřednictvím naší platformy (dále jen jako „Účet na Facebooku“). Při používání takové funkce rozumíte tomu, že společnost BlaBlaCar bude mít přístup k, bude zveřejňovat na platformě a bude mít určité informace z vašeho účtu na Facebooku. V části „Ověření“ ve vašem profilu můžete kdykoliv odstranit propojení svého účtu s účtem na Facebooku. Chcete-li se dozvědět více o používání údajů z účtu na Facebooku, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení na Facebooku.

Před registrací na platformě je nutné si přečíst a přijmout tyto podmínky.Při vytváření účtu souhlasíte bez ohledu na zvolenou metodu s poskytnutím přesných a pravdivých informací a s tím, že je budete aktualizovat prostřednictvím svého profilu nebo oznámením společnosti BlaBlaCar, aby tak byla zaručena jejich relevance a přesnost po celou dobu vašich smluvních vztahů se společností BlaBlaCar.

V případě registrace e-mailem se zavazujete držet v tajnosti heslo zvolené při vytváření účtu a nikomu jej nesdělit. Pokud ztratíte nebo zveřejníte své heslo, zavazujete se ihned informovat společnost BlaBlaCar. Vy sami nesete zodpovědnost za používání svého účtu třetími osobami, pokud jste výslovně neupozornili společnost BlaBlaCar na ztrátu, podvodné užití třetí osobou nebo prozrazení hesla třetí osobě.

Souhlasíte, že nebudete pod svou vlastní identitou ani pod identitou třetích stran vytvářet ani používat jiný účet než ten, který jste původně vytvořili.

3.3. Ověření

Společnost BlaBlaCar může pro účely transparentnosti, zvýšení důvěry, nebo prevence či odhalování podvodů zřídit systém pro ověření některých informací, které poskytujete na svém profilu. To je zejména případ, kdy zadáte své telefonní číslo nebo nám poskytnete svůj doklad totožnosti.

Uznáváte a přijímáte, že jakýkoliv odkaz na platformě nebo ve službách na „ověřené“ informace (včetně „Ověřeného profilu“) nebo jakýkoli podobný termín znamená pouze to, že dotyčný člen úspěšně prošel stávajícím ověřovacím postupem na platformě nebo ve službách s cílem poskytnout vám více informací o daném členovi, u něhož zvažujete spolujízdu. Společnost BlaBlaCar nemůže zaručit pravdivost, spolehlivost ani platnost informací během procesu ověřování.

4. Využívání služeb

4.1. Zveřejňování inzerátů

Jako člen a za předpokladu, že splňujete podmínky níže, můžete vytvářet a zveřejňovat inzeráty spolujízdu na platformě zadáním informací o spolujízdě, kterou máte v úmyslu provést (datum/čas, místo srazu a příjezd, počet nabízených míst, možnosti k dispozici, výše příspěvku na náklady atd.).

Při zveřejnění svého inzerátu na spolujízdu můžete uvést města, v nichž souhlasíte zastavit, vyzvednout nebo vysadit cestující. Úseky spolujízdy mezi těmito místy, anebo mezi jedním z těchto míst a místo srazu či místem určení spolujízdy jízdy představují „úseky“.

Jste oprávněni zveřejnit inzerát na spolujízdu pouze v případě, že splňuje všechny tyto podmínky:

 • (i) máte platný řidičský průkaz;
 • (ii) nabízíte pouze inzeráty na spolujízdu pro vozidla, která vlastníte nebo používáte s výslovným souhlasem vlastníka, a ve všech případech jste oprávněni používat vozidlo k účelům spolujízdy;
 • (iii) jste i nadále hlavním řidičem vozidla uvedeného v inzerátu na spolujízdu ;
 • (iv) vozidlo má platné pojištění třetích stran, především povinné ručení;
 • (v) nemáte žádné kontraindikace ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (vi) vozidlo, které máte v úmyslu použít k jízdě, je osobním vozidlem se 4 koly a maximálně 7 sedadly, s výjimkou vozidel, jejichž řízení nevyžaduje řidičský průkaz;
 • (vii) nehodláte na platformě zveřejnit další inzerát na stejnou spolujízdou;
 • (viii) nenabízíte více míst, než je počet dostupných sedadel ve vozidle;
 • (ix) všechna poskytovaná místa mají bezpečnostní pás, i když je vozidlo schváleno se sedadly bez bezpečnostního pásu;
 • (x) používáte vozidlo v dobrém technickém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním dokladem o STK;
 • (xi) jste spotřebitel a nejednáte jako profesionál.

Uznáváte, že jste výhradně odpovědní za obsah inzerátu  na spolujízdu, který zveřejníte na platformě. V důsledku tak vyjadřujete a zaručujete správnost a pravdivost všech informací obsažených ve vašem inzerátu  na spolujízdu a zavazujete se, že provedete spolujízdu za podmínek popsaných ve vašem inzerátu.

Váš inzerát na spolujízdu bude zveřejněn na platformě, a tudíž se zobrazí členům a všem návštěvníkům, a to i nečlenům provádějícím vyhledávání na platformě nebo na internetových stránkách partnerů společnosti BlaBlaCar. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv nezveřejnit či odstranit jakýkoliv inzerát na spolujízdu, který nebude v souladu s podmínkami, nebo který bude považován za škodlivý pro pověst společnosti, platformy nebo služeb a/nebo pozastavit účet člena, který takové inzeráty na spolujízdu zveřejnil, v souladu s částí 9 těchto VOP.

Jste informováni, že v případě, že se při používání platformy vydáváte za spotřebitele, ačkoli ve skutečnosti jednáte jako profesionál, vystavujete se sankcím stanoveným platnými právními předpisy.

4.2. Rezervace místa

Společnost BlaBlaCar zřídila  pro jízdy nabízené na platformě on-line rezervační systém míst („rezervace“).

Metody rezervace místa závisí na povaze plánované jízdy.

Společnost BlaBlaCar poskytuje uživatelům na platformě vyhledávač založený na různých kritériích vyhledávání. (Nástupní místo, cílové místo, data, počet cestujících atd.). Pokud je uživatel připojen ke svému účtu, jsou ve vyhledávači k dispozici určité další funkce. Společnost BlaBlaCar vyzývá uživatele, aby bez ohledu na použitý postup rezervace pečlivě konzultovali a používali vyhledávač k určení nabídky, která nejvíce odpovídá jejich potřebám. Více informací naleznete zde.  Zákazník, který si rezervuje jízdu autobusem na prodejním místě, může také požádat o provedení vyhledávání autobusového dopravce nebo pracovníka na přepážce.

4.2.1 Spolujízda

Když má cestující zájem o určitý inzerát na spolujízdu, může odeslat on-line požadavek na rezervaci. Tento požadavek je buď (i) automaticky přijat (v případě, že řidič zvolil tuto možnost při zveřejnění svého inzerátu) nebo (ii) bude přijat ručně řidičem. Při rezervaci provede cestující online platbu servisního poplatků, kde je to relevantní. Po ověření požadavku na rezervaci řidičem obdrží cestující (je-li požadavek přijatý) potvrzení o rezervaci (dále jen „Potvrzení rezervace“).

Pokud jste řidič a vybrali jste možnost ručního potvrzení žádosti o rezervaci při zveřejnění inzerátu na spolujízdu, jste povinni odpovědět na žádost o rezervaci ve lhůtě stanovené cestujícím při odeslání žádosti o rezervaci. V opačném případě požadavek na rezervaci automaticky zanikne a cestujícímu budou vráceny všechny případné částky zaplacené při podání požadavku na rezervaci.

V okamžiku potvrzení rezervace vám společnost BlaBlaCar zašle telefonní číslo řidiče (pokud jste cestující) nebo číslo cestujcího (pokud jste řidič), pokud člen souhlasil se zobrazením jeho telefonního čísla. Následně nesete výhradní zodpovědnost za realizaci smlouvy vůči dalšímu členovi.

4.2.2. Jízda autobusem

U jízd autobusem umožňuje společnost BlaBlaCar rezervaci autobusových jízdenek pro danou cestu autobusem prostřednictvím platformy.

Dopravní služby se řídí VOP prodeje příslušného autobusového dopravce v závislosti na zákazníkem zvolené jízdě, které musí zákazník před vystavením objednávky přijmout. Společnost BlaBlaCar neposkytuje žádné dopravní služby týkající se cest autobusem; smluvní stranou VOP prodeje jsou výhradně autobusoví dopravci. Berete na vědomí, že na rezervaci míst pro danou cestu autobusem se vztahují VOP prodeje příslušného autobusového dopravce.

Společnost BlaBlaCar upozorňuje na skutečnost, že některé dopravní služby nabízené autobusovým dopravcem a uvedené na webových stránkách mohou být zrušeny, zejména z klimatických důvodů, sezónní špičky nebo v případě zásahu vyšší moci.

4.2.3. Pojmenovaný charakter rezervace míst a podmínky užití služeb jménem třetí strany

Jakékoliv užití služeb v roli cestujícího nebo řidiče souvisí s určitým jménem. Řidič a cestující musí odpovídat identitě sdělené společnosti BlaBlaCar a ostatním členům podílejících se na spolujízdě nebo autobusovému dopravci.

Společnost BlaBlaCar nicméně umožňuje svým členům, aby rezervovali jedno nebo více míst pro třetí stranu. V tomto případě se zavazujete, že řidiči v okamžiku rezervace přesně sdělíte křestní jména, věk a telefonní číslo osoby, jejímž jménem rezervujete určité místo. Je přísně zakázáno rezervovat místo  ke spolujízdě pro nezletilé osoby mladší 13 let, které cestují samy. V případě, že provádíte rezervaci místa pro nezletilou osobu ve věku nad 13 let, která cestuje sama, zavazujete se vyžádat si předchozí souhlas řidiče a poskytnout mu řádně vyplněný a podepsaný souhlas zákonných zástupců této osoby.

Kromě toho je tato platforma určena pro rezervaci míst pro jednotlivce. Je zakázáno rezervovat místa pro přepravu jakýkoli objektů, balíčků, osamoceně přepravovaných zvířat nebo jakýchkoliv materiálních položek.

Dále je zakázáno zveřejňovat inzerát na jiné řidiče, než na vás samotné.

4.3. Členský obsah, moderování a systém hodnocení

4.3.1. Provoz systému hodnocení

Společnost BlaBlaCar vám doporučuje napsat hodnocení o řidiči (pokud jste cestující) nebo o cestujícím (pokud jste řidič), s nimiž jste sdíleli danou jízdu, nebo s kým jste měli sdílet jízdu (to znamená, že si rezervoval jízdu). Není však dovoleno, abyste napsali hodnocení o dalším cestujícím, pokud jste byli sami cestujícím, nebo o členovi, s nímž jste necestovali, nebo s nímž jste neměli cestovat. Po skončení jízdy máte možnost zanechat hodnocení s 14denním zpožděním.

Vaše hodnocení a hodnocení napsané jiným členem o vás, pokud existují, se zobrazují a zveřejňují na platformě pouze po uplynutí jedné z těchto lhůt, přičemž vybranou variantou je kratší lhůta: (i) ihned poté, co jste oba napsali hodnocení, nebo (ii) po dobu 14 dnů po prvním hodnocení.

Máte možnost reagovat na určité hodnocení, které jiný člen napsal na vašem profilu, a to se 14denním zpožděním od data doručení hodnocení. Hodnocení a vaše odpověď, nastane-li taková situace, budou zveřejněny na vašem profilu.

4.3.2. Moderování

a. Členský obsah

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar může před zveřejněním pomocí automatizovaných nástrojů nebo manuálně upravit členský obsah, jak je definován v části 11.2. Pokud společnost BlaBlaCar usoudí, že takový členský obsah porušuje platné zákony nebo tyto VOP, vyhrazuje si právo:

zabránit zveřejnění nebo takový členský obsah odstranit.

 • zaslat Členovi varování s upozorněním na povinnost dodržovat platné zákony nebo tyto VOP a/nebo
 • uplatnit omezující opatření podle části 9 těchto VOP.

Používání těchto automatizovaných nástrojů nebo manuální moderace společností BlaBlaCar nelze vykládat jako závazek monitorovat nebo povinnost aktivně vyhledávat protiprávní aktivity a nebo členský obsah zveřejněný na platformě a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nezakládá žádnou odpovědnost společnosti BlaBlaCar.

b. Zprávy

Výměna zpráv mezi Členy prostřednictvím naší Platformy (“Zprávy”) slouží výhradně k výměně informací týkajících se spolujízdy.

Společnost BlaBlaCar může pomocí automatizovaného softwaru a algoritmů zjišťovat obsah Zpráv pro účely prevence podvodů, zlepšování služeb, zákaznické podpory a vymáhání smluv uzavřených s našimi členy (například těchto VOP). V případě zjištění takového obsahu Zprávy, který vykazuje známky podvodného nebo nezákonného jednání, obcházení Platformy nebo je jinak v rozporu s těmito VOP:

takový obsah nesmí být zveřejněn

 • Člen, který zprávu odeslal, může obdržet varování s upozorněním na povinnost dodržovat platné zákony nebo tyto VOP, nebo
 • Účet člena může být pozastaven podle části 9 těchto VOP.

Používání takového automatizovaného softwaru společností BlaBlaCar nelze vykládat jako závazek monitorovat nebo povinnost aktivně vyhledávat protiprávní činnosti a/nebo obsah na Platformě a v rozsahu povoleném příslušnými zákony nezakládá žádnou odpovědnost společnosti BlaBlaCar.

4.3.3. Omezení

Podle části 9 těchto VOP  si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že (i) jste obdrželi alespoň tři hodnocení a (ii) jedno nebo průměrné hodnocení, které jste obdrželi, je menší nebo rovno 3, v závislosti na závažnosti zpětné vazby, kterou člen v hodnocení zanechal.

5. Finanční podmínky

Přístup k platformě a registrace na ní, stejně jako vyhledávání, prohlížení a vkládání inzerátů, jsou bezplatné. Rezervace jsou však zpoplatněny podle podmínek popsaných níže.

5.1. Příspěvek na náklady a cena

5.1.1 V případě spolujízdy je příspěvek na náklady určen vámi, řidičem, na vaši výhradní zodpovědnost. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem finančně profitovat z používání naší platformy. V důsledku souhlasíte s tím, že omezíte příspěvek na náklady vůči cestujícím jen na výši skutečných nákladů na spolujízdu. Jinak ponesete sami rizika na změnu charakteru transakce provedené prostřednictvím platformy.

Při zveřejnění inzerátu na spolujízdu navrhne společnost BlaBlaCar částku příspěvku na náklady, v rámci níž jsou vzaty v úvahu především povaha spolujízdy a ujetá vzdálenost. Tato částka je uvedena pouze jako vodítko a je jen na vás, abyste ji zvýšili nebo snížili při uvážení skutečně vzniklých nákladů na spolujízdu. Aby nedocházelo ke zneužívání, společnost BlaBlaCar omezuje možnost úpravy příspěvku na náklady.

5.1.2 Pokud jde o cestu autobusem, cena za místo je stanovena výhradně podle uvážení autobusového dopravce. Zákazník je vyzván, aby se seznámil s příslušnými VOP prodeje, aby porozuměl platným podmínkám týkajícím se objednávání jízdenek a způsobu platby.

5.2. Servisní poplatek

Společnost BlaBlaCar vybírá výměnou za používání Platformy v okamžiku rezervace poplatky za služby (dále jen „Servisní poplatek“). Pokud je to požadováno, bude uživatel před jakýmkoli uplatněním servisního poplatku  informován.

Způsoby výpočtu platných servisního poplatku, může BlaBlaCar zveřejnit samostatně, mají pouze informativní charakter a nemají smluvní hodnotu. Servisní poplatek může být vypočítán podle různých faktorů, zejména podle délky a ceny jízdy. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo způsoby výpočtu servisního poplatku kdykoli změnit. Tyto změny nemají vliv na servisní poplatek, které uživatel odsouhlasil před datem účinnosti těchto změn.

V případě přeshraničních jízd vezměte prosím na vědomí, že metody výpočtu výše servisního poplatku a příslušné DPH se liší v závislosti na místě srazu a/nebo místě určení jízdy.

Při použití Platformy pro přeshraniční jízdy nebo mimo Českou republiku může být servisní poplatek účtován přidruženou společností BlaBlaCar provozující místní platformu.

5.3. Zaokrouhlení

Uznáváte a přijímáte, že společnost BlaBlaCar může na základě svého výhradního uvážení zaokrouhlit nahoru nebo dolů částku příspěvku na náklady nebo servisního poplatku.

5.4. Způsoby platby a úhrady příspěvku na náklady řidičům nebo ceny autobusovým dopravcům       

V rámci spolujízdy a po ručním nebo automatickém přijetí rezervace inkasuje společnost BlaBlaCar servisní poplatek.

5.4.1. Zaplacení příspěvku na náklady řidiči

Cestující se zavazuje zaplatit příspěvek na náklady řidiči nejpozději na výstupním místě.

Řidič se zavazuje, že nebude vyžadovat žádné platby celého nebo části příspěvku na náklady před uskutečněním jízdy.

5.4.2 Zaplacení ceny

Platba za jakoukoli objednávku provedenou prostřednictvím platformy se provádí jedním z níže uvedených schválených způsobů. Zákazník má možnost uložit informace týkající se jedné nebo více kreditních karet do svého zákaznického účtu, aby je nemusel systematicky zadávat při provádění dalších plateb.

Způsoby platby se mohou lišit v závislosti na platformě BlaBlaCar, kterou používáte. Schválené  platební prostředky jsou následující:

 • Kreditní karta
 • Paypal
 • Poukazy

Potvrzení objednávky nebude vydáno před úplným a skutečným zaplacením ceny dopravních služeb vybraných zákazníkem. Pokud je platba nesprávná, neúplná nebo nebyla provedena z jakéhokoli důvodu, který je na straně zákazníka, bude objednávka okamžitě zrušena.

Objednávka je potvrzena zasláním e-mailu zákazníkovi, který obsahuje údaje o objednávce.

Cestující je vyzýván, aby zkontroloval nastavení příchozí pošty své e-mailové adresy a zejména se ujistil, že potvrzovací e-mail není odesílán přímo do spamu.

Potvrzení objednávky je konečné. Jakékoli změny proto budou mít za následek buď výměnu, nebo zrušení podle podmínek příslušných VOP prodeje. Zákazník je odpovědný za to, že si zvolí dopravní služby v souladu se svými  potřebami a očekáváním. Za správnost osobních údajů zadaných zákazníkem je odpovědný zákazník, s výjimkou případů, kdy společnost BlaBlaCar prokazatelně neprovedla shromažďování, uložení nebo ochranu těchto osobních údajů.

6. Nekomerční a neobchodní účel služeb a platformy

Souhlasíte s tím, že budete používat služby a platformu jen za účelem navázání kontaktu s lidmi, kteří s vámi chtějí sdílet spolujízdu nebo rezervovat místo pro cestu autobusem, a to na neobchodním a nekomerčním základě.

V souvislosti se spolujízdou berete na vědomí, že spotřebitelská práva vyplývající z unijních práv na ochranu spotřebitele se nevztahují na váš vztah s ostatními členy.

Jako řidič souhlasíte s tím, že nebudete požadovat příspěvek na náklady vyšší než skutečně vzniklé náklady a kvůli nimž by mohl být generován zisk, přičemž upřesňujeme, že v rámci sdílení nákladů ponesete jako řidič svoji vlastní část nákladů vzniklých při spolujízdě. Jste sami zodpovědní za výpočet nákladů, které vám mohou při spolujízdě vzniknout a za kontrolu, že požadovaná částka od vašich cestujících nepřekračuje náklady skutečně vzniklé (bez vašeho podílu na nákladech).

Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet v případě, že používáte vozidlo se šoférem nebo jiné obchodní vozidlo či taxi nebo služební vozidlo, a vzhledem k tomu generujete zisk z platformy. Zavazujete se poskytnout společnosti BlaBlaCar na její prosté vyžádání kopii osvědčení o registraci svého vozu a/nebo jiný doklad potvrzující, že jste oprávněni používat toto vozidlo na platformě a z této platformy negenerujete žádný zisk.

Podle části 9 těchto VOP si společnost BlaBlaCar rovněž vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že na platformě provozujete aktivity, kdy vzhledem k povaze nabízených jízd, jejich frekvenci, počtu převážených cestujících a požadovaných příspěvků na náklady vzniká situace, při níž generujete zisk, nebo z jakéhokoliv důvodu, kdy je společnosti BlaBlaCar patrné, že generujete na platformě zisk.

7. Zásady pro zrušení

7.1. Podmínky vrácení peněz v případě zrušení

Tyto zásady pro zrušení se vztahují pouze na spolujízdy; společnost BlaBlaCar neposkytuje v případě zrušení z jakéhokoli důvodu žádnou záruku jakéhokoli druhu. V souvislosti s jízdami autobusem se zásady pro zrušení řídí VOP prodeje autobusových dopravců. Zákazník je vyzván, aby si přečetl příslušné VOP prodeje a seznámil se tak s podmínkami výměny a zrušení své jízdy autobusem.

Zrušení místa v rámci spolujízdy ze strany řidiče nebo cestujícího po potvrzení rezervace se řídí níže uvedenými ustanoveními:

– V případě zrušení z důvodu na straně řidiče bude cestujícímu vrácen servisní poplatek. To platí zejména v případě, že řidič:

 • nepotvrdil požadavek na rezervaci ve stanoveném termínu (pokud si řidič takovou možnost zvolil);
 • zruší spolujízdu nebo se nedostavil na místo srazu do 15 minut po dohodnutém čase;

– V případě zrušení ze strany cestujícího si servisní poplatek ponechá BlaBlaCar.

Způsob vrácení servisního poplatku je stanoven v závislosti na způsobu, který byl použit k úhradě servisního poplatku, přičemž lhůta pro vrácení servisního poplatku závisí na načasování převodů bankovními organizacemi.

Dojde-li před odjezdem ke zrušení a kvůli cestujícímu je zrušeno místo či místa, budou taková místa automaticky zpřístupněna ostatním cestujícím, kteří je mohou rezervovat on-line a v souladu s tím podléhají těmto podmínkám.

BlaBlaCar dle vlastního uvážení na základě dostupných informací stanoví oprávněnost žádostí o vrácení peněz.

7.2. Cesty autobusem

V souvislosti s cestami autobusem se na vaše právo na zrušení vztahují všeobecné podmínky příslušného autobusového dopravce a je uvedeno na vaší jízdence.

7.3. Právo na odstoupení

Přijetím těchto podmínek  výslovně souhlasíte s tím, že smlouva mezi vámi a společností BlaBlaCar spočívající ve spojení s jiným členem má být uzavřena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy po potvrzení rezervace, a výslovně se vzdáváte svého práva na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

8. Chování uživatelů platformy a členů

8.1. Závazky všech uživatelů platformy

Uznáváte, že jste výhradně zodpovědní za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností týkajících se využívání platformy.

Kromě toho se při použití platformy a při jízdách zavazujete k tomuto:

 • (i) nebudete využívat platformu k profesionálním, komerčním nebo výdělečným účelům;
 • (ii) nebudete odesílat společnosti BlaBlaCar (zejména po vytvoření nebo aktualizaci svého účtu) nebo ostatním členům žádné nepravdivé, zavádějící, škodlivé nebo podvodné informace;
 • (iii) nebudete mluvit ani se chovat ani nezveřejňovat žádný obsah (včetně zpráv) na platformě způsobem, který je hanlivý, poškozující, obscénní, pornografický, vulgární, urážlivý, agresivní, nemístný, nevyžádaný, násilný, výhružný, obtěžující, rasově motivovaný nebo se sexuálními konotacemi, podněcuje k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, povzbuzuje činnosti nebo použití zakázaných látek nebo je obecněji ilegální, v rozporu s platnými zákony, těmito VOP a cíli této platformy a které by mohl porušovat práva společnosti BlaBlaCar nebo třetí strany nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • (iv) neporušíte práva ani pověst společnosti BlaBlaCar, zejména jejího práva duševního vlastnictví;
 • (v) nezaložíte si na platformě více než jeden účet a nezaložíte si účet jménem třetí strany;
 • (vi) nebudete se snažit obcházet on-line rezervační systém platformy, zejména se nebudete pokoušet odeslat jinému členovi nebo autobusovému dopravci své kontaktní údaje, aby tak rezervace proběhla mimo platformu bez úhrady servisního poplatku;
 • (vii) nebudete kontaktovat jiného člena, a to zejména prostřednictvím platformy, za jiným účelem, než je vymezení podmínek pro spolujízdu;
 • (viii) nebudete přijímat ani provádět platby mimo platformu
 • (ix) budete dodržovat tyto.

8.2. Závazky řidičů

Jako řidič se navíc při použití platformy zavazujete k tomuto:

 • (i) budete dodržovat veškeré zákony a předpisy vztahující se na jízdu vozidlem, zejména budete mít pojištění občanskoprávní odpovědnosti (povinné ručení) platné v době spolujízdy a budete držitelem platného řidičského průkazu;
 • (ii) ověříte si, že se vaše pojištění vztahuje na spolujízdu a že vaši cestující jsou považováni za třetí osoby ve vašem vozidle, a jsou proto kryty pojištěním po celou dobu jízdy, i když překračují hranice;
 • (iii) nepodstoupíte žádné riziko při jízdě, nepřijmete žádný produkt, který by mohl omezit vaši pozornost a vaši schopnost řídit ostražitě a zcela bezpečně;
 • (iv) inzeráty na spolujízdu budete zveřejňovat pouze na jízdy, které skutečně plánujete;
 • (v) uskutečníte spolujízdu, jak je popsáno v inzerátu (zejména s ohledem na použití nebo nepoužití dálnice) a budete respektovat časy a místa odsouhlasená s ostatními členy (zejména dodržení nástupního a výstupního místa);
 • (vi) nevezmete více cestujících než je počet míst k sezení uvedených v inzerátu na spolujízdu;
 • (vii) budete používat vozidlo v dobrém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním osvědčením o technické způsobilosti vozidla (STK);
 • (viii) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo jakémukoliv cestujícímu, který o to požádá, svůj řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o pojištění, vaše osvědčení o technické způsobilosti vozidla (STK) a jakýkoliv doklad prokazující vaši schopnost používat vozidlo jako řidič na platformě;
 • (ix) v případě zpoždění nebo změny času nebo spolujízdy budete neprodleně informovat své cestující;
 • (x) v případě přeshraniční spolujízdy budete mít připraven pro cestující a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (xi) počkáte na cestující na dohodnutém místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém čase;
 • (xii) nebudete zveřejňovat inzerát  na spolujízdu související s vozidlem, které vám nepatří nebo které nejste oprávněni používat pro účely spolujízdy;
 • (xiii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, a to i na místě setkání;
 • (xiv) nebudete prostřednictvím platformy generovat žádný zisk;
 • (xv) nemáte žádnou kontraindikaci ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (xvi) budete se během spolujízdy přiměřeně a zodpovědně chovat v souladu s myšlenkou sdílení automobilů.

8.3. Závazky cestujících

8.3.1 V případě spolujízdy

Využijete-li platformy jako cestující  v rámci spolujízdy, zavazujete s k tomuto:

(i) budete se odpovídajícím způsobem během spolujízdy chovat tak, abyste nerozptylovali řidiče a nebránili mu v soustředění ani nerušili klid a pohodu ostatních cestujících;

(ii) budete respektovat vozidlo řidiče a jeho čistotu;

  (iii) v případě zpoždění ihned informujete řidiče;

  (iv) zaplatíte řidiči dohodnutý příspěvek na náklady;

  (v) počkáte na řidiče v místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém termínu;

  (vi) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo kterémukoliv řidiči, který o to požádá, váš občanský průkaz nebo jakýkoli jiný doklad prokazující svoji totožnost;

  (vii) během spolujízdy nebudete převážet žádný předmět, zboží, látky ani zvířata, která by mohla bránit v jízdě a koncentraci řidiče, nebo by jejich povaha, držení nebo přeprava byla v rozporu s platnými právními předpisy;

  (viii) v případě přeshraniční spolujízdy budete mít připraven pro řidiče a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;

  (ix) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, včetně místa setkání.

V případě, že provedete rezervaci na jedno nebo více míst pro třetí stranu, tak v souladu s ustanovením článku 4.2.3 výše zaručujete, že tato třetí strana bude respektovat ustanovení v tomto článku a obecně tyto podmínky. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě porušení třetí stranou, na jejíž jméno jste rezervovali místo na základě těchto podmínek podle části 9 těchto VOP.

8.3.2 V případě cesty autobusem

V souvislosti s cestou autobusem se cestující zavazuje dodržovat VOP prodeje příslušného autobusového dopravce.

8.4. Nahlášení nevhodného nebo nezákonného obsahu (mechanismus upozornění a zásahu)

Podezřelý, nevhodný nebo nezákonný členský obsah nebo zprávu můžete nahlásit, jak je popsáno zde.

Společnost BlaBlaCar po řádném oznámení v souladu s touto částí nebo příslušnými orgány neprodleně odstraní jakýkoli nezákonný členský obsah, pokud:

● je členský obsah zjevně protiprávní nebo v rozporu s platnými předpisy; nebo 

● společnost BlaBlaCar považuje takový obsah za porušující tyto VOP.

V takových případech si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo odstranit řádně nahlášený členský obsah, a to dostatečně podrobným a jasným způsobem, a/nebo okamžitě pozastavit nahlášený účet.

Příslušný Člen se může proti výše uvedeným rozhodnutím společnosti BlaBlaCar odvolat, jak je popsáno v bodě 15.1 níže.

9. Omezení týkající se používání platformy, pozastavení účtů, omezení přístupu a ukončení

Své smluvní vztahy se společností BlaBlaCar můžete ukončit kdykoliv, bez nákladů a bez udání důvodu. To provedete v části „Uzavřít můj účet“ ve vašem profilu.

V případě, že (i) porušíte tyto podmínky včetně, avšak výhradně vašich závazků v roli člena, které jsou uvedeny v článcích 6 a 8 výše, (ii) překročíte limit uvedený v článku 4.3.3 výše nebo (iii) pokud má společnost BlaBlaCar oprávněný důvod se domnívat, že je to nezbytné k ochraně bezpečnosti a integrity této společnosti, jejích členů nebo třetích osob nebo za účelem vyšetřování nebo předcházení podvodům, vyhrazuje si společnost BlaBlaCar právo:

  (i) ihned a bez předchozího upozornění ukončit podmínky vázající vás ke společnosti BlaBlaCar ; a/nebo

  (ii) zabránit zveřejnění nebo odstranit jakýkoli členský obsah, který jste odeslali prostřednictvím platformy; a/nebo

  (iii) omezit váš přístup a vaše užívání platformy; a/nebo

  (iv) dočasně nebo trvale pozastavit váš účet.

Pozastavení účtu může také znamenat, že případně neobdržíte čekající platby.

Společnost BlaBlaCar vám také může případně zaslat upozornění, ve kterém vám připomene povinnost dodržovat platné zákony a/nebo tyto VOP.

Je-li to nezbytné, budete upozorněni na zavedení takového opatření, abychom vám umožnili potvrdit svůj závazek dodržovat tyto VOP a platné zákony. situaci vysvětlit společnosti BlaBlaCar nebo napadnout její rozhodnutí. Společnost BlaBlaCar rozhodne s přihlédnutím ke všem okolnostem každého případu a závažnosti porušení na základě vlastního uvážení, zda zavedená opatření zruší.

10. Osobní údaje

V souvislosti s používáním platformy bude společnost BlaBlaCar shromažďovat a zpracovávat některé z vašich osobních údajů jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.

11. Duševní vlastnictví

11.1. Obsah publikovaný společností BlaBlaCar

V závislosti na obsahu poskytovaném jejími členy je společnost BlaBlaCar jediným držitelem veškerých práv k duševnímu vlastnictví vztahujících se k této službě, platformě, jejímu obsahu (zejména texty, obrázky, vzory, loga, videa, zvuky, data, grafika) a na software a databáze, pomocí nichž je zajištěn provoz této platformy.

Společnost BlaBlaCar vám uděluje nevýhradní, osobní a nepřenosné právo na používání platformy a služeb k osobnímu a soukromému použití na nekomerčním základě a v souladu s cíli platformy a služeb.

Je zakázáno jakkoliv jinak využívat nebo těžit z platformy a služeb a jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti BlaBlaCar. Obzvláště je zakázáno:

  (i) reprodukování, úpravy, přizpůsobení, distribuce, veřejná prezentace a šíření platformy, služeb a obsahu s výjimkou výslovného svolení společnosti BlaBlaCar;

  (ii) dekompilace a reverzní inženýrství platformy nebo služeb s výjimkami stanovenými v platných textech;

  (iii) extrahování nebo pokus o extrahování (zejména při použití robotů pro dolování dat nebo jiných podobných nástrojů pro sběr dat) podstatné části údajů platformy.

11.2. Vámi zveřejněný obsah na platformě

Za účelem umožnění poskytování služeb a v souladu s účelem platformy udělujete společnosti BlaBlaCar nevýhradní licenci k používání obsahu a údajů, které poskytujete v rámci svého používání služeb, které mohou zahrnovat vaše žádosti o rezervaci, inzeráty spolujízdy a komentáře v nich, životopisy, fotografie, recenze a odpovědi na hodnocení (dále jen váš „Členský obsah“) a zprávy. Aby společnost BlaBlaCar mohla distribuovat obsah přes digitální sítě a v souladu s jakýmkoli komunikačním protokolem (zejména internet a mobilní sítě) a poskytnout tento obsah platformy veřejnosti, poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění pro celý svět a po celou dobu trvání svých smluvních vztahů se společností BlaBlaCar reprodukovat, reprezentovat, přizpůsobovat a překládat váš členský obsah takto:

(i) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění reprodukovat celý nebo část vašeho členského obsahu na jakémkoliv digitálním záznamovém médiu, ať už známém nebo dosud neznámém, a to zejména na libovolném serveru, pevném disku, na paměťové kartě nebo jakýchkoliv jiných rovnocenných médiích, v jakémkoli formátu a jakýmkoliv způsobem, ať už známým nebo dosud neznámým, a to v rozsahu nezbytném pro jakékoli operace ukládání, zálohování, přenosu nebo stahování související s fungováním platformy a poskytováním služeb;

(ii) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění přizpůsobit a přeložit členský obsah a reprodukovat tyto úpravy na jakýchkoliv digitálních médiích, současných i budoucích uvedených v bodě (i), s cílem poskytovat služby, a to zejména v různých jazycích. Toto právo zahrnuje především možnost provést změny formátování vašeho členského obsahu s ohledem na vaše morální práva, za účelem respektování grafického charakteru platformy a/nebo aby to bylo technicky slučitelné s ohledem na zveřejnění prostřednictvím platformy.

Za členský obsah a zprávy, které nahrajete na naši platformu, nesete odpovědnost a máte na ně veškerá práva.

12. Role společnosti BlaBlaCar

Platforma představuje online platformu pro navazování kontaktů, prostřednictvím níž mohou členové vytvářet a zveřejňovat inzeráty na sdílení automobilů pro účely spolujízdy. Tyto inzeráty na spolujízdu si mohou zejména prohlížet i ostatní členové, aby tak zjistili podmínky jízdy a případně si přímo zarezervovali místo ve vozidle u člena, který zveřejnil inzerát na platformě. Platfroma umožňuje také rezervaci míst pro cesty autobusem.

Při použití platformy a při přijetí těchto podmínek uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou i) jakékoli dohody uzavřené mezi vámi a ostatními členy za účelem sdílení nákladů souvisejících s jízdou, ani jakékoli dohody uzavřené mezi vámi a autobusovým dopravcem.

Společnost BlaBlaCar nemá žádnou kontrolu nad chováním svých členů autobusových dopravců a jejich zástupců a uživatelů platformy. Společnost nevlastní, nevyužívá, nedodává ani nespravuje vozidla, která jsou předmětem inzerátů a na platformě nenabízí žádné jízdy.

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar nemá kontrolu nad platností, pravdivostí nebo zákonností nabízených inzerátů, míst a jízd. Ve své roli prostředníka pro spolujízdy společnost BlaBlaCar neposkytuje žádné dopravní služby a nepůsobí ve funkci přepravce; role společnosti BlaBlaCar je omezena na usnadnění přístupu k platformě.

Členové (řidiči i cestující) jednají v souvislosti se spolujízdou na základě své výlučné a plné odpovědnosti.

V roli zprostředkovatele nemůže být společnost BlaBlaCar činěna zodpovědnou za skutečné provedení spolujízdy, a to zejména kvůli těmto důvodům:

  (i) chybné údaje uvedené řidičem nebo autobusovým dopravcem, a nebo řidičem v jeho inzerátu nebo jakýmkoli jiným způsobem s ohledem na danou jízdu a její podmínky;

  (ii) zrušení nebo změna jízdy členem nebo autobusovým dopravcem;

  (iii) nezaplacení příspěvku na náklady pro cestující v rámci jízdy;

  (iv) chování členů v průběhu, před nebo po jízdě.

13. Provoz, dostupnost a funkčnost platformy

Společnost BlaBlaCar se v maximální míře snaží, aby platforma byla přístupná 7 dní v týdnu po 24 hodin denně. Avšak přístup k platformě může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.

Kromě toho si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo změnit nebo pozastavit celý nebo část přístupu k platformě nebo jejím funkcím na základě vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.

14. Změny podmínek

Tyto podmínky a dokumenty uvedené pomocí odkazu vyjadřují úplnou dohodu mezi vámi a společností BlaBlaCar co do vašeho používání služeb. Jakýkoliv jiný dokument, zejména jakákoliv zmínka na platformě (často pokládané dotazy atd.), jsou pouze informativního charakteru.

Společnost BlaBlaCar může tyto podmínky upravit, aby je přizpůsobila svému technologickému a komerčním prostředí a platným právním předpisům. Jakékoliv změny těchto podmínek budou zveřejněny na platformě se zmínkou o dni nabytí účinnosti. Společnost BlaBlaCar vás upozorní před tím, než podmínky vstoupí v platnost.

15. Rozhodné právo a spory

Tyto podmínky jsou psány v češtině a podléhají českému právu.

15.1 Interní systém vyřizování stížností

Můžete se odvolat proti rozhodnutím, která můžeme přijmout v souvislosti s: 

● Členským obsahem: například jsme odstranili, omezili viditelnost nebo odmítli odstranit jakýkoli členský obsah, který jste poskytli při používání Platformy, nebo

● váš účet: pozastavili jsme váš přístup k Platformě,

pokud jsme takové rozhodnutí učinili na základě skutečnosti, že členský obsah představuje nezákonný obsah nebo není v souladu s těmito VOP. Postup pro odvolání je popsán zde.

15.2 Mimosoudní řešení sporů

Bude-li to nutné, můžete také své stížnosti týkající se naší platformy nebo našich služeb předložit na portálu pro rozhodčí řešení sporů umístěné on-line Evropskou komisí. K dispozici je zde. Evropská komise zašle stížnost příslušnému národnímu ombudsmanovi. V souladu s pravidly platnými pro rozhodčí řízení jste povinni před jakoukoliv žádostí o rozhodčí řízení oznámit společnosti BlaBlaCar písemně jakýkoliv spor za účelem nalezení smírného řešení.

Můžete také podat žádost orgánu pro řešení sporů ve vaší zemi (seznam naleznete zde). 

16. Zákonné upozornění

Platforma je zveřejněna společností Comuto SA, což je společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 155,880.999 eur, zapsaná v obchodním rejstříku města Paříže pod číslem 491.904.546 (DIČ v rámci Společenství: FR76491904546), se sídlem na adrese 84, avenue de la République, 75011 Paris (Francie), zastoupená  jednatelem Nicolasem Brussonem, ředitelem pro publikování webových stránek.

Web je hostován na serverech společnosti Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (Irsko).

Společnost Comuto SA je zapsaná v registru provozovatelů služeb Travel and stay pod následujícím číslem:IM075180037

Finanční záruku poskytuje: Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paříž – Francie.

Pojištění profesní občanskoprávní odpovědnosti je sjednáno u spollečnosti: Hiscox Europe Underwriting Limited, 19, rue Louis Le Grand, 75002 Paříž – Francie.

Společnost Comuto SA je registrovaným zprostředkovatelem pojištění pod registračním číslem (Orias) 15003890.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na společnost Comuto SA pomocí tohoto kontaktního formuláře.

17. Digital Services Act (nařízení o digitálních službách)

17.1.  Informace o průměrném měsíčním počtu aktivních příjemců služby v Unii

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (“DSA”) jsou poskytovatelé online platforem povinni zveřejňovat informace o měsíčním průměru aktivních příjemců jejich služeb v Unii, který se vypočítá jako průměr za posledních šest měsíců. Účelem tohoto zveřejnění je určit, zda poskytovatel online platformy splňuje kritérium “velmi velkých online platforem” podle DSA, tj. zda překračuje hranici 45 milionů průměrných měsíčních aktivních příjemců v Unii.

Ke dni 31. ledna 2024 činil průměrný měsíční počet aktivních příjemců služby BlaBlaCar za období od srpna 2023 do ledna 2024 vypočtený s přihlédnutím k 77. bodu odůvodnění a článku 3 zákona o digitálních službách před přijetím zvláštního aktu v přenesené pravomoci přibližně 4,82 milionu v EU.

Tyto informace jsou zveřejněny pouze pro účely splnění požadavků DSA a nemělo by se na ně spoléhat pro jiné účely. Bude aktualizována nejméně jednou za šest měsíců. Náš přístup k sestavení tohoto výpočtu se může v průběhu času vyvíjet nebo může vyžadovat změnu, například z důvodu změn výrobků nebo nových technologií.

17.2. Kontaktní místo pro orgány

V souladu s článkem 11 DSA, pokud jste členem příslušných orgánů EU, Komise EU nebo Evropské rady pro digitální služby, nás můžete kontaktovat v záležitostech týkajících se DSA prostřednictvím e-mailu [email protected].

Kontaktovat nás můžete v angličtině a francouzštině.

Upozorňujeme, že tato e-mailová adresa neslouží ke komunikaci se členy. V případě jakýchkoli otázek týkajících se používání BlaBlaCar nás jako člen můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

————————————————————-
—————————-

Podmínky užití vstupující v platnost dne 17. února 2024.

1. Předmět

Společnost Comuto SA (dále jen „BlaBlaCar“) vyvinula platformu pro sdílení jízd v automobilu (spolujízdu) přístupnou na internetových stránkách na adrese www.blablacar.cz nebo ve formě mobilních aplikací navržených pro (i) spojení řidičů cestujicích v jimi předem určeném směru se spolujezdci cestujicími ve stejném směru, s cílem umožnění jim sdílet jejich cestu a také náklady s tím spojené, (ii) rezervovat si jízdenky na autobusové zájezdy provozované autobusovými dopravci (dále jen “Platforma“).

Účelem těchto podmínek je upravovat přístup a podmínky použití Platformy. Pečlivě si je přečtěte, prosím.

Rozumíte tomu a uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou žádné dohody, smlouvy ani smluvních vztahů jakékoli povahy, uskutečněné mezi členy této platformy nebo autobusovými dopravci.

Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“ nebo „Registrace pomocí e-mailové adresy“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto všeobecné podmínky použití.

Pokud svůj účet používáte k přihlášení do platformy BlaBlaCar v jiné zemi (např. www.blablacar.fr; www.blablacar.it; www.blablacar.ru), vezměte prosím na vědomí, že (i) platí podmínky této platformy, (ii) zásady ochrany osobních údajů této platformy a (iii) zákonná pravidla a předpisy této země. To také znamená, že informace o vašem účtu včetně osobních údajů mohou být předány právnické osobě provozující tuto jinou platformu. Vezměte prosím na vědomí, že společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo omezit přístup k platformě uživatelům, kteří jsou důvodně identifikováni jako uživatelé nacházející se mimo území Evropské unie.

2. Definice

V tomto dokumentu:

Autobusová reklama” je reklama týkající se cesty autobusem autobusového dopravce zveřejněný na platformě;

Autobusový dopravce” je společnost která profesionálně přepravuje cestující a jízdenky, na jejichž cesty distribuuje na platformě společnost BlaBlaCar;

Jízdenka” znamená;

Inzerát“ znamená inzerát na jízdu zveřejněnou na platformě řidičem;

BlaBlaCar“ je definována v článku 1 výše;

Inzerát na spolujízdu“ znamená reklamu týkající se jízdy zveřejněnou na platformě řidičem;

Jízdenkou“ se rozumí jmenovitý platný přepravní doklad vydaný spotřebiteli po rezervaci cesty  autobusem jako důkaz existující přepravní smlouvy mezi cestujícími a autobusovým dopravcem, která se řídí VOP prodeje, aniž by tím byly dotčeny jakékoli zvláštní podmínky dodatečně stanovené mezi cestujícím a autobusovým dopravcem a uvedené na jízdence;

Podmínky“ znamenají tyto podmínky;

VOP prodeje“ znamenají všeobecné obchodní podmínky prodeje příslušného autobusového dopravce v závislosti na zákazníkem vybraném autobusovém zájezdu a zvláštní obchodní podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách a které byly zákazníkem uznány za přečtené před objednáním;

Zákazník“ znamená jakoukoli fyzickou osobu (člena či nečlena), která si prostřednictvím platformy koupí pro sebe nebo pro někoho jiného, kdo bude cestujícím, autobusovou jízdenku na cestu realizovanou autobusovým dopravcem;

Objednávka” znamená operaci, kterou si zákazník objednává služby u společnosti BlaBlaCar Bus, bez ohledu na použitý způsob, s jedinou výjimkou nákupu jízdenek přímo na prodejním místě, a která obnáší povinnost cestujícího nebo případně zástupce zaplatit cenu za příslušné služby;

Účet“ znamená účet, který musí být vytvořen tak, abyste se stali členem a mohli přistupovat k určitým službám poskytovaným platformou;

Účet na Facebooku“ je definován v článku 3.2 níže;

Řidičem“ se rozumí člen využívající platformu, pomocí níž nabízí přepravu jiným osobám výměnou za příspěvek na náklady, a to na jízdu definovanou samotným řidičem;

Potvrzení rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Členský obsah“ je definován v článku 11.2 níže;

Členem“ je jakýkoliv jednotlivec, který si založil účet na platformě;

Cestující“ je člen, který přijal nabídku být přepraven řidičem nebo případně osoba, jejímž jménem si člen zarezervoval místo;

Příspěvek na náklady“ znamená u dané jízdy sumu peněz vyžadovanou řidičem a přijatou od cestujícího jako příspěvek na náklady na cestu;

Místem“ se rozumí sedadlo zarezervované cestujícím ve vozidle řidiče, nebo ve vozidle provozovaném autobusovým dopravcem;

Prodejním místem” se rozumí fyzické přepážky a terminály uvedené na webových stránkách, na kterých jsou jízdenky nabízeny k prodeji.

Dopravní služby“ znamenají dopravní služby, které si osoba cestující autobusem objednala a které poskytuje autobusový dopravce.

Cena“ je pro danou jízdu autobusem cenou včetně všech daní, poplatků a nákladů na příslušné služby, kterou zákazník zaplatí na platformě v okamžiku potvrzení objednávky za místo v rámci dané jízdy autobusem.

Platforma“ má význam uvedený v článku 1 výše;

Rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1. níže;

Službami“ jsou všechny služby poskytované společností BlaBlaCar prostřednictvím platformy;

Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky přístupné na adrese www.blablacar.cz;

Úsek“ má význam uvedený v článku 4.1 výše;

“Jízda“ označuje neurčitě jízdu autobusem nebo spolujízdu;

Spolujízdou“ se rozumí jízda, která je předmětem inzerátu zveřejněného řidičem na platformě a za kterou souhlasí přepravit cestující výměnou za příspěvek na náklady;

Jízdou autobusem“ se rozumí jízda, která je předmětem reklamy na Platformě a na kterou autobusový dopravce nabízí místa v autobusech výměnou za Cenu;

Servisní poplatek“ má význam uvedený v článku 5.2  níže.

3. Registrace na platformě a založení účtu

3.1. Podmínky registrace na platformě

Platformu mohou používat jednotlivci ve věku 18 let nebo starší. Registrace na platformě nezletilou osobou je přísně zakázána. Při přístupu, používání nebo registraci na platformě prohlašujete a zaručujete, že je vám 18 let a více.

3.2. Založení účtu

Platforma umožňuje členům zveřejňovat a prohlížet inzeráty na spolujízdu a komunikovat mezi sebou, aby si zarezervovali místo. Můžete si prohlížet inzeráty, i když nejste registrováni na platformě. Avšak nemůžete zde zadat žádný inzerát na spolujízdu ani si zarezervovat místo, aniž byste si nejprve založili účet a stali se členem.

Chcete-li vytvořit účet, můžete:

 • (i) vyplnit všechna povinná pole v registračním formuláři;
 • (ii) nebo se přihlásit k účtu na Facebooku prostřednictvím naší platformy (dále jen jako „Účet na Facebooku“). Při používání takové funkce rozumíte tomu, že společnost BlaBlaCar bude mít přístup k, bude zveřejňovat na platformě a bude mít určité informace z vašeho účtu na Facebooku. V části „Ověření“ ve vašem profilu můžete kdykoliv odstranit propojení svého účtu s účtem na Facebooku. Chcete-li se dozvědět více o používání údajů z účtu na Facebooku, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení na Facebooku.

Před registrací na platformě je nutné si přečíst a přijmout tyto podmínky.Při vytváření účtu souhlasíte bez ohledu na zvolenou metodu s poskytnutím přesných a pravdivých informací a s tím, že je budete aktualizovat prostřednictvím svého profilu nebo oznámením společnosti BlaBlaCar, aby tak byla zaručena jejich relevance a přesnost po celou dobu vašich smluvních vztahů se společností BlaBlaCar.

V případě registrace e-mailem se zavazujete držet v tajnosti heslo zvolené při vytváření účtu a nikomu jej nesdělit. Pokud ztratíte nebo zveřejníte své heslo, zavazujete se ihned informovat společnost BlaBlaCar. Vy sami nesete zodpovědnost za používání svého účtu třetími osobami, pokud jste výslovně neupozornili společnost BlaBlaCar na ztrátu, podvodné užití třetí osobou nebo prozrazení hesla třetí osobě.

Souhlasíte, že nebudete pod svou vlastní identitou ani pod identitou třetích stran vytvářet ani používat jiný účet než ten, který jste původně vytvořili.

3.3. Ověření

Společnost BlaBlaCar může pro účely transparentnosti, zvýšení důvěry, nebo prevence či odhalování podvodů zřídit systém pro ověření některých informací, které poskytujete na svém profilu. To je zejména případ, kdy zadáte své telefonní číslo nebo nám poskytnete svůj doklad totožnosti.

Uznáváte a přijímáte, že jakýkoliv odkaz na platformě nebo ve službách na „ověřené“ informace (včetně „Ověřeného profilu“) nebo jakýkoli podobný termín znamená pouze to, že dotyčný člen úspěšně prošel stávajícím ověřovacím postupem na platformě nebo ve službách s cílem poskytnout vám více informací o daném členovi, u něhož zvažujete spolujízdu. Společnost BlaBlaCar nemůže zaručit pravdivost, spolehlivost ani platnost informací během procesu ověřování.

4. Využívání služeb

4.1. Zveřejňování inzerátů

Jako člen a za předpokladu, že splňujete podmínky níže, můžete vytvářet a zveřejňovat inzeráty spolujízdu na platformě zadáním informací o spolujízdě, kterou máte v úmyslu provést (datum/čas, místo srazu a příjezd, počet nabízených míst, možnosti k dispozici, výše příspěvku na náklady atd.).

Při zveřejnění svého inzerátu na spolujízdu můžete uvést města, v nichž souhlasíte zastavit, vyzvednout nebo vysadit cestující. Úseky spolujízdy mezi těmito místy, anebo mezi jedním z těchto míst a místo srazu či místem určení spolujízdy jízdy představují „úseky“.

Jste oprávněni zveřejnit inzerát na spolujízdu pouze v případě, že splňuje všechny tyto podmínky:

 • (i) máte platný řidičský průkaz;
 • (ii) nabízíte pouze inzeráty na spolujízdu pro vozidla, která vlastníte nebo používáte s výslovným souhlasem vlastníka, a ve všech případech jste oprávněni používat vozidlo k účelům spolujízdy;
 • (iii) jste i nadále hlavním řidičem vozidla uvedeného v inzerátu na spolujízdu ;
 • (iv) vozidlo má platné pojištění třetích stran, především povinné ručení;
 • (v) nemáte žádné kontraindikace ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (vi) vozidlo, které máte v úmyslu použít k jízdě, je osobním vozidlem se 4 koly a maximálně 7 sedadly, s výjimkou vozidel, jejichž řízení nevyžaduje řidičský průkaz;
 • (vii) nehodláte na platformě zveřejnit další inzerát na stejnou spolujízdou;
 • (viii) nenabízíte více míst, než je počet dostupných sedadel ve vozidle;
 • (ix) všechna poskytovaná místa mají bezpečnostní pás, i když je vozidlo schváleno se sedadly bez bezpečnostního pásu;
 • (x) používáte vozidlo v dobrém technickém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním dokladem o STK;
 • (xi) jste spotřebitel a nejednáte jako profesionál.

Uznáváte, že jste výhradně odpovědní za obsah inzerátu  na spolujízdu, který zveřejníte na platformě. V důsledku tak vyjadřujete a zaručujete správnost a pravdivost všech informací obsažených ve vašem inzerátu  na spolujízdu a zavazujete se, že provedete spolujízdu za podmínek popsaných ve vašem inzerátu.

Váš inzerát na spolujízdu bude zveřejněn na platformě, a tudíž se zobrazí členům a všem návštěvníkům, a to i nečlenům provádějícím vyhledávání na platformě nebo na internetových stránkách partnerů společnosti BlaBlaCar. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv nezveřejnit či odstranit jakýkoliv inzerát na spolujízdu, který nebude v souladu s podmínkami, nebo který bude považován za škodlivý pro pověst společnosti, platformy nebo služeb a/nebo pozastavit účet člena, který takové inzeráty na spolujízdu zveřejnil, v souladu s částí 9 těchto VOP.

Jste informováni, že v případě, že se při používání platformy vydáváte za spotřebitele, ačkoli ve skutečnosti jednáte jako profesionál, vystavujete se sankcím stanoveným platnými právními předpisy.

4.2. Rezervace místa

Společnost BlaBlaCar zřídila  pro jízdy nabízené na platformě on-line rezervační systém míst („rezervace“).

Metody rezervace místa závisí na povaze plánované jízdy.

Společnost BlaBlaCar poskytuje uživatelům na platformě vyhledávač založený na různých kritériích vyhledávání. (Nástupní místo, cílové místo, data, počet cestujících atd.). Pokud je uživatel připojen ke svému účtu, jsou ve vyhledávači k dispozici určité další funkce. Společnost BlaBlaCar vyzývá uživatele, aby bez ohledu na použitý postup rezervace pečlivě konzultovali a používali vyhledávač k určení nabídky, která nejvíce odpovídá jejich potřebám. Více informací naleznete zde.  Zákazník, který si rezervuje jízdu autobusem na prodejním místě, může také požádat o provedení vyhledávání autobusového dopravce nebo pracovníka na přepážce.

4.2.1 Spolujízda

Když má cestující zájem o určitý inzerát na spolujízdu, může odeslat on-line požadavek na rezervaci. Tento požadavek je buď (i) automaticky přijat (v případě, že řidič zvolil tuto možnost při zveřejnění svého inzerátu) nebo (ii) bude přijat ručně řidičem. Při rezervaci provede cestující online platbu servisního poplatků, kde je to relevantní. Po ověření požadavku na rezervaci řidičem obdrží cestující (je-li požadavek přijatý) potvrzení o rezervaci (dále jen „Potvrzení rezervace“).

Pokud jste řidič a vybrali jste možnost ručního potvrzení žádosti o rezervaci při zveřejnění inzerátu na spolujízdu, jste povinni odpovědět na žádost o rezervaci ve lhůtě stanovené cestujícím při odeslání žádosti o rezervaci. V opačném případě požadavek na rezervaci automaticky zanikne a cestujícímu budou vráceny všechny případné částky zaplacené při podání požadavku na rezervaci.

V okamžiku potvrzení rezervace vám společnost BlaBlaCar zašle telefonní číslo řidiče (pokud jste cestující) nebo číslo cestujcího (pokud jste řidič), pokud člen souhlasil se zobrazením jeho telefonního čísla. Následně nesete výhradní zodpovědnost za realizaci smlouvy vůči dalšímu členovi.

4.2.2. Jízda autobusem

U jízd autobusem umožňuje společnost BlaBlaCar rezervaci autobusových jízdenek pro danou cestu autobusem prostřednictvím platformy.

Dopravní služby se řídí VOP prodeje příslušného autobusového dopravce v závislosti na zákazníkem zvolené jízdě, které musí zákazník před vystavením objednávky přijmout. Společnost BlaBlaCar neposkytuje žádné dopravní služby týkající se cest autobusem; smluvní stranou VOP prodeje jsou výhradně autobusoví dopravci. Berete na vědomí, že na rezervaci míst pro danou cestu autobusem se vztahují VOP prodeje příslušného autobusového dopravce.

Společnost BlaBlaCar upozorňuje na skutečnost, že některé dopravní služby nabízené autobusovým dopravcem a uvedené na webových stránkách mohou být zrušeny, zejména z klimatických důvodů, sezónní špičky nebo v případě zásahu vyšší moci.

4.2.3. Pojmenovaný charakter rezervace míst a podmínky užití služeb jménem třetí strany

Jakékoliv užití služeb v roli cestujícího nebo řidiče souvisí s určitým jménem. Řidič a cestující musí odpovídat identitě sdělené společnosti BlaBlaCar a ostatním členům podílejících se na spolujízdě nebo autobusovému dopravci.

Společnost BlaBlaCar nicméně umožňuje svým členům, aby rezervovali jedno nebo více míst pro třetí stranu. V tomto případě se zavazujete, že řidiči v okamžiku rezervace přesně sdělíte křestní jména, věk a telefonní číslo osoby, jejímž jménem rezervujete určité místo. Je přísně zakázáno rezervovat místo  ke spolujízdě pro nezletilé osoby mladší 13 let, které cestují samy. V případě, že provádíte rezervaci místa pro nezletilou osobu ve věku nad 13 let, která cestuje sama, zavazujete se vyžádat si předchozí souhlas řidiče a poskytnout mu řádně vyplněný a podepsaný souhlas zákonných zástupců této osoby.

Kromě toho je tato platforma určena pro rezervaci míst pro jednotlivce. Je zakázáno rezervovat místa pro přepravu jakýkoli objektů, balíčků, osamoceně přepravovaných zvířat nebo jakýchkoliv materiálních položek.

Dále je zakázáno zveřejňovat inzerát na jiné řidiče, než na vás samotné.

4.3. Členský obsah, moderování a systém hodnocení

4.3.1. Provoz systému hodnocení

Společnost BlaBlaCar vám doporučuje napsat hodnocení o řidiči (pokud jste cestující) nebo o cestujícím (pokud jste řidič), s nimiž jste sdíleli danou jízdu, nebo s kým jste měli sdílet jízdu (to znamená, že si rezervoval jízdu). Není však dovoleno, abyste napsali hodnocení o dalším cestujícím, pokud jste byli sami cestujícím, nebo o členovi, s nímž jste necestovali, nebo s nímž jste neměli cestovat. Po skončení jízdy máte možnost zanechat hodnocení s 14denním zpožděním.

Vaše hodnocení a hodnocení napsané jiným členem o vás, pokud existují, se zobrazují a zveřejňují na platformě pouze po uplynutí jedné z těchto lhůt, přičemž vybranou variantou je kratší lhůta: (i) ihned poté, co jste oba napsali hodnocení, nebo (ii) po dobu 14 dnů po prvním hodnocení.

Máte možnost reagovat na určité hodnocení, které jiný člen napsal na vašem profilu, a to se 14denním zpožděním od data doručení hodnocení. Hodnocení a vaše odpověď, nastane-li taková situace, budou zveřejněny na vašem profilu.

4.3.2. Moderování

a. Členský obsah

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar může před zveřejněním pomocí automatizovaných nástrojů nebo manuálně upravit členský obsah, jak je definován v části 11.2. Pokud společnost BlaBlaCar usoudí, že takový členský obsah porušuje platné zákony nebo tyto VOP, vyhrazuje si právo:

zabránit zveřejnění nebo takový členský obsah odstranit.

 • zaslat Členovi varování s upozorněním na povinnost dodržovat platné zákony nebo tyto VOP a/nebo
 • uplatnit omezující opatření podle části 9 těchto VOP.

Používání těchto automatizovaných nástrojů nebo manuální moderace společností BlaBlaCar nelze vykládat jako závazek monitorovat nebo povinnost aktivně vyhledávat protiprávní aktivity a nebo členský obsah zveřejněný na platformě a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nezakládá žádnou odpovědnost společnosti BlaBlaCar.

b. Zprávy

Výměna zpráv mezi Členy prostřednictvím naší Platformy (“Zprávy”) slouží výhradně k výměně informací týkajících se spolujízdy.

Společnost BlaBlaCar může pomocí automatizovaného softwaru a algoritmů zjišťovat obsah Zpráv pro účely prevence podvodů, zlepšování služeb, zákaznické podpory a vymáhání smluv uzavřených s našimi členy (například těchto VOP). V případě zjištění takového obsahu Zprávy, který vykazuje známky podvodného nebo nezákonného jednání, obcházení Platformy nebo je jinak v rozporu s těmito VOP:

takový obsah nesmí být zveřejněn

 • Člen, který zprávu odeslal, může obdržet varování s upozorněním na povinnost dodržovat platné zákony nebo tyto VOP, nebo
 • Účet člena může být pozastaven podle části 9 těchto VOP.

Používání takového automatizovaného softwaru společností BlaBlaCar nelze vykládat jako závazek monitorovat nebo povinnost aktivně vyhledávat protiprávní činnosti a/nebo obsah na Platformě a v rozsahu povoleném příslušnými zákony nezakládá žádnou odpovědnost společnosti BlaBlaCar.

4.3.3. Omezení

Podle části 9 těchto VOP  si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že (i) jste obdrželi alespoň tři hodnocení a (ii) jedno nebo průměrné hodnocení, které jste obdrželi, je menší nebo rovno 3, v závislosti na závažnosti zpětné vazby, kterou člen v hodnocení zanechal.

5. Finanční podmínky

Přístup k platformě a registrace na ní, stejně jako vyhledávání, prohlížení a vkládání inzerátů, jsou bezplatné. Rezervace jsou však zpoplatněny podle podmínek popsaných níže.

5.1. Příspěvek na náklady a cena

5.1.1 V případě spolujízdy je příspěvek na náklady určen vámi, řidičem, na vaši výhradní zodpovědnost. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem finančně profitovat z používání naší platformy. V důsledku souhlasíte s tím, že omezíte příspěvek na náklady vůči cestujícím jen na výši skutečných nákladů na spolujízdu. Jinak ponesete sami rizika na změnu charakteru transakce provedené prostřednictvím platformy.

Při zveřejnění inzerátu na spolujízdu navrhne společnost BlaBlaCar částku příspěvku na náklady, v rámci níž jsou vzaty v úvahu především povaha spolujízdy a ujetá vzdálenost. Tato částka je uvedena pouze jako vodítko a je jen na vás, abyste ji zvýšili nebo snížili při uvážení skutečně vzniklých nákladů na spolujízdu. Aby nedocházelo ke zneužívání, společnost BlaBlaCar omezuje možnost úpravy příspěvku na náklady.

5.1.2 Pokud jde o cestu autobusem, cena za místo je stanovena výhradně podle uvážení autobusového dopravce. Zákazník je vyzván, aby se seznámil s příslušnými VOP prodeje, aby porozuměl platným podmínkám týkajícím se objednávání jízdenek a způsobu platby.

5.2. Servisní poplatek

Společnost BlaBlaCar vybírá výměnou za používání Platformy v okamžiku rezervace poplatky za služby (dále jen „Servisní poplatek“). Pokud je to požadováno, bude uživatel před jakýmkoli uplatněním servisního poplatku  informován.

Způsoby výpočtu platných servisního poplatku, může BlaBlaCar zveřejnit samostatně, mají pouze informativní charakter a nemají smluvní hodnotu. Servisní poplatek může být vypočítán podle různých faktorů, zejména podle délky a ceny jízdy. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo způsoby výpočtu servisního poplatku kdykoli změnit. Tyto změny nemají vliv na servisní poplatek, které uživatel odsouhlasil před datem účinnosti těchto změn.

V případě přeshraničních jízd vezměte prosím na vědomí, že metody výpočtu výše servisního poplatku a příslušné DPH se liší v závislosti na místě srazu a/nebo místě určení jízdy.

Při použití Platformy pro přeshraniční jízdy nebo mimo Českou republiku může být servisní poplatek účtován přidruženou společností BlaBlaCar provozující místní platformu.

5.3. Zaokrouhlení

Uznáváte a přijímáte, že společnost BlaBlaCar může na základě svého výhradního uvážení zaokrouhlit nahoru nebo dolů částku příspěvku na náklady nebo servisního poplatku.

5.4. Způsoby platby a úhrady příspěvku na náklady řidičům nebo ceny autobusovým dopravcům       

V rámci spolujízdy a po ručním nebo automatickém přijetí rezervace inkasuje společnost BlaBlaCar servisní poplatek.

5.4.1. Zaplacení příspěvku na náklady řidiči

Cestující se zavazuje zaplatit příspěvek na náklady řidiči nejpozději na výstupním místě.

Řidič se zavazuje, že nebude vyžadovat žádné platby celého nebo části příspěvku na náklady před uskutečněním jízdy.

5.4.2 Zaplacení ceny

Platba za jakoukoli objednávku provedenou prostřednictvím platformy se provádí jedním z níže uvedených schválených způsobů. Zákazník má možnost uložit informace týkající se jedné nebo více kreditních karet do svého zákaznického účtu, aby je nemusel systematicky zadávat při provádění dalších plateb.

Způsoby platby se mohou lišit v závislosti na platformě BlaBlaCar, kterou používáte. Schválené  platební prostředky jsou následující:

 • Kreditní karta
 • Paypal
 • Poukazy

Potvrzení objednávky nebude vydáno před úplným a skutečným zaplacením ceny dopravních služeb vybraných zákazníkem. Pokud je platba nesprávná, neúplná nebo nebyla provedena z jakéhokoli důvodu, který je na straně zákazníka, bude objednávka okamžitě zrušena.

Objednávka je potvrzena zasláním e-mailu zákazníkovi, který obsahuje údaje o objednávce.

Cestující je vyzýván, aby zkontroloval nastavení příchozí pošty své e-mailové adresy a zejména se ujistil, že potvrzovací e-mail není odesílán přímo do spamu.

Potvrzení objednávky je konečné. Jakékoli změny proto budou mít za následek buď výměnu, nebo zrušení podle podmínek příslušných VOP prodeje. Zákazník je odpovědný za to, že si zvolí dopravní služby v souladu se svými  potřebami a očekáváním. Za správnost osobních údajů zadaných zákazníkem je odpovědný zákazník, s výjimkou případů, kdy společnost BlaBlaCar prokazatelně neprovedla shromažďování, uložení nebo ochranu těchto osobních údajů.

6. Nekomerční a neobchodní účel služeb a platformy

Souhlasíte s tím, že budete používat služby a platformu jen za účelem navázání kontaktu s lidmi, kteří s vámi chtějí sdílet spolujízdu nebo rezervovat místo pro cestu autobusem, a to na neobchodním a nekomerčním základě.

V souvislosti se spolujízdou berete na vědomí, že spotřebitelská práva vyplývající z unijních práv na ochranu spotřebitele se nevztahují na váš vztah s ostatními členy.

Jako řidič souhlasíte s tím, že nebudete požadovat příspěvek na náklady vyšší než skutečně vzniklé náklady a kvůli nimž by mohl být generován zisk, přičemž upřesňujeme, že v rámci sdílení nákladů ponesete jako řidič svoji vlastní část nákladů vzniklých při spolujízdě. Jste sami zodpovědní za výpočet nákladů, které vám mohou při spolujízdě vzniknout a za kontrolu, že požadovaná částka od vašich cestujících nepřekračuje náklady skutečně vzniklé (bez vašeho podílu na nákladech).

Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet v případě, že používáte vozidlo se šoférem nebo jiné obchodní vozidlo či taxi nebo služební vozidlo, a vzhledem k tomu generujete zisk z platformy. Zavazujete se poskytnout společnosti BlaBlaCar na její prosté vyžádání kopii osvědčení o registraci svého vozu a/nebo jiný doklad potvrzující, že jste oprávněni používat toto vozidlo na platformě a z této platformy negenerujete žádný zisk.

Podle části 9 těchto VOP si společnost BlaBlaCar rovněž vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že na platformě provozujete aktivity, kdy vzhledem k povaze nabízených jízd, jejich frekvenci, počtu převážených cestujících a požadovaných příspěvků na náklady vzniká situace, při níž generujete zisk, nebo z jakéhokoliv důvodu, kdy je společnosti BlaBlaCar patrné, že generujete na platformě zisk.

7. Zásady pro zrušení

7.1. Podmínky vrácení peněz v případě zrušení

Tyto zásady pro zrušení se vztahují pouze na spolujízdy; společnost BlaBlaCar neposkytuje v případě zrušení z jakéhokoli důvodu žádnou záruku jakéhokoli druhu. V souvislosti s jízdami autobusem se zásady pro zrušení řídí VOP prodeje autobusových dopravců. Zákazník je vyzván, aby si přečetl příslušné VOP prodeje a seznámil se tak s podmínkami výměny a zrušení své jízdy autobusem.

Zrušení místa v rámci spolujízdy ze strany řidiče nebo cestujícího po potvrzení rezervace se řídí níže uvedenými ustanoveními:

– V případě zrušení z důvodu na straně řidiče bude cestujícímu vrácen servisní poplatek. To platí zejména v případě, že řidič:

 • nepotvrdil požadavek na rezervaci ve stanoveném termínu (pokud si řidič takovou možnost zvolil);
 • zruší spolujízdu nebo se nedostavil na místo srazu do 15 minut po dohodnutém čase;

– V případě zrušení ze strany cestujícího před časem spolujízdy si servisní poplatek vrátí BlaBlaCar.

Způsob vrácení servisního poplatku je stanoven v závislosti na způsobu, který byl použit k úhradě servisního poplatku, přičemž lhůta pro vrácení servisního poplatku závisí na načasování převodů bankovními organizacemi.

Dojde-li před odjezdem ke zrušení a kvůli cestujícímu je zrušeno místo či místa, budou taková místa automaticky zpřístupněna ostatním cestujícím, kteří je mohou rezervovat on-line a v souladu s tím podléhají těmto podmínkám.

BlaBlaCar dle vlastního uvážení na základě dostupných informací stanoví oprávněnost žádostí o vrácení peněz.

7.2. Cesty autobusem

V souvislosti s cestami autobusem se na vaše právo na zrušení vztahují všeobecné podmínky příslušného autobusového dopravce a je uvedeno na vaší jízdence.

7.3. Právo na odstoupení

Přijetím těchto podmínek  výslovně souhlasíte s tím, že smlouva mezi vámi a společností BlaBlaCar spočívající ve spojení s jiným členem má být uzavřena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy po potvrzení rezervace, a výslovně se vzdáváte svého práva na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

8. Chování uživatelů platformy a členů

8.1. Závazky všech uživatelů platformy

Uznáváte, že jste výhradně zodpovědní za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností týkajících se využívání platformy.

Kromě toho se při použití platformy a při jízdách zavazujete k tomuto:

 • (i) nebudete využívat platformu k profesionálním, komerčním nebo výdělečným účelům;
 • (ii) nebudete odesílat společnosti BlaBlaCar (zejména po vytvoření nebo aktualizaci svého účtu) nebo ostatním členům žádné nepravdivé, zavádějící, škodlivé nebo podvodné informace;
 • (iii) nebudete mluvit ani se chovat ani nezveřejňovat žádný obsah (včetně zpráv) na platformě způsobem, který je hanlivý, poškozující, obscénní, pornografický, vulgární, urážlivý, agresivní, nemístný, nevyžádaný, násilný, výhružný, obtěžující, rasově motivovaný nebo se sexuálními konotacemi, podněcuje k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, povzbuzuje činnosti nebo použití zakázaných látek nebo je obecněji ilegální, v rozporu s platnými zákony, těmito VOP a cíli této platformy a které by mohl porušovat práva společnosti BlaBlaCar nebo třetí strany nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • (iv) neporušíte práva ani pověst společnosti BlaBlaCar, zejména jejího práva duševního vlastnictví;
 • (v) nezaložíte si na platformě více než jeden účet a nezaložíte si účet jménem třetí strany;
 • (vi) nebudete se snažit obcházet on-line rezervační systém platformy, zejména se nebudete pokoušet odeslat jinému členovi nebo autobusovému dopravci své kontaktní údaje, aby tak rezervace proběhla mimo platformu bez úhrady servisního poplatku;
 • (vii) nebudete kontaktovat jiného člena, a to zejména prostřednictvím platformy, za jiným účelem, než je vymezení podmínek pro spolujízdu;
 • (viii) nebudete přijímat ani provádět platby mimo platformu
 • (ix) budete dodržovat tyto.

8.2. Závazky řidičů

Jako řidič se navíc při použití platformy zavazujete k tomuto:

 • (i) budete dodržovat veškeré zákony a předpisy vztahující se na jízdu vozidlem, zejména budete mít pojištění občanskoprávní odpovědnosti (povinné ručení) platné v době spolujízdy a budete držitelem platného řidičského průkazu;
 • (ii) ověříte si, že se vaše pojištění vztahuje na spolujízdu a že vaši cestující jsou považováni za třetí osoby ve vašem vozidle, a jsou proto kryty pojištěním po celou dobu jízdy, i když překračují hranice;
 • (iii) nepodstoupíte žádné riziko při jízdě, nepřijmete žádný produkt, který by mohl omezit vaši pozornost a vaši schopnost řídit ostražitě a zcela bezpečně;
 • (iv) inzeráty na spolujízdu budete zveřejňovat pouze na jízdy, které skutečně plánujete;
 • (v) uskutečníte spolujízdu, jak je popsáno v inzerátu (zejména s ohledem na použití nebo nepoužití dálnice) a budete respektovat časy a místa odsouhlasená s ostatními členy (zejména dodržení nástupního a výstupního místa);
 • (vi) nevezmete více cestujících než je počet míst k sezení uvedených v inzerátu na spolujízdu;
 • (vii) budete používat vozidlo v dobrém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním osvědčením o technické způsobilosti vozidla (STK);
 • (viii) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo jakémukoliv cestujícímu, který o to požádá, svůj řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o pojištění, vaše osvědčení o technické způsobilosti vozidla (STK) a jakýkoliv doklad prokazující vaši schopnost používat vozidlo jako řidič na platformě;
 • (ix) v případě zpoždění nebo změny času nebo spolujízdy budete neprodleně informovat své cestující;
 • (x) v případě přeshraniční spolujízdy budete mít připraven pro cestující a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (xi) počkáte na cestující na dohodnutém místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém čase;
 • (xii) nebudete zveřejňovat inzerát  na spolujízdu související s vozidlem, které vám nepatří nebo které nejste oprávněni používat pro účely spolujízdy;
 • (xiii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, a to i na místě setkání;
 • (xiv) nebudete prostřednictvím platformy generovat žádný zisk;
 • (xv) nemáte žádnou kontraindikaci ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (xvi) budete se během spolujízdy přiměřeně a zodpovědně chovat v souladu s myšlenkou sdílení automobilů.

8.3. Závazky cestujících

8.3.1 V případě spolujízdy

Využijete-li platformy jako cestující  v rámci spolujízdy, zavazujete s k tomuto:

(i) budete se odpovídajícím způsobem během spolujízdy chovat tak, abyste nerozptylovali řidiče a nebránili mu v soustředění ani nerušili klid a pohodu ostatních cestujících;

(ii) budete respektovat vozidlo řidiče a jeho čistotu;

  (iii) v případě zpoždění ihned informujete řidiče;

  (iv) zaplatíte řidiči dohodnutý příspěvek na náklady;

  (v) počkáte na řidiče v místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém termínu;

  (vi) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo kterémukoliv řidiči, který o to požádá, váš občanský průkaz nebo jakýkoli jiný doklad prokazující svoji totožnost;

  (vii) během spolujízdy nebudete převážet žádný předmět, zboží, látky ani zvířata, která by mohla bránit v jízdě a koncentraci řidiče, nebo by jejich povaha, držení nebo přeprava byla v rozporu s platnými právními předpisy;

  (viii) v případě přeshraniční spolujízdy budete mít připraven pro řidiče a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;

  (ix) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, včetně místa setkání.

V případě, že provedete rezervaci na jedno nebo více míst pro třetí stranu, tak v souladu s ustanovením článku 4.2.3 výše zaručujete, že tato třetí strana bude respektovat ustanovení v tomto článku a obecně tyto podmínky. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě porušení třetí stranou, na jejíž jméno jste rezervovali místo na základě těchto podmínek podle části 9 těchto VOP.

8.3.2 V případě cesty autobusem

V souvislosti s cestou autobusem se cestující zavazuje dodržovat VOP prodeje příslušného autobusového dopravce.

8.4. Nahlášení nevhodného nebo nezákonného obsahu (mechanismus upozornění a zásahu)

Podezřelý, nevhodný nebo nezákonný členský obsah nebo zprávu můžete nahlásit, jak je popsáno zde.

Společnost BlaBlaCar po řádném oznámení v souladu s touto částí nebo příslušnými orgány neprodleně odstraní jakýkoli nezákonný členský obsah, pokud:

● je členský obsah zjevně protiprávní nebo v rozporu s platnými předpisy; nebo 

● společnost BlaBlaCar považuje takový obsah za porušující tyto VOP.

V takových případech si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo odstranit řádně nahlášený členský obsah, a to dostatečně podrobným a jasným způsobem, a/nebo okamžitě pozastavit nahlášený účet.

Příslušný Člen se může proti výše uvedeným rozhodnutím společnosti BlaBlaCar odvolat, jak je popsáno v bodě 15.1 níže.

9. Omezení týkající se používání platformy, pozastavení účtů, omezení přístupu a ukončení

Své smluvní vztahy se společností BlaBlaCar můžete ukončit kdykoliv, bez nákladů a bez udání důvodu. To provedete v části „Uzavřít můj účet“ ve vašem profilu.

V případě, že (i) porušíte tyto podmínky včetně, avšak výhradně vašich závazků v roli člena, které jsou uvedeny v článcích 6 a 8 výše, (ii) překročíte limit uvedený v článku 4.3.3 výše nebo (iii) pokud má společnost BlaBlaCar oprávněný důvod se domnívat, že je to nezbytné k ochraně bezpečnosti a integrity této společnosti, jejích členů nebo třetích osob nebo za účelem vyšetřování nebo předcházení podvodům, vyhrazuje si společnost BlaBlaCar právo:

  (i) ihned a bez předchozího upozornění ukončit podmínky vázající vás ke společnosti BlaBlaCar ; a/nebo

  (ii) zabránit zveřejnění nebo odstranit jakýkoli členský obsah, který jste odeslali prostřednictvím platformy; a/nebo

  (iii) omezit váš přístup a vaše užívání platformy; a/nebo

  (iv) dočasně nebo trvale pozastavit váš účet.

Pozastavení účtu může také znamenat, že případně neobdržíte čekající platby.

Společnost BlaBlaCar vám také může případně zaslat upozornění, ve kterém vám připomene povinnost dodržovat platné zákony a/nebo tyto VOP.

Je-li to nezbytné, budete upozorněni na zavedení takového opatření, abychom vám umožnili potvrdit svůj závazek dodržovat tyto VOP a platné zákony. situaci vysvětlit společnosti BlaBlaCar nebo napadnout její rozhodnutí. Společnost BlaBlaCar rozhodne s přihlédnutím ke všem okolnostem každého případu a závažnosti porušení na základě vlastního uvážení, zda zavedená opatření zruší.

10. Osobní údaje

V souvislosti s používáním platformy bude společnost BlaBlaCar shromažďovat a zpracovávat některé z vašich osobních údajů jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.

11. Duševní vlastnictví

11.1. Obsah publikovaný společností BlaBlaCar

V závislosti na obsahu poskytovaném jejími členy je společnost BlaBlaCar jediným držitelem veškerých práv k duševnímu vlastnictví vztahujících se k této službě, platformě, jejímu obsahu (zejména texty, obrázky, vzory, loga, videa, zvuky, data, grafika) a na software a databáze, pomocí nichž je zajištěn provoz této platformy.

Společnost BlaBlaCar vám uděluje nevýhradní, osobní a nepřenosné právo na používání platformy a služeb k osobnímu a soukromému použití na nekomerčním základě a v souladu s cíli platformy a služeb.

Je zakázáno jakkoliv jinak využívat nebo těžit z platformy a služeb a jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti BlaBlaCar. Obzvláště je zakázáno:

  (i) reprodukování, úpravy, přizpůsobení, distribuce, veřejná prezentace a šíření platformy, služeb a obsahu s výjimkou výslovného svolení společnosti BlaBlaCar;

  (ii) dekompilace a reverzní inženýrství platformy nebo služeb s výjimkami stanovenými v platných textech;

  (iii) extrahování nebo pokus o extrahování (zejména při použití robotů pro dolování dat nebo jiných podobných nástrojů pro sběr dat) podstatné části údajů platformy.

11.2. Vámi zveřejněný obsah na platformě

Za účelem umožnění poskytování služeb a v souladu s účelem platformy udělujete společnosti BlaBlaCar nevýhradní licenci k používání obsahu a údajů, které poskytujete v rámci svého používání služeb, které mohou zahrnovat vaše žádosti o rezervaci, inzeráty spolujízdy a komentáře v nich, životopisy, fotografie, recenze a odpovědi na hodnocení (dále jen váš „Členský obsah“) a zprávy. Aby společnost BlaBlaCar mohla distribuovat obsah přes digitální sítě a v souladu s jakýmkoli komunikačním protokolem (zejména internet a mobilní sítě) a poskytnout tento obsah platformy veřejnosti, poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění pro celý svět a po celou dobu trvání svých smluvních vztahů se společností BlaBlaCar reprodukovat, reprezentovat, přizpůsobovat a překládat váš členský obsah takto:

(i) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění reprodukovat celý nebo část vašeho členského obsahu na jakémkoliv digitálním záznamovém médiu, ať už známém nebo dosud neznámém, a to zejména na libovolném serveru, pevném disku, na paměťové kartě nebo jakýchkoliv jiných rovnocenných médiích, v jakémkoli formátu a jakýmkoliv způsobem, ať už známým nebo dosud neznámým, a to v rozsahu nezbytném pro jakékoli operace ukládání, zálohování, přenosu nebo stahování související s fungováním platformy a poskytováním služeb;

(ii) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění přizpůsobit a přeložit členský obsah a reprodukovat tyto úpravy na jakýchkoliv digitálních médiích, současných i budoucích uvedených v bodě (i), s cílem poskytovat služby, a to zejména v různých jazycích. Toto právo zahrnuje především možnost provést změny formátování vašeho členského obsahu s ohledem na vaše morální práva, za účelem respektování grafického charakteru platformy a/nebo aby to bylo technicky slučitelné s ohledem na zveřejnění prostřednictvím platformy.

Za členský obsah a zprávy, které nahrajete na naši platformu, nesete odpovědnost a máte na ně veškerá práva.

12. Role společnosti BlaBlaCar

Platforma představuje online platformu pro navazování kontaktů, prostřednictvím níž mohou členové vytvářet a zveřejňovat inzeráty na sdílení automobilů pro účely spolujízdy. Tyto inzeráty na spolujízdu si mohou zejména prohlížet i ostatní členové, aby tak zjistili podmínky jízdy a případně si přímo zarezervovali místo ve vozidle u člena, který zveřejnil inzerát na platformě. Platfroma umožňuje také rezervaci míst pro cesty autobusem.

Při použití platformy a při přijetí těchto podmínek uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou i) jakékoli dohody uzavřené mezi vámi a ostatními členy za účelem sdílení nákladů souvisejících s jízdou, ani jakékoli dohody uzavřené mezi vámi a autobusovým dopravcem.

Společnost BlaBlaCar nemá žádnou kontrolu nad chováním svých členů autobusových dopravců a jejich zástupců a uživatelů platformy. Společnost nevlastní, nevyužívá, nedodává ani nespravuje vozidla, která jsou předmětem inzerátů a na platformě nenabízí žádné jízdy.

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar nemá kontrolu nad platností, pravdivostí nebo zákonností nabízených inzerátů, míst a jízd. Ve své roli prostředníka pro spolujízdy společnost BlaBlaCar neposkytuje žádné dopravní služby a nepůsobí ve funkci přepravce; role společnosti BlaBlaCar je omezena na usnadnění přístupu k platformě.

Členové (řidiči i cestující) jednají v souvislosti se spolujízdou na základě své výlučné a plné odpovědnosti.

V roli zprostředkovatele nemůže být společnost BlaBlaCar činěna zodpovědnou za skutečné provedení spolujízdy, a to zejména kvůli těmto důvodům:

  (i) chybné údaje uvedené řidičem nebo autobusovým dopravcem, a nebo řidičem v jeho inzerátu nebo jakýmkoli jiným způsobem s ohledem na danou jízdu a její podmínky;

  (ii) zrušení nebo změna jízdy členem nebo autobusovým dopravcem;

  (iii) nezaplacení příspěvku na náklady pro cestující v rámci jízdy;

  (iv) chování členů v průběhu, před nebo po jízdě.

13. Provoz, dostupnost a funkčnost platformy

Společnost BlaBlaCar se v maximální míře snaží, aby platforma byla přístupná 7 dní v týdnu po 24 hodin denně. Avšak přístup k platformě může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.

Kromě toho si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo změnit nebo pozastavit celý nebo část přístupu k platformě nebo jejím funkcím na základě vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.

14. Změny podmínek

Tyto podmínky a dokumenty uvedené pomocí odkazu vyjadřují úplnou dohodu mezi vámi a společností BlaBlaCar co do vašeho používání služeb. Jakýkoliv jiný dokument, zejména jakákoliv zmínka na platformě (často pokládané dotazy atd.), jsou pouze informativního charakteru.

Společnost BlaBlaCar může tyto podmínky upravit, aby je přizpůsobila svému technologickému a komerčním prostředí a platným právním předpisům. Jakékoliv změny těchto podmínek budou zveřejněny na platformě se zmínkou o dni nabytí účinnosti. Společnost BlaBlaCar vás upozorní před tím, než podmínky vstoupí v platnost.

15. Rozhodné právo a spory

Tyto podmínky jsou psány v češtině a podléhají českému právu.

15.1 Interní systém vyřizování stížností

Můžete se odvolat proti rozhodnutím, která můžeme přijmout v souvislosti s: 

● Členským obsahem: například jsme odstranili, omezili viditelnost nebo odmítli odstranit jakýkoli členský obsah, který jste poskytli při používání Platformy, nebo

● váš účet: pozastavili jsme váš přístup k Platformě,

pokud jsme takové rozhodnutí učinili na základě skutečnosti, že členský obsah představuje nezákonný obsah nebo není v souladu s těmito VOP. Postup pro odvolání je popsán zde.

15.2 Mimosoudní řešení sporů

Bude-li to nutné, můžete také své stížnosti týkající se naší platformy nebo našich služeb předložit na portálu pro rozhodčí řešení sporů umístěné on-line Evropskou komisí. K dispozici je zde. Evropská komise zašle stížnost příslušnému národnímu ombudsmanovi. V souladu s pravidly platnými pro rozhodčí řízení jste povinni před jakoukoliv žádostí o rozhodčí řízení oznámit společnosti BlaBlaCar písemně jakýkoliv spor za účelem nalezení smírného řešení.

Můžete také podat žádost orgánu pro řešení sporů ve vaší zemi (seznam naleznete zde). 

16. Zákonné upozornění

Platforma je zveřejněna společností Comuto SA, což je společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 155,880.999 eur, zapsaná v obchodním rejstříku města Paříže pod číslem 491.904.546 (DIČ v rámci Společenství: FR76491904546), se sídlem na adrese 84, avenue de la République, 75011 Paris (Francie), zastoupená  jednatelem Nicolasem Brussonem, ředitelem pro publikování webových stránek.

Web je hostován na serverech společnosti Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (Irsko).

Společnost Comuto SA je zapsaná v registru provozovatelů služeb Travel and stay pod následujícím číslem:IM075180037

Finanční záruku poskytuje: Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paříž – Francie.

Pojištění profesní občanskoprávní odpovědnosti je sjednáno u spollečnosti: Hiscox Europe Underwriting Limited, 19, rue Louis Le Grand, 75002 Paříž – Francie.

Společnost Comuto SA je registrovaným zprostředkovatelem pojištění pod registračním číslem (Orias) 15003890.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na společnost Comuto SA pomocí tohoto kontaktního formuláře.

17. Digital Services Act (nařízení o digitálních službách)

17.1.  Informace o průměrném měsíčním počtu aktivních příjemců služby v Unii

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (“DSA”) jsou poskytovatelé online platforem povinni zveřejňovat informace o měsíčním průměru aktivních příjemců jejich služeb v Unii, který se vypočítá jako průměr za posledních šest měsíců. Účelem tohoto zveřejnění je určit, zda poskytovatel online platformy splňuje kritérium “velmi velkých online platforem” podle DSA, tj. zda překračuje hranici 45 milionů průměrných měsíčních aktivních příjemců v Unii.

Ke dni 31. ledna 2024 činil průměrný měsíční počet aktivních příjemců služby BlaBlaCar za období od srpna 2023 do ledna 2024 vypočtený s přihlédnutím k 77. bodu odůvodnění a článku 3 zákona o digitálních službách před přijetím zvláštního aktu v přenesené pravomoci přibližně 4,82 milionu v EU.

Tyto informace jsou zveřejněny pouze pro účely splnění požadavků DSA a nemělo by se na ně spoléhat pro jiné účely. Bude aktualizována nejméně jednou za šest měsíců. Náš přístup k sestavení tohoto výpočtu se může v průběhu času vyvíjet nebo může vyžadovat změnu, například z důvodu změn výrobků nebo nových technologií.

17.2. Kontaktní místo pro orgány

V souladu s článkem 11 DSA, pokud jste členem příslušných orgánů EU, Komise EU nebo Evropské rady pro digitální služby, nás můžete kontaktovat v záležitostech týkajících se DSA prostřednictvím e-mailu [email protected].

Kontaktovat nás můžete v angličtině a francouzštině.

Upozorňujeme, že tato e-mailová adresa neslouží ke komunikaci se členy. V případě jakýchkoli otázek týkajících se používání BlaBlaCar nás jako člen můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

————————————————————-

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride